Publicerad Lämna en kommentar

3d-teknik i framkant på Malmö stad

3D-teknik i framkant på Malmö stad

Uppe på femte våningen i Malmö stadshus tronar lokaler som för tankarna till skolans träslöjd. Det är här, i modellverkstaden, som ett team om sex personer sammanstrålar för att ta fram ett Malmö i miniatyr. Svarvar och fräsar samsas med bandsågar och hyvelbänkar. Men här finns också modernare inslag. Nämligen 3d-skrivare för tillverkning i plast och i pulver.

Miso_Iric_3d_utvecklare_Malmö_stad

Miso Iric, 3d-utvecklare på Malmö stad.

Modellverkstaden har i uppdrag att ta fram modeller av byggnader och landskap inför Malmö stads olika byggprojekt. Modellerna används som verktyg för planerarna på Stadsbyggnadskontoret och på andra förvaltningar i stadshuset, och tillverkas med kort varsel och till relativt låg kostnad jämfört med tidigare, i och med att antalet arbetade timmar per enhet beskurits.

– Den största beställaren är Malmö stads planavdelning. I samband med befintliga uppdrag skriver vi också ut till externa uppdragsgivare som byggföretag och arkitektkontor, berättar Miso Iric, som är utbildad lantmätare och mätingenjör i fotogrammetri.

Björn_Fröding_modelltekniker_Malmö_stad

Björn Fröding, modelltekniker och ansvarig för modellverkstaden på Malmö stad, framför Point Hyllie.

Arbetet med 3d-utskrifter startade 2009. Björn Fröding, modelltekniker och ansvarig för modellverkstaden, hade tidigare jobbat enbart med manuella tillverkningsmetoder. Kollegan Miso Iric fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för att skriva ut de digitala modellerna, och insåg att de redan hade tillgång till de programvaror som krävdes. Tillsammans började de lägga grunden till en alldeles egen metod för utskrifter i 3d.

Kreativa utskrifter i större skala
Jag hade arbetat med kartering av 3d-modeller, och började skissa på metoder för att snabba upp processer för 3d-utskrift, berättar Miso Iric.

3d_teamet_Malmö_stad_turning_torso

Delar av 3d-teamet, med Turning Torso i förgrunden.

Idag har teamet två typer av skrivare till hjälp: plastskrivare och pulverskrivare. Skrivarna används tillsammans med fräsar för att producera med plast, glas, trä och brons. Pulverskrivarna används också för utskrifter av realistiska 3d-modeller i pulver och färg samtidigt. Som kompletterande verktyg använder de roterande fräsmaskiner för massivt trä samt två laserskärare för beskärning i 2d. Modellerna pusslas därefter samman och sätts ihop för att bygga volym.

Pulverskrivare_3d_3_Malmö_stad

Pulverskrivarna går för högtryck i modellverkstaden.

– Genom att använda pulverskrivare, där pulvret läggs emellan som stöd, kan vi skriva ut fem plattor samtidigt, utan att behöva ta hänsyn till kopplingar och stöd, säger Miso Iric.

Eftersom plastskrivare ej möjliggör utskrifter av stora ytor, till exempel terräng, har Miso utvecklat en egen metod för att skriva ut i stor skala. Enheterna läggs samman och hålls ihop med hjälp av egentillverkade kopplingar. Därmed blir det möjligt att skriva ut fyra plattor samtidigt, som sedan knäcks och pusslas ihop. Arbetssättet var från början unikt, men har på senare år spridit sig likt ringar på vattnet.

Ultimaker_plastskrivare_Malmö_stad

Utskrift av husmodeller i plast.

– Jag tror att Malmö stad ligger i framkant på den här fronten. Vi har varit runt på en del mässor men ser sällan större modeller av städer och terräng. När vi ställde ut modellen av Västra Hamnen på en mässa i Paris var det många besökare som höjde på ögonbrynen. Att en så stor modell var utskriven i fullfärg gav en wow-effekt. Nu har både Oslo, Stockholm och Landskrona valt att arbeta med liknande metoder.

Skillnaden mellan då och nu
Tidigare tillverkades alla modellerna manuellt. Idag är det behovet som styr. Arbetet i modellverkstaden kännetecknas ofta av snabbt uppkomna behov. Fördelen, menar Miso, är en ökad flexibilitet och möjligheter till serietillverkning. De moderna skrivarna gör också att vi numera kan kombinera utskrifter i olika material.

