Publicerad den Lämna en kommentar

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

SE_Renstromsgruvan

Hälsokontroll genom lodning i 918m djupt gruvschakt

I Renströmsgruvan utanför Boliden i Västerbotten finns ett av Sveriges djupaste gruvschakt på 918 meter. För att få reda på sättningar i berget och schaktets skick har det lodats, scannats och mätts upp med högsta precision, där Leica Geosystems totalstation, TS30, har spelat en central roll.
– Tack vare resultatet får vi reda på hur vi på bästa sätt ska gå vidare med att renovera schaktet och göra det ännu mer produktivt, berättar Krister Lundgren, driftstekniker på Boliden.

Arbetet har utförts av ÅF Consult på uppdrag av Boliden. Håkan Larsson, teknisk säljare på Leica Geosystems AB, har försett ÅF Consult med den utrustning som varit kärnan i projektet – åtta stycken totalstationer av modell TS30. I arbetet har även Trigorn medverkat.Planen är att öka kapaciteten
Schaktet i Renströmsgruvan är 918 meter djupt, har en diameter på 5,30 meter och är träinklätt. Det är mer än 65 år gammalt men det har inte funnits några planer på att pensionera det. Tvärtom är Bolidens ambition att schaktets kapacitet ska öka. Idag används det för persontransporter och malmskipning men planen är även att takten ska öka och gråberg som idag körs upp med lastbil ska transporteras upp genom schaktet. 
Behövde exakt och verklig bild
För att ta reda på schaktets status behövdes en noggrann lodning och inmätning av det.
– Vi visste sedan tidigare att det blivit sättningar i berget och vi hade en känsla av hur schaktet såg ut. Därför var det viktigt för oss att få det verifierat för att kunna fatta rätt beslut om hur schaktet ska åtgärdas, säger Krister.– Vi fick bra förtroende för ÅF Consult och de kunde erbjuda en lösning som kombinerade både lodning och scanning med hög precision och som kunde matcha våra höga krav på toleranser.Givande samarbete
– Samarbetet med ÅF Consult har fungerat jättebra. Vi är väldigt nöjda med dem. De gav oss tidigt förutsättningar för vilka åtgärder som behövde göras för att lodningen skulle kunna utföras optimalt och vi följde deras rekommendationer. Vi satte till exempel nya portar på nivåerna var 50:e meter, såg till att det var tätt, pumpade bort vatten och städade.
Vad visar då resultatet?
– Resultatet visade att schaktets skick faktiskt var lite bättre än vi trodde. Det medför till exempel att vi inte behöver riva och bygga om. Vi ska även göra en kompletterande scanning mellan 450 och 880 meters djup för att få ännu mer information, säger Krister.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Den höga precisionen i mätresultatet gör att vi kan sätta in rätt åtgärder på rätt ställen. Det gör även att vi sparar både tid och pengar och minskar störningar i produktionen, förklarar han.Första gången i Sverige
Hur gick då lodningen till? Lennart Gimring, Senior Consultant Survey & Mapping, på ÅF Consult, berättar:

SE_DSC_3008_Matning och lodning Renstrom

– Vi använde oss av fyra linor som sänktes ner från toppen av schaktet. I botten fästes de i vätskefyllda tunnor för att stabilisera pendlingen för att få ett så bra resultat som möjligt. Efter att linorna fästs lämnades allt orört i 12 timmar, för att allt skulle stabilisera sig och därmed få så små svängningar som möjligt.Intensiva och avancerade mätningar
Mätningarna gjordes sedan i olika omgångar i lag om två personer på totalt nio nivåer. För att genomföra mätningarna användes åtta totalstationer TS30 från Leica Geosystems.

– Vi arbetade i tvåmannalag där varje instrument och person genomförde en serie mätningar från minst två positioner vid varje nivå. Därefter flyttade vi runt så att varje nivå mättes av minst två olika lag. Detta för att kunna hantera eventuella systematiska fel.
– Leicas totalstationer är driftssäkra, arbetar med hög precision och vi kände oss mycket trygga med utrustningen.

