Publicerad den Lämna en kommentar

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

SE_Renstromsgruvan

Hälsokontroll genom lodning i 918m djupt gruvschakt

I Renströmsgruvan utanför Boliden i Västerbotten finns ett av Sveriges djupaste gruvschakt på 918 meter. För att få reda på sättningar i berget och schaktets skick har det lodats, scannats och mätts upp med högsta precision, där Leica Geosystems totalstation, TS30, har spelat en central roll.
– Tack vare resultatet får vi reda på hur vi på bästa sätt ska gå vidare med att renovera schaktet och göra det ännu mer produktivt, berättar Krister Lundgren, driftstekniker på Boliden.

Arbetet har utförts av ÅF Consult på uppdrag av Boliden. Håkan Larsson, teknisk säljare på Leica Geosystems AB, har försett ÅF Consult med den utrustning som varit kärnan i projektet – åtta stycken totalstationer av modell TS30. I arbetet har även Trigorn medverkat.Planen är att öka kapaciteten
Schaktet i Renströmsgruvan är 918 meter djupt, har en diameter på 5,30 meter och är träinklätt. Det är mer än 65 år gammalt men det har inte funnits några planer på att pensionera det. Tvärtom är Bolidens ambition att schaktets kapacitet ska öka. Idag används det för persontransporter och malmskipning men planen är även att takten ska öka och gråberg som idag körs upp med lastbil ska transporteras upp genom schaktet. 
Behövde exakt och verklig bild
För att ta reda på schaktets status behövdes en noggrann lodning och inmätning av det.
– Vi visste sedan tidigare att det blivit sättningar i berget och vi hade en känsla av hur schaktet såg ut. Därför var det viktigt för oss att få det verifierat för att kunna fatta rätt beslut om hur schaktet ska åtgärdas, säger Krister.– Vi fick bra förtroende för ÅF Consult och de kunde erbjuda en lösning som kombinerade både lodning och scanning med hög precision och som kunde matcha våra höga krav på toleranser.Givande samarbete
– Samarbetet med ÅF Consult har fungerat jättebra. Vi är väldigt nöjda med dem. De gav oss tidigt förutsättningar för vilka åtgärder som behövde göras för att lodningen skulle kunna utföras optimalt och vi följde deras rekommendationer. Vi satte till exempel nya portar på nivåerna var 50:e meter, såg till att det var tätt, pumpade bort vatten och städade.
Vad visar då resultatet?
– Resultatet visade att schaktets skick faktiskt var lite bättre än vi trodde. Det medför till exempel att vi inte behöver riva och bygga om. Vi ska även göra en kompletterande scanning mellan 450 och 880 meters djup för att få ännu mer information, säger Krister.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Den höga precisionen i mätresultatet gör att vi kan sätta in rätt åtgärder på rätt ställen. Det gör även att vi sparar både tid och pengar och minskar störningar i produktionen, förklarar han.Första gången i Sverige
Hur gick då lodningen till? Lennart Gimring, Senior Consultant Survey & Mapping, på ÅF Consult, berättar:

SE_DSC_3008_Matning och lodning Renstrom

– Vi använde oss av fyra linor som sänktes ner från toppen av schaktet. I botten fästes de i vätskefyllda tunnor för att stabilisera pendlingen för att få ett så bra resultat som möjligt. Efter att linorna fästs lämnades allt orört i 12 timmar, för att allt skulle stabilisera sig och därmed få så små svängningar som möjligt.Intensiva och avancerade mätningar
Mätningarna gjordes sedan i olika omgångar i lag om två personer på totalt nio nivåer. För att genomföra mätningarna användes åtta totalstationer TS30 från Leica Geosystems.

– Vi arbetade i tvåmannalag där varje instrument och person genomförde en serie mätningar från minst två positioner vid varje nivå. Därefter flyttade vi runt så att varje nivå mättes av minst två olika lag. Detta för att kunna hantera eventuella systematiska fel.
– Leicas totalstationer är driftssäkra, arbetar med hög precision och vi kände oss mycket trygga med utrustningen.

Till detta kopplades gyromätningar för att verifiera resultatet och därefter en scanning av schaktet. Alla beräkningar och kontroller har gjorts i programmet SBG Geo.Uppgiften var krävande med tiotalet personer involverade vid lodningsarbetet som pågick under en veckas tid i augusti 2017 med påföljande efterarbete och analyser som fortsatt under hösten. Fina resultat och gott samarbete
– Arbetet har gått mycket bra, vi har använt bra utrustning som givit oss exakta mätresultat. En av de viktigaste parametrarna för att få ett bra resultat stod Boliden själv för. De hade förberett allt väldigt bra och tätat schaktet så att det i princip var helt vindstilla. Därför blev linornas rörelser verkligen små och kontrollerbara, berättar Lennart.
– Det här är ett väldigt unikt projekt, jag skulle påstå att det är första gången det sker i Sverige i den här omfattningen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/content-features/se_renstroms_customer-story.