Point_Hyllie_3d_modell_Malmö_stad

3d-utskriven modell med kalbrottet i Limhamn i bakgrunden, i plast och i gips.

– Björn sketchar och tar fram lösningar för 3d-modellerna. Om han kör fast hoppar jag in och bygger upp en automatiserad process. Mitt jobb är att förenkla ritningen och se till att modellen håller samman, så att den går att skriva ut. För att säkerställa och effektivisera produktionen utvecklar jag egna script till programvaran, med stöd av spelmotorer och andra programvaror. För att spara material har jag också utarbetat tekniker som möjliggör utskrifter av ihåliga material, berättar Miso Iric.

Limhamn_gamla_cementfabriken_3d_utskrift

Modell av Limhamn, området där cementfabriken en gång stod.

3d-teamet växer
3d-teamet, som är ett samarbetsprojekt mellan olika avdelningar på Stadsbyggnadskontoret, omfattar idag sex medlemmar med kompletterande kompetenser. Förutom Björn och Miso ingår också samordnaren Viktoria Timpka, 3d-producenten Barzan Abdi samt 3d-visualiserarna Paul Stewart och Jonathan Higgins.

Jonathan_Higgins_3d_visualiserare_Malmö_stad

3d-visualiseraren Jonathan Higgins är det senaste tillskottet i 3d-teamet.

Paul Stewart jobbar med att skapa visualiseringar åt stadens plan- och bygglovsarkitekter. Ibland sker visualiseringen endast på datorskärmen, andra gånger skrivs de ut med skrivare eller visas i VR- och AR-miljöer, ofta som ett sätt att visa upp Malmö stads byggprojekt för allmänheten.

Paul Stewart_3d_visualiserare_Malmö_stad

Paul Stewart, 3d-visualisarare, demonstrerar en VR-tur i Limhamnsområdet.

– Mitt jobb som mätningsingenjör och 3d-producent är att skapa underlag i form av 3d-modeller: terrängmodeller, modeller över befintlig byggnad, planerad byggnad etc. Det inkluderar i princip alla fasta objekt i Malmö stad och som har en X-, Y-, Z-koordinat. Att arbeta med de faktiska koordinaterna för objekt gör att jag har ökad förståelse för bildhantering av modellerna, berättar Barzan Abdi, vars deltagande i 3d-teamet har kommit att innebära ett lyft:

Barzan_Abdi_Malmö_stad

Barzan Abdi, 3d-tekniker på Malmö stad.

– Att vi får in kompetenser från fler avdelningar i huset har inneburit att vi är fler som kan ta uppdrag. Beställningarna ökar i antal, och kommer från fler håll. Nu när vi är fler som kan hantera processen kommer det att gå fortare, tror Miso Iric, som menar att arbetet är lustdrivet:

– Vi har väldigt kul på jobbet. Många säger att vi mest håller på och leker, skrattar han.

Det här är 3d-teamet:

Björn Fröding, modellbyggare
Ansvarig för modellverkstaden. Ursprungligen arbetade han enbart manuellt – i material som plast och trä. För att hänga med i utvecklingen kring 3d-teknik har han vidareutbildat sig på LTH.

Miso Iric, 3d-utvecklare
Bearbetar 3d-data och tar fram lösningar och automatiserade flöden för att förbereda digitala modeller för utskrift.

Barzan Abdi, 3d-producent
Jobbar med 3d-produktionen av Malmö stads geografiska data.

Jonathan Higgins, 3d-visualiserare 
GIS-ingenjör med uppdrag att förbereda modellerna för utskrift.

Paul Stewart, 3d-visualiserare
Modellerar, presenterar och visualiserar digitala 3d-miljöer interaktivt på olika plattformar och system, till exempel som stillbildsrenderingar, virtual reality och augmented reality.

Viktoria Timpka, samordnare
Samordnar teamets arbete och hanterar strategiska frågor

Publicerat av:

Petter Andersson | petter.andersson@3dp.se| 27. mars, 2018

 

Content retrieved from: http://3dp.se/2018/03/27/3d-teknik-i-framkant-pa-malmo-stad/.