Till detta kopplades gyromätningar för att verifiera resultatet och därefter en scanning av schaktet. Alla beräkningar och kontroller har gjorts i programmet SBG Geo.Uppgiften var krävande med tiotalet personer involverade vid lodningsarbetet som pågick under en veckas tid i augusti 2017 med påföljande efterarbete och analyser som fortsatt under hösten. Fina resultat och gott samarbete
– Arbetet har gått mycket bra, vi har använt bra utrustning som givit oss exakta mätresultat. En av de viktigaste parametrarna för att få ett bra resultat stod Boliden själv för. De hade förberett allt väldigt bra och tätat schaktet så att det i princip var helt vindstilla. Därför blev linornas rörelser verkligen små och kontrollerbara, berättar Lennart.
– Det här är ett väldigt unikt projekt, jag skulle påstå att det är första gången det sker i Sverige i den här omfattningen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/content-features/se_renstroms_customer-story.

Publicerad den Lämna en kommentar

SBG Geo 2018

splash_prof_2018

Geo 2018

Generellt

Ny årsmodell och några mindre uppdateringar på viktiga funktioner och ett par riktigt efterlängtade nyheter. Först en mindre uppdatering av LandXML-import, från denna version kan man läsa lat/long i form av cgpoints. En väldigt efterlängtad utökning för alla som inte har förmånen att mäta med GeoPad i fält.
Standardintällningen för koordinataxlar i koordinatsystem är nu uppdaterad för att följa standarden i t.ex Sweref, vi byter helt enkelt XYZ mot NEH. Förhoppningsvis blir det mindre förvirring om vad som är norr i fortsättningen. Vi har även uppdaterat volymberäkningen av MBS så att vi kan använda dwg-filer med ytor som terrängmodeller för t.ex jord och berg.
Det kommer som sagt även lite större nyheter som vi går igenom lite mera här nedan.

Omlottmätning

En helt ny och länge saknad funktion i Geo som framför allt hjälper våra järnvägsbyggare en hel del i vardagen. Vi har infört omlottmätning enligt SIS TS med regeltolkning enligt järnväg, vi gjorde dock funktionen lite mera flexibel så att vi kan använda den vid de flesta typer av omlottmätningar för kontroll av noggrannhet. Funktionen hittar vi under menyn ”funktion”, omlottmätning. Kontroll kan ske vinkelrätt mot mätt/skapad linje, vinkelrätt mot en referenslinje (spårlinje eller väglinje) eller radiellt. Vid vinkelrät kontroll av omlottmätning krävs att varje mätning (stationsuppställning) är mätt som polylinje eller att referenslinje används.

Vid beräkning skapas nya medelvärdespunketer baserat på de godkända omlottmätningarna enligt bild nedan:

Nedan kommer ett exempel på rapporter vid olika kontroller på samma data:

Förhandsvisning av tvärsektion från multipla ytor

Vi trm_pre2har infört ett nytt grafiskt verktyg där du kan förhandsvisa ett tvärsnitt genom en eller flera ytor som kan vara terängmodell (*.trm) eller AutoCad fil (*dxf, *dwg). Verktyget kan antingen användas tillsammans med en linjefil (*.l3d, *.lin) eller utan detta. Med aktiv linje kan tvärsektioner vinkelrätt vald linje visas i den nya grafiska panelen, utan linje kan man istället peka ut två punkter som tvärsnittet ska visas mellan. Tvåpunktsmetoden fungerar även när man har en linje aktiv.

 

Volymberäkning av terrängmodeller

Vid volymberäkning mellan två terrängmodeller kan vi nu skapa skärningen mellan dessa modeller som en höjdsatt polylinje i geo-format. En funktion som vi tror minskar antalet moment i det dagliga arbetet med modeller.

Punktmoln från Leica MS50/60

Vid flera skanningar från samma stationsuppställning med Leicas Multistation-instrument har vi tidigare alltid importerat samtliga skanningar. Nu har vi infört ett val där man kan välja bort felaktiga eller icke önskade skanningar direkt vid import.