Publicerad den Lämna en kommentar

SBG Geo 2018

splash_prof_2018

Geo 2018

Generellt

Ny årsmodell och några mindre uppdateringar på viktiga funktioner och ett par riktigt efterlängtade nyheter. Först en mindre uppdatering av LandXML-import, från denna version kan man läsa lat/long i form av cgpoints. En väldigt efterlängtad utökning för alla som inte har förmånen att mäta med GeoPad i fält.
Standardintällningen för koordinataxlar i koordinatsystem är nu uppdaterad för att följa standarden i t.ex Sweref, vi byter helt enkelt XYZ mot NEH. Förhoppningsvis blir det mindre förvirring om vad som är norr i fortsättningen. Vi har även uppdaterat volymberäkningen av MBS så att vi kan använda dwg-filer med ytor som terrängmodeller för t.ex jord och berg.
Det kommer som sagt även lite större nyheter som vi går igenom lite mera här nedan.

Omlottmätning

En helt ny och länge saknad funktion i Geo som framför allt hjälper våra järnvägsbyggare en hel del i vardagen. Vi har infört omlottmätning enligt SIS TS med regeltolkning enligt järnväg, vi gjorde dock funktionen lite mera flexibel så att vi kan använda den vid de flesta typer av omlottmätningar för kontroll av noggrannhet. Funktionen hittar vi under menyn ”funktion”, omlottmätning. Kontroll kan ske vinkelrätt mot mätt/skapad linje, vinkelrätt mot en referenslinje (spårlinje eller väglinje) eller radiellt. Vid vinkelrät kontroll av omlottmätning krävs att varje mätning (stationsuppställning) är mätt som polylinje eller att referenslinje används.

Vid beräkning skapas nya medelvärdespunketer baserat på de godkända omlottmätningarna enligt bild nedan:

Nedan kommer ett exempel på rapporter vid olika kontroller på samma data:

Förhandsvisning av tvärsektion från multipla ytor

Vi trm_pre2har infört ett nytt grafiskt verktyg där du kan förhandsvisa ett tvärsnitt genom en eller flera ytor som kan vara terängmodell (*.trm) eller AutoCad fil (*dxf, *dwg). Verktyget kan antingen användas tillsammans med en linjefil (*.l3d, *.lin) eller utan detta. Med aktiv linje kan tvärsektioner vinkelrätt vald linje visas i den nya grafiska panelen, utan linje kan man istället peka ut två punkter som tvärsnittet ska visas mellan. Tvåpunktsmetoden fungerar även när man har en linje aktiv.

 

Volymberäkning av terrängmodeller

Vid volymberäkning mellan två terrängmodeller kan vi nu skapa skärningen mellan dessa modeller som en höjdsatt polylinje i geo-format. En funktion som vi tror minskar antalet moment i det dagliga arbetet med modeller.

Punktmoln från Leica MS50/60

Vid flera skanningar från samma stationsuppställning med Leicas Multistation-instrument har vi tidigare alltid importerat samtliga skanningar. Nu har vi infört ett val där man kan välja bort felaktiga eller icke önskade skanningar direkt vid import.

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/11/geo-2018/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Skanska utvecklar plattform för digitalt byggande

42650_skanskafarsta2.jpg
Foto: Skanska
Publicerad av

Sanna Kesselfors – 04 jul 2017

 Skanska Sverige har inlett ett samarbete med Hexagon PPM för att utveckla en unik digital plattform för att korta byggtider och minska slöseri med resurser.

I ett första skede kommer den nya plattformen att koppla samman 3D-modeller med de system som hanterar tid och kostnader. På så sätt är det möjligt att snabbt överblicka vilka konsekvenser exempelvis en ny vägg eller en ny produktionsmetod kan få för projektet som helhet, vilket kommer att kunna spara tid och kostnader. På sikt kommer även andra system som exempelvis logistik att kopplas på.

– Det här kan ses som ett första steg mot ett mer automatiserat byggande med robotar och självstyrande maskiner. Genom att Skanska är med och utvecklar en produkt som passar vår verksamhet får vi samtidigt ett betydande försprång i utvecklingen av digitaliserade arbetssätt, förklarar, Per-Ola Svahn, teknisk chef på Skanska.

Byggbranschen är en bransch som länge tampats med effektivitetsproblem. En rapport visar på ett slöseri över 30 procent i projekten. Det består annat av slöseri med tid och material. För att komma tillrätta med bristen på effektivitet tror Skanska att de digitala verktygen är en lösning.

– Det här projektet är så klart ett rejält kliv på vår digitala resa. Bakgrunden är naturligtvis möjligheten att göra stora besparingar genom att öka produktiviteten och förutsägbarheten. Kan vi minska kostnaderna stärker vi vår konkurrenskraft och sänker kostnaderna för våra kunder, säger Per-Ola Svahn, teknisk chef på Skanska.

Utvecklingen av plattformen beräknas ta ungefär ett år innan det är dags att testa den live i ett projekt i Göteborg där Skanska ska bygga en underjordisk parkeringsanläggning. Därefter kommer plattformen att föras ut till de större projekten i första hand.

I samarbetet bidrar Skanska med sin kunskap inom bygg och projektledning medan den tekniska utvecklingen sköts av Hexagon PPM.

Content retrieved from: http://www.byggnyheter.se/20170704/18987/skanska-utvecklar-plattform-digitalt-byggande.