Publicerad Lämna en kommentar

”Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data”

”Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data”

Offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och producerar dagligen stora mängder data. Det handlar om data som rör bland annat geografi, meterologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap som kommer från till exempel register, sensorer eller rapporter, skriver Ardalan Shekarabi. Foto: Anders Wiklund TT

 

 

Sverige har halkat efter i arbetet med öppna data – offentligt producerad data som fritt kan användas för effektivisering och nya tjänster. Regeringen snabbar nu på arbetet med en rad insatser. Öppna data hjälper offentlig sektor och ger svenska företag möjligheter att skapa innovativa tjänster, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Digitaliseringen av samhället går rasande fort och data beskrivs ibland som informationssamhällets viktigaste råvara. Produktionen av data ökar explosionsartat samtidigt som kostnaden för att producera, förmedla och lagra den minskar dramatiskt. Det innebär till exempel att 90 procent av den data som finns i dag har skapats de senaste två åren och mer data kommer att skapas år 2017 än vad som skapats under de senaste tusen åren av vår mänskliga civilisation. Vi producerar i dag data i en sådan mängd att vår tid kommit att kallas för det datadrivna samhället. Det är också tillgången till data som har drivit fram de digitala tjänster som vi har vant oss att använda i våra smarta telefoner. Det kallas för datadriven innovation.

Offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna samhället och producerar dagligen stora mängder data. Det handlar om data som rör bland annat geografi, meterologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap som kommer från till exempel register, sensorer eller rapporter. I merparten av dessa data finns innehåll som har både ekonomiska och samhällsnyttiga värden för människor och företag, om de skulle användas. Problemet är att uppgifterna i dag inte tas tillvara och vidareutnyttjas på rätt sätt och av rätt aktör. Genom att ha identifierat problemet är vi också skyldiga att agera.

Till exempel visar kartläggningar som Lantmäteriet gjort att det inom skogsnäringen skulle kunna skapas nya jobb och att jordbruket skulle kunna spara väsentliga mängder fosfor och om alla aktörer haft samma kartunderlag.
En undersökning från EU visar att 1 500 människor skulle kunna räddas från att dö i trafiken, 630 miljoner timmar skulle kunna sparas i mindre bilköer, 25 000 jobb skapas och att drygt 17 miljarder euro skulle kunna sparas om offentliga data publiceras som öppna data inom EU-området. Det är inte försvarbart att vi fortsätter med detta slöseri som både leder till minskad konkurrenskraft och ineffektivt nyttjade av statens resurser.

Flera mätningar pekar på att Sverige har halkat efter vad gäller tillgängliggörandet och vidareutnyttjandet av öppna data. Inom EU betraktas vi inte längre som en av de ledande länderna inom öppna data och Riksrevisionen pekar på att det finns en hittills outnyttjad samhällsekonomisk potential i öppna data. Så kan vi inte ha det längre. Sverige ska vara ledande i digitaliseringsfrågor eftersom det har en direkt inverkan på jobben och ekonomin i vårt land.

Därför kartlägger och snabbar regeringen nu på arbetet med öppna data, grunddata och datadriven innovation som ett led i processen att öka takten i digitaliseringen av den offentliga sektorn. Men offentlig sektor kan inte göra detta helt på egen hand. Genom öppen och datadriven innovation kan allt fler bidra till morgondagens digitala välfärdssamhälle. Ökat vidareutnyttjande av öppna data bidrar till ökad tillväxt, delaktighet och effektivitet. Genom ett antal insatser förbättrar vi nu möjligheterna att förädla den samhällsgemensamma resurs som offentliga data utgör.