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/11/geo-2018/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Leica GS18 T – världens snabbaste RTK-rover med GNSS

Leica GS18 T – världens snabbaste RTK-rover med GNSS

Immun mot magnetiska störningar, samt kalibreringsfri – ingen lodning krävs

Leica GS18 T – den snabbaste RTK-rovern med GNSS

Leica GS18 T är den snabbaste och mest lättanvända RTK-rovern och smarta antennen med GNSS som du hittar på marknaden. Den besparar dig tid eftersom du inte längre behöver hålla stången vertikal – du får en korrekt avvägning även om den lutar! Denna innovativa smarta antenn med branschledande teknik som kombinerar GNSS och tröghetsnavigering (IMU) är den första i sitt slag på marknaden och erbjuder lutningskompensation som är både kalibreringsfri och helt okänslig för magnetiska störningar.

Eftersom du inte längre behöver övervaka blåsan och hålla avvägaren plant kan du fokusera på arbetsuppgiften och spara mer tid, än om du använt en konventionell mätmetod. Oavbruten, noggrann positionering i omgivningar med metallföremål i närheten – nu kan du mäta på platser som förut inte var möjliga. GS18 T kan användas direkt när du packar upp den, utan kalibrering.

Engaging software

The GS18 T RTK rover combines seamlessly with the completely engaging Leica Captivate software for a powerfully immersive experience. Through the simplicity of touch, management of complex data is made extraordinarily enjoyable and actionable.Leica Captivate spans industries and applications with little more than a simple swipe, regardless of whether you work with GNSS, total stations or both.

Infinite possibilities

While Captivate captures and models data in the field, Leica Infinity software processes the information back in the office. A smooth data transfer ensures the project stays on track. Captivate and Infinity work in conjunction to join previous survey data and edit projects faster and more efficiently.
With integrated quality assurance, this GNSS RTK rover records how the pole was levelled during the measurement and stores the values, ensuring measurement traceability and complete quality reporting.

Customer care at a click

Through Active Customer Care, a global network of experienced professionals is only a click away to expertly guide you through any problem.

 • Eliminate delays with superior technical service
 • Finish jobs faster with excellent customer support
 • Avoid costly site revisits with online service to send and receive data directly from the field. Control your costs with a tailored Customer Care Packages, giving you peace of mind you’re covered anywhere, anytime.

Powerful handheld devices

In a controller or tablet, take your entire office on the go when you discover the power to overcome any environment from the palm of your hand. The Leica CS20 controller and Leica CS35 tablet provide the ultimate in control and convenience with complete mobility. Touchscreen technology allows for comfortable and quick data processing while a stunning 3D view transforms your GNSS experience.

Downloads

Leica GS18 T brochure
Leica GS18 T data sheet

Accessories

GNSS Accessories

Services

Active Customer Care
Customer Care Packages
myWorld Customer Portal
HxGN SmartNet – Satellite Positioning Service

Related Products

Leica Captivate field software
Leica CS20 field controller
Leica CS35 tablet computer
Leica Viva TS16 robotic total station
Leica Nova MS60 MultiStation
Leica Infinity office software
Leica Viva GS16 smart antenna
Leica Viva GS15 smart antenna
Leica Viva GS14 smart antenna
Leica Viva GS08plus smart antenna

Expert Insights

Speed is the name of the game: Q&A with Leica Geosystems GNSS Business Director Bernhard Richter

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/products/gnss-systems/smart-antennas/leica-gs18-t.

Publicerad den Lämna en kommentar

Terrestrial Laser Scanning in Archaeology and Cultural Heritage Management

by Carey L. Baxter, Stephen E. Jankiewicz, and Dr. George W. Calfas, U.S. Army Corps of Engineers Construction Engineering Research Laboratory
Image 1: Leica ScanStation P40 3D Laser Scanner at Mount Moriah Cemetery, Philadelphia PA. Photo by ERDC-CERL for US Department of Veterans Affairs, National Cemetery Administration.

