Publicerad den Lämna en kommentar

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

Kilometerdjup lodning i Renströmsgruvan

SE_Renstromsgruvan

Hälsokontroll genom lodning i 918m djupt gruvschakt

I Renströmsgruvan utanför Boliden i Västerbotten finns ett av Sveriges djupaste gruvschakt på 918 meter. För att få reda på sättningar i berget och schaktets skick har det lodats, scannats och mätts upp med högsta precision, där Leica Geosystems totalstation, TS30, har spelat en central roll.
– Tack vare resultatet får vi reda på hur vi på bästa sätt ska gå vidare med att renovera schaktet och göra det ännu mer produktivt, berättar Krister Lundgren, driftstekniker på Boliden.

Arbetet har utförts av ÅF Consult på uppdrag av Boliden. Håkan Larsson, teknisk säljare på Leica Geosystems AB, har försett ÅF Consult med den utrustning som varit kärnan i projektet – åtta stycken totalstationer av modell TS30. I arbetet har även Trigorn medverkat.Planen är att öka kapaciteten
Schaktet i Renströmsgruvan är 918 meter djupt, har en diameter på 5,30 meter och är träinklätt. Det är mer än 65 år gammalt men det har inte funnits några planer på att pensionera det. Tvärtom är Bolidens ambition att schaktets kapacitet ska öka. Idag används det för persontransporter och malmskipning men planen är även att takten ska öka och gråberg som idag körs upp med lastbil ska transporteras upp genom schaktet. 
Behövde exakt och verklig bild
För att ta reda på schaktets status behövdes en noggrann lodning och inmätning av det.
– Vi visste sedan tidigare att det blivit sättningar i berget och vi hade en känsla av hur schaktet såg ut. Därför var det viktigt för oss att få det verifierat för att kunna fatta rätt beslut om hur schaktet ska åtgärdas, säger Krister.– Vi fick bra förtroende för ÅF Consult och de kunde erbjuda en lösning som kombinerade både lodning och scanning med hög precision och som kunde matcha våra höga krav på toleranser.Givande samarbete
– Samarbetet med ÅF Consult har fungerat jättebra. Vi är väldigt nöjda med dem. De gav oss tidigt förutsättningar för vilka åtgärder som behövde göras för att lodningen skulle kunna utföras optimalt och vi följde deras rekommendationer. Vi satte till exempel nya portar på nivåerna var 50:e meter, såg till att det var tätt, pumpade bort vatten och städade.
Vad visar då resultatet?
– Resultatet visade att schaktets skick faktiskt var lite bättre än vi trodde. Det medför till exempel att vi inte behöver riva och bygga om. Vi ska även göra en kompletterande scanning mellan 450 och 880 meters djup för att få ännu mer information, säger Krister.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Den höga precisionen i mätresultatet gör att vi kan sätta in rätt åtgärder på rätt ställen. Det gör även att vi sparar både tid och pengar och minskar störningar i produktionen, förklarar han.Första gången i Sverige
Hur gick då lodningen till? Lennart Gimring, Senior Consultant Survey & Mapping, på ÅF Consult, berättar:

SE_DSC_3008_Matning och lodning Renstrom

– Vi använde oss av fyra linor som sänktes ner från toppen av schaktet. I botten fästes de i vätskefyllda tunnor för att stabilisera pendlingen för att få ett så bra resultat som möjligt. Efter att linorna fästs lämnades allt orört i 12 timmar, för att allt skulle stabilisera sig och därmed få så små svängningar som möjligt.Intensiva och avancerade mätningar
Mätningarna gjordes sedan i olika omgångar i lag om två personer på totalt nio nivåer. För att genomföra mätningarna användes åtta totalstationer TS30 från Leica Geosystems.

– Vi arbetade i tvåmannalag där varje instrument och person genomförde en serie mätningar från minst två positioner vid varje nivå. Därefter flyttade vi runt så att varje nivå mättes av minst två olika lag. Detta för att kunna hantera eventuella systematiska fel.
– Leicas totalstationer är driftssäkra, arbetar med hög precision och vi kände oss mycket trygga med utrustningen.

Till detta kopplades gyromätningar för att verifiera resultatet och därefter en scanning av schaktet. Alla beräkningar och kontroller har gjorts i programmet SBG Geo.Uppgiften var krävande med tiotalet personer involverade vid lodningsarbetet som pågick under en veckas tid i augusti 2017 med påföljande efterarbete och analyser som fortsatt under hösten. Fina resultat och gott samarbete
– Arbetet har gått mycket bra, vi har använt bra utrustning som givit oss exakta mätresultat. En av de viktigaste parametrarna för att få ett bra resultat stod Boliden själv för. De hade förberett allt väldigt bra och tätat schaktet så att det i princip var helt vindstilla. Därför blev linornas rörelser verkligen små och kontrollerbara, berättar Lennart.
– Det här är ett väldigt unikt projekt, jag skulle påstå att det är första gången det sker i Sverige i den här omfattningen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/about-us/content-features/se_renstroms_customer-story.

Lämna ett svar