 • Öka tillgängliggörandet av öppna data. I dagsläget finns stora mängder data som kan tillgängliggöras och matchas med rätt användare. För att snabba på tillgängliggörandet får Statskontoret i uppdrag att kartlägga hinder för vidareutnyttjandet av öppna data. Uppdraget kompletterar det uppdrag som Riksarkivet har fått att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Genom dessa uppdrag sänker vi trösklarna för myndigheter att publicera och för enskilda att hitta öppna data. Till exempel visar kartläggningar som Lantmäteriet gjort att det inom skogsnäringen skulle kunna skapas nya jobb och att jordbruket skulle kunna spara väsentliga mängder fosfor och om alla aktörer haft samma kartunderlag.
 • Öka vidareutnyttjande av öppna data. Nyttan med öppna data uppstår först när någon kan och vill använda den. Tillväxtverket får därför i uppdrag att främja öppen och datadriven innovation, vilket i sin tur ska öka vidareutnyttjandet av öppna data. Uppdraget innefattar bland annat att utveckla en plattform för utmaningsdriven innovation som offentliga aktörer kan använda sig av för att lösa problem utan att specificera hur problemet ska lösas. Det offentliga sitter inte alltid på de bästa idéerna om hur en utmaning ska lösas och behöver därför ta hjälp av akademi och näringsliv.
 • Gör grunddata till basen i den datadrivna förvaltningen. Det finns stora effektivitetsvinster med att ha en nationell digital infrastruktur. En sådan underlättar för myndigheter, kommuner och landsting att fokusera på sin kärnverksamhet. I budgetpropositionen för 2017 beslutade regeringen att vissa nationella digitala tjänster och utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter ska finansieras centralt. Regeringen har nu gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att den 31 maj lämna förslag till en finanseringsmodell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan myndigheter och kommuner och landsting. Folkbokföringsuppgifter är ett exempel på grunddata som nu kan delas fritt mellan myndigheter, vilket kan förmodas minska kostnaderna för fakturering och dubbellagring.
 • Främja datadriven innovation. Regeringen måste kunna säkerställa att myndigheterna har de digitala förmågor som krävs för att driva utvecklingen med digitaliseringen av verksamheten framåt. För att kunna uppnå detta är vi såklart beredda att bil granskade. Regeringen ger därför OECD i uppdrag att göra en översyn och komma med förslag på hur Sverige kan öka takten i utnyttjandet av data i offentlig sektor.

Med dessa steg sänker vi trösklarna för de som vill publicera öppna data samtidigt som vi gör det enklare för de som vill vidareutnyttja densamma. Det är viktiga satsningar för att snabba på digitaliseringen av det offentliga Sverige och öka vår innovationsförmåga. Allt eftersom den offentliga verksamheten blir en integrerad del av det datadrivna samhället bör vi gemensamt bygga en kultur där privata och offentliga sektor samverkar kring produktion och användning av data. Det handlar om att tillsammans skapa samhällsnytta.

Svenska företag har utmärkta möjligheter att skapa innovativa tjänster i det framväxande datadrivna samhället. Här kan framtida exportframgångar gömma sig. Där det finns samhällnytta att hämta ska det offentliga finnas med som en aktiv samverkanspartner och testbädd. Det är dags att myndigheterna trycker på gaspedalen och öppnar upp för mer öppen och datadriven innovation i samverkan med akademi och näringsliv. Ett smartare Sverige byggs inte av sig självt utan av vilja och samverkan. Det var ett recept som byggde Sverige starkt under 1900-talet. Nu uppdaterar vi framgångsreceptet, anpassat för den digitala epok vi lever i, och bygger Sverige ännu starkare.

Content retrieved from: http://www.dn.se/debatt/regeringen-vill-snabba-pa-arbetet-med-oppna-data/.

Publicerad Lämna en kommentar

Flyga med drönare kan bli vardag för skogsägare

Drönare TT

Foto: Junge, Heiko

Att se en drönare flyga runt kring trädtopparna när du är ute i skogen kommer bli allt vanligare.

I dag används runt 1000 drönare inom skogsbruket, något som Anton Holmström som är skogskonsulent på Skogsstyrelsen, tror kommer öka explosionsartat inom några år.

– Vi kanske har 30 000 drönare inom den gröna sektorn fram till 2020. Då kanske det blir lika vanligt att höra en drönare i skogen som en röjsåg, säger han.

Underlättar med drönare
Att använda kameror inom skogsbruket och fotografera skogsmark från till exempel helikopter är inget nytt, men att använda drönare är något som kommer bli ett verktyg i många skogsbrukares vardag framöver.

– Man kan ta bättre och snabbare beslut från luften. Till exempel att hitta platser där man har missat att plantera, eller där man inte har röjt, säger Anton Holmström.

Regeringen ser över reglerna
I dag behövs ett tillstånd för att använda drönare eftersom det omfattas av kameraövervakningslagen, men det kan förändras.

Regeringen tittar nu på ett förslag, där kameraövervakningslagen inte ska gälla för drönare utan att, personuppgiftslagen i stället ska tillämpas. Då krävs inte längre något tillstånd.

Vardag med drönare framöver
Om fem år kommer ingen att höja på ögonbrynen om man ser en drönare i skogen, tror Anton Holmström.

– För en vanlig person som går i skogen kommer man nog uppmärksamma drönare lika mycket som man uppmärksammar en övervakningskamera som hänger inne i städer. Det är ingen som tänker på de kamerorna i dag, säger han.

Ellinor Rostedt
ellinor.rostedt@sverigesradio.se

 

Content retrieved from: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6686827.