The use of terrestrial laser scanning (TLS) for archaeological applications has escalated in recent years and this relatively new technology is altering how archaeologists are approaching the past’s material record. At the most fundamental level TLS provides extraordinarily precise three-dimensional (3D) digital surface models of moveable artifacts, buildings, site terrains, and even entire landscapes. TLS’s ability to cost effectively provide accurate and highly detailed documentary data in minimal amounts of time has largely contributed to its rising popularity (Image 1).

TLS is an automated technique that uses patterned laser light to measure surfaces and does not require physical contact with the object or feature. Once the area of acquisition and laser light density (ranging between a data point every millimeter to several centimeters) are selected, the positioning and travel time of the laser light is measured, calculated, and placed into a point cloud – an analyzed set of measured 3D points that are representative of a surface. Millions of points can be detected, accurately recorded, and processed within a short amount of time. The point clouds from multiple scans are typically stitched together into a single unified point cloud through a process called registration, which captures every aspect of the subject from all sides and angles. TLS can be directly georeferenced to known control positions and is already replacing traditional surveying instruments used to obtain geospatial measurements at archaeological field sites.

After the point cloud data is processed, it is often combined with other acquisition methods such as photogrammetry to produce realistic ultra-high resolution textured 3D digital surface models.  Additionally, some laser scanners have the built-in ability to capture digital photographs and seamlessly blend these images with the point cloud. Within the fields of archaeology and cultural heritage management, these generated 3D models are often used for basic recording of topographic conditions, documentation of artifacts, spatial analyses, monitoring and detecting damage to artifacts and buildings, and public exhibition.

TLS’s capability to greatly enhance surficial data acquisition with added time and cost benefits attracted the interest of archaeologists at the United States Army Corps of Engineers (USACE) Engineer Research and Development Center, Construction Engineering Research Laboratory (ERDC-CERL). ERDC-CERL perceive the application of this technology as an ideal opportunity to increase the United States (US) Army’s ability to properly maintain and manage its cultural resources located within military installations and are currently demonstrating the utility of TLS to inform various resource management plans.

An example of the benefits that TLS data brings over traditional site recordation is demonstrated through a project undertaken for the US Department of Veterans Affairs, National Cemetery Administration of a military section of the Mt. Moriah Cemetery in Philadelphia, Pennsylvania. A defining visual characteristic of military cemeteries that distinguish them from private or public cemeteries is the uniform appearance of the stone grave markers. Historically, military grave markers were carved and hand engraved by local stone masons, resulting in slight regional variations in stone and letter font style. Over time the style of the grave markers and lettering fonts have also evolved to the extent that a knowledgeable observer can quickly identify a stone to broad historical periods based on stylistic cues alone. Many of the military tombstones at the Mt. Moriah Cemetery, some dating back to the early 1840s, have become so degraded and weathered that they are no longer legible. The VA National Cemetery Administration plans to replace damaged stone grave markers with ones that match the original font, profile and dimension, thus maintaining the visual integrity of the cemetery sections. TLS was deployed to scan the best preserved grave markers for each historical period in order to recreate 3D fonts for replacement markers. The newly produced stone grave markers will perfectly match surrounding markers in every detail (Image 2).

Image 2: Point cloud data of a grave marker located within Mount Moriah Cemetery, Philadelphia PA. In this example the point cloud data has been enhanced with color information derived from digital photographs. Scan by ERDC-CERL for US Department of Veterans Affairs, National Cemetery Administration

TLS was also recently used to record the interior and exterior of a mid-19th century structure located within Carlisle Barracks, Pennsylvania as part of the Historic American Buildings Survey. These specific types of surveys are often conducted prior to modification of historic structures – such as refurbishing or remodeling. The building in question initially functioned as a residential farmhouse, was then modified for use as a school, and eventually served as US Army officer’s quarters. The installation managers are in the process of determining if the building should undergo renovation to serve future needs, or if the structure should be relocated and instead utilized for education, recreation, or public outreach purposes. TLS was conducted alongside more traditional surveying methods such as hand measurements and drawings. TLS data were collected in less than one-third the time and able to demonstrate that the structure is twisting as the foundation continues to settle. This detail, which was not identified by the hand measurements, is critical information needed for judging the structural stability of the building and determining the feasibility of continued use of the site.

