Publicerad den Lämna en kommentar

Engcon stödjer nu Trimbles nya grävsystem

Världsledande tiltrotatortillverkaren Engcon samarbetar med de flesta etablerade tillverkarna av maskinstyrningar och grävsystem, för att ge kunderna största möjliga nytta. Maskin- och grävsystemstillverkaren Trimble uppdaterade nyligen sina system till den nya generationen ”Earthworks”. Engcon kan nu meddela att man redan anpassat sina produkter för nya ”Earthworks”.

Med anledning av att Trimble uppdaterat sitt grävsystem har Engcon anpassat sitt populära ePS (engcon Positioning System), som nu är fullständigt kompatibelt med Trimble Earthworks. Tack vare Engcons snabba anpassning är det fullt möjligt att följa roteringsplanet i Trimbles uppgraderade grävsystem.

– Vi har väldigt bra samarbete med de flesta tillverkarna av grävsystem och tack vare det blir det kortare ledtider på våra anpassningar för att synkronisera våra produkter med tillverkarnas, säger Roberth Jonsson, platschef på Microprop, som bygger Engcons styrsystem och anpassningar för grävsystem.

Engcon hänvisar frågor om Trimble Earthworks till Trimbles återförsäljare. Eventuella frågor om ePS besvaras av Engcon.

engcon är världsledande tillverkare av tiltrotatorer (grävmaskinens handled) och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners flexibilitet, precision och säkerhet. Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar vi framgång för våra kunder.

engcon är en större koncern bestående av moderbolaget engcon Holding AB med säte i Strömsund, Sverige och utöver det ansvarar 8 säljbolag för försäljningen i sina respektive marknader Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Frankrike och Nederländerna och för övriga marknader ansvarar engcon International. engcon-gruppen omsatte 2016 ca 870 Msek med ca: 200 anställda. www.engcon.com

Content retrieved from: http://www.mynewsdesk.com/se/engcon/pressreleases/engcon-stoedjer-nu-trimbles-nya-graevsystem-2321563.

Publicerad den Lämna en kommentar

Klart koppla upp hela bygget digitalt

Produktions- och försörjnings­processer står för hälften av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. Med Uppkopplad byggplats hoppas forskarna kunna kapa kostnaderna med hjälp av digital teknik.

 

Klart koppla upp hela bygget digitalt

 

Spaning: En byggarbetsplats är komplicerad. Många människor, ett överflöd av teknisk utrustning och byggmaterial av alla upptänkliga sorter. Nu ska forskare bringa reda i oredan.

Vinnova satsar minst 20 miljoner kronor för att undersöka hur digitalisering av byggindustrin kan förbättra produktiviteten. Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet samt en stor mängd företag inom bygg- och telekomindustri, kommer att förse byggplatser runt om i Sverige med sensorer så att både människor och maskiner sätts online. Med hjälp av den insamlade informationen ska forskarna räkna ut hur produktionsprocessen kan förbättras.

– Målet för projektet är att få ökad produktivitet och därmed göra det möjligt för de inblandade att tjäna mer pengar, samt med tiden även sänka byggkostnaderna, säger Lars Stehn som är professor i Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet och leder förstudieprojektet inför projektet som fått namnet Uppkopplad byggplats.

 

Lars Stehn ser digitalisering som en möjlighet att öka säkerheten på våra byggen.

 

Han är dock noga med att påpeka att det finns fler viktiga mål för FoU-projektet. Högst upp på listan står säkerheten. Med hjälp av en utökad digitalisering av byggprocessen menar Lars Stehn att antalet tillbud bör kunna minskas.

Bakgrunden till att staten genom Vinnova väljer att satsa på projekt Uppkopplad byggplats är bland annat att produktiviteten inom byggindustrin bedöms som betydligt lägre än inom annan industri. Lars Stehn konstaterar att det visserligen är så, men att bilden är ganska komplicerad.

– Min åsikt som forskare är att produktiviteten inte är riktigt lika låg som görs gällande. Det beror på att vi inte mäter på samma sätt och lika noga som man gör i andra branscher. Det är dock fullt klart att den är lägre.

En av orsakerna till att produktiviteten är lägre inom byggbranschen kan enligt Lars Stehn vara att byggindustrin är tydligt projektorienterad. Det medför att kunskaper som erhållits inom ett projekt inte alltid förs vidare till nästa liknande projekt.

– Produktivitet handlar om ett effektivt utnyttjande av resurser. Men det är inte inbyggt i det sättet som vi gör affärer att vi alltid för över kunskap om resursutjämning och resursutnyttjande så att nästa projekt blir bättre än det föregående.