Publicerad Lämna en kommentar

Trimble S5 Ti-M Monitoring Total Station

Trimble S5 Ti-M Monitoring Total Station

Trimble S5 Ti-M
S5
S5

Features

 • The S5 Ti-M Total Station is a scalable and cost effective solution for a variety of monitoring applications.  It’s performance is ideal for construction projects of any size, from short-term jobs to multi-year construction operations that require monitoring for site safety including:

 • Trimble FineLock technology delivers a point precision of less than 1 millimeter at a distance of 300 meters

 • Trimble DR Plus EDM technology ensures accurate data with fewer instruments, a cost saving on large and small project sites

 • The Trimble S5 Ti-M detects targets without interference from surrounding prisms, ensuring target lock over long distances

 • The Trimble 4D control Software makes it easy to set real time notifications when structural or environmental movements occur, resulting in timely safety decisions

Product Resources

 • Datasheet

 • Video

 • Support

 • Overview

 • Software

 • Compatible Products

The Trimble S5 Ti-M Monitoring Total Station will meet the monitoring requirements on any construction job site. This accurate and reliable total station helps you to work more efficiently with less equipment.

Keep the Site Safe

The S5 Ti-M Total Station generates 3D position information at millimeter level for monitoring buildings and other structures.  When used with the Trimble 4D Control software, the S5 Ti-M total station will handle the most complex monitoring applications including monitoring of buildings above tunnel construction and close to excavation sites, as well as for the accurate monitoring of the subsidence of road surfaces and embankments.  With user set parameters, the Trimble 4D Control software will report any magnitude of movement on the site so you can use the data to make timely and informed decisions about the structural health and integrity of the surrounding land and structures.

Manage Your Assets 24/7

Know where your total stations are 24 hours a day with Trimble Locate2Protect technology.

See where your equipment is at any given time, and get alerts if your instrument leaves a jobsite or experiences unexpected equipment shock or abuse.

Trimble 4D Control Software provides analysis and management tools to help you start small and grow. As your expertise in monitoring increases, you can easily expand from post-processed deformation monitoring campaigns to real-time systems that manage your projects and alert the operator of significant motion events.

Content retrieved from: http://www.trimble.com/Infrastructure/S5Ti-M.aspx.

Publicerad Lämna en kommentar

Laser Technology offers TruPoint 300 total station

Laser Technology offers TruPoint 300 total station

The TruPoint 300 total station by Laser Technology.

The TruPoint 300 total station by Laser Technology.

Laser Technology Inc. (LTI) has released its TruPoint 300 for field data collection and mapping, as well as producing +/–1 millimeter range accuracy. It is a fully integrated laser with vertical and horizontal angle encoders capable of producing 3D, survey-grade measurements.

The TruPoint 300 is LTI’s first phase-technology product with a laser diode that emits light pulses with a distinct wavelength and pulse repetition frequency that obtains millimeter accuracy.

The fully integrated MapStar Angle Technology make the Trupoint 300 suitable for GIS, incident mapping, crush analysis, surveying, electric utilities, architecture and construction.

It will measure the distance between two remote points and has onboard solutions for volume, height, and 2D and 3D area, the company said. Professionals can navigate through measured data, routines, and menus with a full-color touchscreen.

In addition, the laser features an integrated red-dot visual indicator and crosshair with four-power zoom camera, which makes taking measurements easier, especially indoors, LTI said. The unit will also capture a photo of every shot taken that includes raw measurement values and onboard calculations.

Both photos and data can be stored in a CAD-friendly format for professional documentation. With Bluetooth and WLAN, professionals can communicate with apps and transfer X-, Y-, Z-point data files with images.

Several measurement and mapping apps designed by LTI are expected to be released in the coming months. Besides professional-grade lasers for mapping, LTI also provides a line of recreational rangefinders by Bushnell for golfing and hunting.

GPS World staff

About the Author: GPS World staff

GPS World covers all aspects of the GPS and GNSS industry for our readers. To submit news, please send your release to gpsworld@gpsworld.com.

Content retrieved from: http://gpsworld.com/laser-technology-offers-trupoint-300-total-station/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gpsworldncm+%28GPS+World%29.