Finally, TLS was similarly used to record and analyze engineering characteristics of World War II era structures located within Fort Campbell, Kentucky. These types of structures are fairly common on military installations across the US and are creating widespread concerns for installation managers. As with many older structures, they tend to be deemed energy inefficient when compared to modern building standards. Their wall structure, however, is not robust enough to allow for the adequate addition of traditional insulation to increase the R-value (a measure of thermal resistance) of the building. To help the US Army meet current green initiatives, ERDC-CERL is testing a new insulation technique to retroactively increase the insulating property of a building requiring minimal structural modifications. In this instance, TLS data were overlaid with thermal camera images to create before and after comparative data sets. The generated 3D models will be used to evaluate the performance of the prototype insulation (Image 3).

ERDC-CERL plans to continue to develop and apply TLS to assist the US Army with more efficiently operating, maintaining and managing its cultural resources located within military installations. The applications for this technology appear endless and only time can reveal the true value of this technology.

Image 3: Point cloud data of WWII era structure located within Fort Campbell, KY. Scan by ERDC-CERL for US Army, Fort Campbell Department of Public Works.

About the Authors 

Carey L. Baxter has worked as an archaeologist for the United States Army Corps of Engineer’s Engineer Research and Development Center, Construction Engineering Research Laboratory (ERDC-CERL) in Champaign, Illinois since 2004.  She specializes in geospatial and geophysical data collection and analysis.

Stephen E. Jankiewicz, RPA is a doctoral student at the University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), and a Graduate Research Fellow at the United States Army Corps of Engineer’s Engineer Research and Development Center, Construction Engineering Research Laboratory (ERDC-CERL) in Champaign, Illinois.

Dr. George W. Calfas, RPA is the Senior Archaeologist and Program Manager at the United States Army Corps of Engineer’s Engineer Research and Development Center, Construction Engineering Research Laboratory (ERDC-CERL) in Champaign, IL and adjunct professor at the University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)

 

Content retrieved from: https://www.rdmag.com/article/2017/08/terrestrial-laser-scanning-archaeology-and-cultural-heritage-management.

Publicerad den Lämna en kommentar

2017-2022 Global GPS & GNSS Receivers Market Analysis : Trimble, Topcon, Navipedia, SOKKIA, Geo

Global GPS & GNSS Receivers Market
Global GPS & GNSS Receivers Market

The GPS & GNSS Receivers Market 2017 Research Report investigates a thorough and complete study on GPS & GNSS Receivers industry volume, market Share, market Trends, GPS & GNSS Receivers Growth aspects, wide range of applications, Utilization ratio, Supply and demand analysis, manufacturing capacity and GPS & GNSS Receivers industry Price during Forecast period from 2017 to 2022

The research report labeled Global GPS & GNSS Receivers Market 2017 presents the penetrating study of GPS & GNSS Receivers market globally, concentrating on complete analysis of the present and past historical details of GPS & GNSS Receivers market. The competitive landscape view of the GPS & GNSS Receivers industry is also covered in this research document.

Request Report Sample Here: bit.ly/2vjWVPd

Competitive Study of Global GPS & GNSS Receivers Market 2017 Based on Key Vendors:

1 Trimble
2 Topcon
3 Navipedia
4 SOKKIA
5 Geo
6 NavtechGPS
7 JAVAD GNSS
8 CHC Navigation
9 SOUTH
10 ComNav Technology
11 Hemisphere GNSS
12 NovAtel
13 NavCom Technology
14 Leica-geosystems
15 Eos Positioning Systems
16 NVS Technologies
17 Suzhou FOIF
18 Pulse Engineering
19 CSR
20 BroadCom
21 Garmin

The report organizes the GPS & GNSS Receivers market across the globe into distinct portion based on industry standards. It also distinguishes the market based on geographical regions. The GPS & GNSS Receivers report mainly throws light on dominant players in the regions of (United States, EU, China, and Japan). Other regions can be added accordingly.