– Projektet som sådant blir då ett stort hinder för produktivitetsutveckling.

Lösningen är dock inte så enkel som att sluta arbeta i projekt. Istället anser Lars Stehn att branschen ska lära sig att mäta på ett mer rättvisande sätt så att företagen får tillgång till benchmarking för att öka sin produktivitet.

– Vi vill lära oss att mäta produktiviteten så att vi kan konkurrensutsätta den.

Han tror även att produktiviteten då kan visa sig vara betydligt bättre än den för nuvarande anses vara och poängterar vikten av att tydligt skilja mellan produktivitet och byggkostnad.

– Det är felaktigt att koppla produktivitet till byggkostnader. De hänger naturligtvis ihop men byggkostnaden styrs av mycket andra saker än produktiviteten, till exempel styrs den av marknadspriset.

Ett annat hinder för förbättrad produktivitetsutveckling inom byggbranschen är branschens dåliga digitala mognad.

– Den digitala kunskapen är låg inom byggbranschen. Data används inte fullt ut för till exempel produktivitetsutveckling, verksamhetsutveckling eller effektivisering genom hela ledet.

Lars Stehn menar att det finns mycket att vinna om de individuella datasystem som nu styr till exempel värme, luft och ljus börjar kommunicera med varandra. Målet är att utnyttja data bättre, men ännu har branschen inte sett hur det ska gå till att tjäna pengar på det.

Projekt Uppkopplad byggplats kommer förhoppningsvis att visa på hur data både ska samlas in och användas på ett lönsamt sätt. Ett tiotal byggplatser runt om i Sverige kommer att delta som testbäddar. Människor, verktyg, maskiner och material kommer att förses med sensorer som rapporterar olika typer av information till forskarna.

En digital representation av var material, verktyg och människor befinner sig kommer att kunna kopplas till BIM-modellerna och ge dem ytterligare en dimension.

– Jag ser hur vi då till exempel ska kunna simulera vad som händer på en viss typ av byggarbetsplats om det snöar imorgon, om arbetare är sjuka eller kranen står still.

När projektet väl är avslutat kommer huset, vägen eller bron att fortsätta att rapportera om vad som händer under dess livstid, vilket innebär att eftermarknaden har möjlighet att bli mer proaktiv.

Lars Stehn ser stora ekonomiska fördelar, men återkommer ändå till säkerheten.

– Med en uppkopplad arbetsplats har vi möjlighet att förse människorna med västar som signalerar om fara uppstår. Kanske kan ett arbetsredskap sluta fungera om man befinner sig i fel zon, eller arbetsvästen ge en stöt om ett fordon närmar sig. Målet är att ingen ska omkomma på arbetet.

Uppkopplad byggplats är just nu i sin förberedelsefas. Vinnova fattar beslut om projektet sent i höst och Lars Stehn berättar att han hoppas att anslaget kommer att räcka för ett sex år långt projekt.

– Jag ser att det kommer att ta tid. Samtidigt vet jag också att flera av de IT- och telekomföretag som kommer att delta i projektet redan har tekniken framme för att kunna presentera många nya spännande lösningar. Det handlar om att knyta ihop systemen och hitta nya tillämpningar.

Text: Sofia Barreng illustration: Luleå tekniska universitet

 

Content retrieved from: https://maskinentreprenoren.se/klart-koppla-upp-hela-bygget-digitalt/.

Publicerad den Lämna en kommentar

SBG Geo 2018

splash_prof_2018

Geo 2018

Generellt

Ny årsmodell och några mindre uppdateringar på viktiga funktioner och ett par riktigt efterlängtade nyheter. Först en mindre uppdatering av LandXML-import, från denna version kan man läsa lat/long i form av cgpoints. En väldigt efterlängtad utökning för alla som inte har förmånen att mäta med GeoPad i fält.
Standardintällningen för koordinataxlar i koordinatsystem är nu uppdaterad för att följa standarden i t.ex Sweref, vi byter helt enkelt XYZ mot NEH. Förhoppningsvis blir det mindre förvirring om vad som är norr i fortsättningen. Vi har även uppdaterat volymberäkningen av MBS så att vi kan använda dwg-filer med ytor som terrängmodeller för t.ex jord och berg.
Det kommer som sagt även lite större nyheter som vi går igenom lite mera här nedan.