Publicerad Lämna en kommentar

Slussen byggs utan ritningar

 • Mätteknikern Thomas Schreiner kontrollerar att sponten har hamnat på rätt plats. Informationen om var den ska vara har hämtats direkt från projektörens tredimensionella datormodell. Foto: Jörgen Appelgren

Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. I stället utgår man från digitala modeller.Byggbranschen börjar bli digital på allvar, med hjälp av internet of things, samt virtuell och förstärkt verklighet.

Ombyggnaden av Slussen har öppnat ett stort hål mitt i centrala Stockholm.

Längst ner i gropen, vid foten av Katarinahissen, står mätteknikern Thomas Schreiner från Skanska.

I dag är hans uppgift att kontrollmäta stålsponten som har slagits ner i marken. Genom att hålla ett prisma intill stålkonstruktionen får han mätutrustningen att tala om ifall sponten hamnade där den skulle.

– Placeringen ser bra ut, konstaterar han.

Mätutrustningen, som kallas totalstation, har laddats med spontens exakta placering. Informationen hämtas direkt från projektörens tredimensionella datormodell.

Därmed slipper mätteknikerna dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar.

– Det sparar vi betydande tid på. Det kan handla om ett par timmar bara på sponten, säger Johan Jönsson, mätchef på Skanska.

I byggbranschen är pappersritningar fortfarande standard, framför allt i avtal.

Men i Slussenbyggets två största entreprenader är det de digitala modellerna som är juridiskt bindande. Det innebär att modellerna utgör skarpa bygghandlingar och arbetet sker utan pappersritningar.

Thomas Schreiner tycker att datormodellerna är lättare att överblicka än tvådimensionella pappersritningar.

– Det går så mycket snabbare att se vilka moment som ska göras i vilken ordning. Det är ovärderligt, säger han.

Även tidigare har mättekniker behövt information i digital form för att kunna mata in den i totalstationen. Men när informationen hämtas direkt från en juridiskt bindande datormodell slipper man ett moment där fel kan uppstå.

– Tidigare fick vi knappa in koordinater från ritningarna för hand för att få in dem i instrumentet. På det här sättet undviker vi en källa till fel, att man helt enkelt knappar in fel koordinater, säger Johan Jönsson.

Skälet till att Stockholms stad har valt att testa upplägget med juridiskt bindande datormodeller är att man bedömer att både kvalitet och effektivitet ökar, samtidigt som behovet av kontroller minskar.

– Nu har vi en källa till information, vilket gör att vi ser en mindre risk för att det ska bli fel. Jag sover ganska gott om nätterna, säger David Möller, som är VDC-strateg på Stockholms stad och arbetar med digitala informationsmodeller i byggandet.

Till exempel bedömer staden att det är mindre risk att något blir fel när byggentreprenören får alla mått i modellen och inte längre behöver mäta med tumstock på pappersritningen.

Samtidigt räknar Stockholms stad med att det blir enklare att hantera datormodellerna än att administrera de uppemot 20 000 pappersritningar som projektet skulle kräva.

En annan fördel är att det är enkelt att få fram exakta mängder material som kommer att gå åt under byggtiden, vilket underlättar vid inköp.

– I stället för att sitta och mäta på ritningar hur mycket betong eller armeringsjärn som krävs så kan datorn beräkna det och vi kan lita på att det stämmer, säger David Möller.

Läs mer: Grönt ljus för nya Slussen

Men även om de två största entreprenaderna kommer att byggas utan traditionella ritningar betyder det inte att byggena blir helt papperslösa.

– Vi kommer att använda utskrivna modellvyer, men det är inga riktiga ritningar utan används mer som ett komplement till 3d-modellen, säger Anders Stenvall, VDC-ansvarig på Skanska.

Slussenprojektet har också använt sig av virtual reality, vr, för att visualisera det som ska byggas. Både arkitekter och räddningstjänst har fått gå in i datormodellen med hjälp av vr-mask för att uppleva konstruktionerna i skala 1:1.

– Det togs emot väldigt bra. Arki-tekterna tänkte om lite med växtligheten när de fick uppleva hur stort allt var, berättar David Möller.

Även allmänheten kan ta hjälp av vr för att se hur Slussen ska se ut när ombyggnaden är klar. Modeller ska publiceras på byggprojektets webbplats i takt med att de blir färdiga. Den som är intresserad kan sedan titta på dem med hjälp av en vr-mask.

Slussenprojektet ligger i framkant när det gäller att använda digitala informationsmodeller i byggbranschen.

– I och med att vi hoppar över pappersritningar har vi tagit jättesteg. Dessutom har vi paketerat informationen på ett smart sätt i modellerna, säger David Möller.