Discrete aspects of the GPS & GNSS Receivers industry like value chain analysis, GPS & GNSS Receivers industry rules and policies, the factors driving the growth of the market and the constraints hampering the growth are explained.

In next section, the GPS & GNSS Receivers report mentions the products that are currently available in the market along with their cost structures, manufacturing volume, requirement and supply analysis, import/export scenario and their overall contribution to the GPS & GNSS Receivers market revenue globally.

Buy Complete Report Here (To Get Instant access): market.biz/report/global-gps-gnss-receivers-market-2017-2…

Further, the report global GPS & GNSS Receivers market 2017 analyzes the feasibility of investment, investment return analysis and shows a complete picture of market development scope and business strategies followed by leading GPS & GNSS Receivers industry players along with their company profile, market share and contact information.

Lastly, the GPS & GNSS Receivers report enlists the vital conclusions that will assist all individuals who have a keen interest in GPS & GNSS Receivers Market.

About Us:

Market.Biz is designed to provide the best and most penetrating research required to all commercial, industrial and profit-making ventures in any sector of online business. We take pride in our ability to satisfy the market research needs of both domestic and international businesses.

Contact Us:

James Johnson
S no. 51/14 First Floor,
Office Number 4, Vishwa Arcade,
Near Navale Lawns, Pune
Maharashtra, India 411041

Tel: +1(857)2390696
Web: market.biz/
Email: inquiry@market.biz

Browse Latest News- firstnewshawk.com/

This release was published on openPR.

 

Content retrieved from: http://www.openpr.com/news/625341/2017-2022-Global-GPS-GNSS-Receivers-Market-Analysis-Trimble-Topcon-Navipedia-SOKKIA-Geo.html.

Publicerad den Lämna en kommentar

Världsnyhet – Engcon tiltar automatiskt med Leica Geosystems

Världsnyhet – Engcon tiltar automatiskt med Leica Geosystems

I samarbete med världsledande tiltrotator-tillverkaren Engcon har Leica Geosystems utvecklat iXE CoPilot, en autotilt-funtion. I kombination med ett 2D eller 3D-grävsystem, Engcons styrsystem DC2 samt ePS (engcon Positioning System) får då Engcons tiltrotatorer en revolutionerande funktion där tiltfunktionen på tiltrotatorn sköts automatiskt.

– Vi är stolta över att i samarbete med Engcon kunna leverera en automatisk tiltfunktion säger Nick Guadagnoli, programansvarig inom maskinkontrollsavdelningen på Leica Geosystems.

– Vår autotilt-funktion Leica iXE CoPilot tillsammans med Engcons tiltrotatorer kombinerar det bästa av två världar när det gäller att effektivisera grävmaskiner fortsätter Nick Guadagnoli

Ett grävsystem är enkelt förklarat en digital och tredimensionell ritning över ett område som det ska grävas på. I grävmaskinen visas ritningen på en stor skärm där grävmaskinisten även kan se skopans position, vart det ska grävas och vilka höjder och lutningar som ska hållas.

– Tekniska funktioner som automatiseras blir allt vanligare och som den ledande tillverkaren av tiltrotatorer känns det för oss naturligt att bidra med vår teknik, för att öka lönsamheten ytterligare säger Fredrik Jonsson, utvecklingschef inom Engcon Group.

Med auto-tilt kommer grävsystemet sköta tiltfunktionen på tiltrotatorn automatiskt. För maximal säkerhet kan föraren vid behov återta kontrollen från grävsystemet och styra tiltrotatorn manuellt.

Se film om iXE CoPilot och Engcon på: https://youtu.be/DnGP8fcRhtc

Tekniska förutsättningar för autotilt av Engcon tiltrotator:

Tiltrotatormodeller EC209, EC214, EC219, EC226 & EC30 med ePS*
Styrsystem DC2
Grävsystem Leica iXE2 and iXE3 + iXE CoPilot mjukvara

Uppfyller säkerhetskraven enligt EN 13849-1:2016

* engcon Positioning System är ett tillval på Engcons tiltrotatorer som kan väljas från fabrik alternativt eftermonteras.