Samtidigt har han respekt för den omställning som digitaliseringen innebär för människorna i byggbranschen.

– En äldre man jag träffade lyssnade på vad jag hade att säga om 3d-modeller. Sedan sa han: ”Jag inser att det blir effektivt, men du tar ifrån mig min yrkeskompetens.” Och det är ju sant, han var säkert jätteduktig på att tolka pappersritningar, men snart är det inte lika viktigt att kunna, säger David Möller.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

 

Byggs om på grund av sättningar

Slussenområdet byggs om för att trafikanläggningen är i dåligt skick och vissa delar sjunker. Problemen har bland annat orsakats av att fel grundläggningsmetod användes när Slussen byggdes på 1930-talet.

Samtidigt passar man på att öka kapaciteten för att avtappa vatten från Mälaren för att minska risken för översvämningar.

Ombyggnaden pågår mellan 2015 och 2025. Kostnaden beräknas bli ungefär 12 miljarder kronor.

Beställare av bygget är Stockholms stad, som finansierar projektet. Bussterminalen är också medfinansierad av landstinget och staten.

De två största entreprenaderna i Slussenprojektet rör ombyggnader på land (torg, park, handelsyta, t-baneuppgång) respektive intill vatten (slussanläggningen, kajer, kanalen, landfästen till bron). Kontrakten omfattar totalt två miljarder kronor.

Virtual Design Construction handlar om hela processen

I Slussenprojektet har man valt att använda VDC-begreppet, som står för virtual design construction, i stället för BIM (byggnadsinformationsmodeller). Båda termerna avser digitala 3d-modeller som bär information i byggprojekt.

VDC myntades för att poängtera att digitaliseringen inte bara handlar om modellerna i sig, utan om hela processen från projektering till byggande.

 

Content retrieved from: http://www.nyteknik.se/bygg/slussen-byggs-utan-ritningar-6840537.

Publicerad Lämna en kommentar

Leica Nova MS60 – världens första självlärande MultiStation

Den nya dimensionen inom mätningsteknologi

Leica MS60

För att möta kraven från vår ständigt föränderliga och allt snabbare värld, utvecklade vi världens första MultiStation, som kombinerar all tillgänglig mätteknik i ett överlägset instrument. Nu har vi gjort instrumentet ännu smartare. Leica Nova MS60 är världens första självlärande MultiStation, som automatiskt och kontinuerligt anpassar sig till alla miljöer, oberoende av utmaningarna.

Scanning med Leica Nova MS60 har gjorts enklare genom det direkta skapandet av punktmoln med överlagrade uppmätta punkter och 3D-modeller i en och samma vy. Visualiseringar är tydligare och lättare att se tack vare en helt ny 5″-skärm.

De unika funktionerna i Leica Nova MultiStation levererar verkligen en ny upplevelse i mätteknik.

Nova MS60 MultiStation levereras också med:

Engagerande mjukvara
Nova MS60 MultiStation levereras med den revolutionerande mjukvaran Captivate där du kan rotera komplexa data i de mest realistiska och lätthanterliga 3D-modeller. Med användarvänliga appar och välbekant touch-teknik kan du se alla former av uppmätta och konstruktionsdata i alla dimensioner. Leica Captivate spänner över industrier och applikationer med ett enkelt svep, oavsett om du arbetar med GNSS, totalstationer eller båda.

Oändliga möjligheter
Medan Leica Captivate samlar in och modellerar data i fält, processar Leica Infinity informationen åter på kontoret. En smidig dataöverföring säkerställer att projektet håller sig konsekvent under hela processen. Captivate och Infinity samarbetar för att samla ihop tidigare mätdata och hjälper dig med editering av projekt snabbare och effektivare.

Kundsupport endast ett klick bort
Genom Active Customer Care har du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna tekniker bara genom ett enkelt klick – deras expertis kan guida dig förbi de flesta hinder.

 • Eliminera ställstid genom överlägsen teknisk service
 • Slutför jobben snabbare med vår duktiga support
 • Undvik kostsamma återbesök till utmätningsplatsen genom att skicka och ta emot data online direkt till arbetsplatsen i fält.

Ta kontroll över dina kostnader genom våra CCP-paket – Customer Care Packages – skräddarsydda lösningar för service och support som gör dig trygg i vetskap om att din utrustning alltid är skyddad.

Kundanpassade paket
Vår portfölj av intuitiv mjukvara för varje tillämpning ger dig frihet att välja hur du vill arbeta. Leica MultiWorx för AutoCAD, Leica Cyclone, Leica GeoMoS, Leica Infinity, olika mjukvarupaket från Hexagon och speciellt utvalda samarbetspartners kan integreras i ditt arbetsflöde för att skapa en kundanpassad lösning för just dina specifika behov. Vad du än väljer så kan du njuta av en uppslukande upplevelse som går långt utöver de data du hanterar.

Dynamic Lock
Den nya Dynamic Lock-funktionen har på ett avgörande sätt förbättrat kapaciteten vid återlåsning med ATRplus i Leica Nova MS60 MultiStation. Få bättre resultat med ett större sökområde som kan riktas in på ett rörligt objekt. Nova MS60 MultiStation kan användas för traditionell mätning eller vid mätning inom tillämpningar med maskinkontroll med höga dynamiska rörelser.

Se filmen för tips om hur du använder Dynamic Lock-funktionen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/products/total-stations/multistation/leica-nova-ms60.

Publicerad Lämna en kommentar

Global Electronic Total Station Market 2017 – Leica, Topcon, Trimble, SOUTH, FOIF, TJOP

Global Electronic Total Station Market 2017 – Leica, Topcon, Trimble, SOUTH, FOIF, TJOP

April 10, 2017 By: Nakul Shirke

Global Electronic Total Station Market 2017

The Electronic Total Station Market 2017 Analysis Report examines a thorough also complete study on Electronic Total Station industry volume, market Share, market Trends, Electronic Total Station Growth aspects, a wide range of applications, Utilization ratio, Supply and demand analysis, manufacturing capacity, Price during the Forecast period from 2017 to 2022.The research report labeled Global Electronic Total Station Market 2017 presents the penetrating study of Electronic Total Station market globally, analyzing on a complete analysis of the present and past historical details of Electronic Total Station market. The competitive landscape view of the Electronic Total Station industry is also covered in this research document.

Do Inquiry Before Purchasing Report: https://market.biz/report/global-electronic-total-station-market-2017/73012/#inquiry

Competitive Study of Global Electronic Total Station Market 2017 Based on Key Vendors:

1 Leica
2 Topcon
3 Trimble
4 SOUTH
5 FOIF
6 TJOP
7 DAD
8 BOIF

The report organizes the Electronic Total Station market across the globe into distinct portion based on industry standards. It also recognizes the market based on geographical areas. The report mainly throws light on dominant players in the regions of (United States, EU, China, and Japan). Other regions can be added accordingly.

Discrete aspects of the Electronic Total Station industry like value chain analysis, Electronic Total Station industry rules and policies, the factors driving the growth of the market and the constraints hampering the growth are explained.

In next section, the Electronic Total Station report mentions the products that are currently available in the market along with their cost structures, manufacturing volume, requirement and supply analysis, import/export scenario and their overall contribution to the Electronic Total Station market revenue globally.

Buy Complete Report Here (To get Instant access): https://market.biz/report/global-electronic-total-station-market-2017/73012/

Further, the report analyzes the feasibility of investment, investment return analysis and shows a complete picture of market development scope and business strategies followed by leading Electronic Total Station industry players along with their company profile, market share and contact information.

Lastly, the report enlists the vital conclusions that will assist all individuals who have a keen interest in Electronic Total Station Market.

 

 

Content retrieved from: http://publicistreport.com/market-research/global-electronic-total-station-market-2017-2.html.

Publicerad Lämna en kommentar

Drönare med kamera ska inte behöva tillstånd

Regeringen har nu kommit med sin utlovade lagrådsremiss där man föreslår att kamerautrustade drönare inte ska omfattas av kameraövervakningslagen.

Det innebär att företag och privatpersoner ska kunna använda drönare utrustade med en kamera utan att behöva söka de särskilda tillstånd som krävs idag. Myndigheter ska dock inte omfattas av undantaget.

Den som använder drönare utrustad med kamera måste se till att användningen sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.

”En mer ända­måls­enlig reglering”

– Med detta förslag löser vi företagens problem och får en mer ända­måls­enlig reglering, men ser samtidigt till att enskilda får ett fullgott skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Ändringen i lagen föreslås att träda i kraft den 1 augusti i år.

Läs hela lagrådsremissen på regeringen.se

Content retrieved from: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dronare-med-kamera-ska-inte-behova-tillstand.