Presskontakt

Sten Strömgren, engcon Group | +46 [0]70 529 96 32

 

Content retrieved from: http://engcon.com/sv/nyheter–press/pressmeddelanden/2017/2017-05-02-varldsnyhet—engcon-tiltar-automatiskt-med-leica-geosystems.html.

Publicerad den Lämna en kommentar

NEW Leica BLK360

Leica BLK360 Laser Scanner
Leica BLK360 Laser Scanner
Leica BLK360 Laser Scanner
Leica BLK360 Laser Scanner

The revolutionary Leica BLK360 laser scanner has been announced by Leica Geosystems.

This amazing laser scanner is small enough to fit in your hand but powerful enough to deliver full 360° reality capture in under 3 minutes.

Leica have developed the BLK360 to bridge the gap between scientific-grade 3D laser scanners and emerging camera and handheld technologies.

This is the next generation of laser scanner. It empowers every AEC professional to realize the benefits gained by incorporating high resolution 360° imagery and 3D laser scan data in their daily work.

FEATURES & SPECS:

 • Smaller and lighter than any other laser scanner
 • Unit measures: 101mm wide by 152mm high and weighs under 1Kg
 • Full 360° reality capture in under 3 minutes
 • 360,000 pts / second laser scan
 • 15 Mpixel 3-camera system
 • HDR, LED flash support
 • Longwave Infrared panorama image
 • Thermal image overlay, thermal sensitivity <50mK
 • Measuring pre-sets point density @7.5m
 • Distance range 0.5 – 60 metres
 • Range precision <4mm @ 15 metres
 • Angular accuracy <0.2 mrad
 • 64 GB internal memory (equivalent to approx 70 full dome recordings)
 • Built in IMU with auto tilt and position tracking
 • LED light guide with 360° visible status indication
 • GEB112 Battery (up to 50 full domes recordings)
 • Compatible with Autodesk design software

MEASUREMENT WORKFLOW:

Options to transfer data from tablet to the office:

 • WLAN with 360° connectivity to iPad Pro
 • Flash Drive
 • Cloud storage services

The Leica BLK360 will be released worldwide in Autumn 2017 at an estimated price of $15,990 USD. (release date TBC)

Content retrieved from: http://globalsurvey.co.nz/shop/solutions/surveying-gis/laser-scanner/leica-blk360/.

Publicerad den Lämna en kommentar

SMP Parts samarbete med Leica Geosystems presenteras på MaskinExpo×

MaskinExpo Sweden AB

Pressmeddelande   •  Maj 16, 2017 07:32 CEST

Teknikhöjd och effektivitet är temat i SMP Parts monter på årets MaskinExpo, som hålls på STOXA den 18–20 maj. Ett tydligt exempel på detta är den nya skopserien Optiline, ett annat är företagets spännande s

Den som utrustar sin grävmaskin med en SMP Tiltrotator och MACS ST styrsystem får automatiskt maskinen förberedd för Leicas iCON-system.

– iCON-systemet ger dig som förare full kontroll och överblick över skopans placering och position via en display i förarhytten. En av de främsta fördelarna är att maskinföraren kan utföra komplexa grävarbeten själv inne från hytten utan assistans från en kollega utanför, berättar Tom Sahlén på SMP Parts.

För mer information, kontakta:
Tom Sahlén, Försäljning Sverige
SMP Parts AB
Tel 070–398 40 99
www.smpparts.com

Om MaskinExpo
MaskinExpo har arrangerats i drygt 30 år och är Nordens största entreprenadmässa. På mässan visas entreprenadmaskiner, redskap och tillbehör, verktyg, transportfordon, grönytemaskiner, skogsmaskiner samt maskiner för vägunderhåll, lantbruk och bergsbruk. 
Mässan äger rum på STOXA, en mil från Arlanda, den 18-20 maj 2017.

För mer information om MaskinExpo, kontakta marknadschef Carina Tegelberg, 0706–29 28 27, carina.tegelberg@maskinexpo.se

 

Content retrieved from: http://www.mynewsdesk.com/se/maskin_expo/pressreleases/smp-parts-samarbete-med-leica-geosystems-presenteras-paa-maskinexpo-1969360.

Publicerad den Lämna en kommentar

Leica Nova MS60 – världens första självlärande MultiStation

Den nya dimensionen inom mätningsteknologi

Leica MS60

För att möta kraven från vår ständigt föränderliga och allt snabbare värld, utvecklade vi världens första MultiStation, som kombinerar all tillgänglig mätteknik i ett överlägset instrument. Nu har vi gjort instrumentet ännu smartare. Leica Nova MS60 är världens första självlärande MultiStation, som automatiskt och kontinuerligt anpassar sig till alla miljöer, oberoende av utmaningarna.

Scanning med Leica Nova MS60 har gjorts enklare genom det direkta skapandet av punktmoln med överlagrade uppmätta punkter och 3D-modeller i en och samma vy. Visualiseringar är tydligare och lättare att se tack vare en helt ny 5″-skärm.

De unika funktionerna i Leica Nova MultiStation levererar verkligen en ny upplevelse i mätteknik.

Nova MS60 MultiStation levereras också med:

Engagerande mjukvara
Nova MS60 MultiStation levereras med den revolutionerande mjukvaran Captivate där du kan rotera komplexa data i de mest realistiska och lätthanterliga 3D-modeller. Med användarvänliga appar och välbekant touch-teknik kan du se alla former av uppmätta och konstruktionsdata i alla dimensioner. Leica Captivate spänner över industrier och applikationer med ett enkelt svep, oavsett om du arbetar med GNSS, totalstationer eller båda.

Oändliga möjligheter
Medan Leica Captivate samlar in och modellerar data i fält, processar Leica Infinity informationen åter på kontoret. En smidig dataöverföring säkerställer att projektet håller sig konsekvent under hela processen. Captivate och Infinity samarbetar för att samla ihop tidigare mätdata och hjälper dig med editering av projekt snabbare och effektivare.

Kundsupport endast ett klick bort
Genom Active Customer Care har du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna tekniker bara genom ett enkelt klick – deras expertis kan guida dig förbi de flesta hinder.

 • Eliminera ställstid genom överlägsen teknisk service
 • Slutför jobben snabbare med vår duktiga support
 • Undvik kostsamma återbesök till utmätningsplatsen genom att skicka och ta emot data online direkt till arbetsplatsen i fält.

Ta kontroll över dina kostnader genom våra CCP-paket – Customer Care Packages – skräddarsydda lösningar för service och support som gör dig trygg i vetskap om att din utrustning alltid är skyddad.

Kundanpassade paket
Vår portfölj av intuitiv mjukvara för varje tillämpning ger dig frihet att välja hur du vill arbeta. Leica MultiWorx för AutoCAD, Leica Cyclone, Leica GeoMoS, Leica Infinity, olika mjukvarupaket från Hexagon och speciellt utvalda samarbetspartners kan integreras i ditt arbetsflöde för att skapa en kundanpassad lösning för just dina specifika behov. Vad du än väljer så kan du njuta av en uppslukande upplevelse som går långt utöver de data du hanterar.

Dynamic Lock
Den nya Dynamic Lock-funktionen har på ett avgörande sätt förbättrat kapaciteten vid återlåsning med ATRplus i Leica Nova MS60 MultiStation. Få bättre resultat med ett större sökområde som kan riktas in på ett rörligt objekt. Nova MS60 MultiStation kan användas för traditionell mätning eller vid mätning inom tillämpningar med maskinkontroll med höga dynamiska rörelser.

Se filmen för tips om hur du använder Dynamic Lock-funktionen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/products/total-stations/multistation/leica-nova-ms60.