Omlottmätning

En helt ny och länge saknad funktion i Geo som framför allt hjälper våra järnvägsbyggare en hel del i vardagen. Vi har infört omlottmätning enligt SIS TS med regeltolkning enligt järnväg, vi gjorde dock funktionen lite mera flexibel så att vi kan använda den vid de flesta typer av omlottmätningar för kontroll av noggrannhet. Funktionen hittar vi under menyn ”funktion”, omlottmätning. Kontroll kan ske vinkelrätt mot mätt/skapad linje, vinkelrätt mot en referenslinje (spårlinje eller väglinje) eller radiellt. Vid vinkelrät kontroll av omlottmätning krävs att varje mätning (stationsuppställning) är mätt som polylinje eller att referenslinje används.

Vid beräkning skapas nya medelvärdespunketer baserat på de godkända omlottmätningarna enligt bild nedan:

Nedan kommer ett exempel på rapporter vid olika kontroller på samma data:

Förhandsvisning av tvärsektion från multipla ytor

Vi trm_pre2har infört ett nytt grafiskt verktyg där du kan förhandsvisa ett tvärsnitt genom en eller flera ytor som kan vara terängmodell (*.trm) eller AutoCad fil (*dxf, *dwg). Verktyget kan antingen användas tillsammans med en linjefil (*.l3d, *.lin) eller utan detta. Med aktiv linje kan tvärsektioner vinkelrätt vald linje visas i den nya grafiska panelen, utan linje kan man istället peka ut två punkter som tvärsnittet ska visas mellan. Tvåpunktsmetoden fungerar även när man har en linje aktiv.

 

Volymberäkning av terrängmodeller

Vid volymberäkning mellan två terrängmodeller kan vi nu skapa skärningen mellan dessa modeller som en höjdsatt polylinje i geo-format. En funktion som vi tror minskar antalet moment i det dagliga arbetet med modeller.

Punktmoln från Leica MS50/60

Vid flera skanningar från samma stationsuppställning med Leicas Multistation-instrument har vi tidigare alltid importerat samtliga skanningar. Nu har vi infört ett val där man kan välja bort felaktiga eller icke önskade skanningar direkt vid import.

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/11/geo-2018/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Ny teknik gör även maskinens redskap smarta

Publicerad den: 2017.9.18

Ny teknik gör även maskinens redskap smarta

Spaning: Även skopor kan nu få sin alldeles egna internetuppkoppling. Med en liten dosa på skopan, en enhet i hytten och en app i telefonen har du full koll på alla redskap.

I våras lanserade styrsystemstillverkaren SVAB sin nya konfigurerbara styrsystemsplattform Quantum. Plattformen når marknaden under hösten 2017 och fungerar som en samlande enhet för företagets olika styrsystem och produkter. Plattformen är även anpassad för att kunna installeras på maskiner oberoende av märke och med tiltrotatorer från samtliga tillverkare.

– Vi har mötts av ett mycket stort intresse från våra kunder, berättar företagets vd Fredrik Eriksson.

– Framför allt har kunderna uppmärksammat vårt nya redskapsigenkänningssystem, Tool Recognition.

Den nya plattformen Quantum kombinerar flera funktioner från företagets existerande styrsystem MACS och GP controller med helt nya funktioner.

– De viktigaste nyheterna är Tool Recognition samt att vi får möjlighet till felsökning och support på distans med den nya plattformen. Tool Recognition kan installeras på alla maskiner oavsett fabrikat av tiltrotator och styrsystem.

Det nya systemet består av en kommunikationsenhet, av företaget kallat en hub, som placeras i grävmaskinen. Hubben kommunicerar med grävmaskinen via canbus och förses med ström från maskinens elsystem.

Med hjälp av en app i förarens/maskinägarens telefon förmedlas informationen i systemet vidare ut till internet.

För att systemet ska kunna kommunicera med varje enskilt redskap placeras en liten puck på redskapet. Puckarna drivs med batterier vilka beräknas ha en livslängd på fem år.

Pucken överför information trådlöst till hubben som bland annat berättar för det externa maskinstyrningssystemet vilket redskap som är anslutet. Systemet känner därigenom igen redskapet och samtliga inställningar anpassas automatiskt.

– Nu finns inte längre någon risk att man sitter och gräver i flera timmar med fel mått inställda, konstaterar Fredrik Eriksson och tillägger att varje redskapsbyte nu inte bara blir säkrare utan också går snabbare.

Eftersom informationen om redskapet även innehåller dess position är nu dagarna förbi när en skopa kunde ställas av och sedan vara svår att hitta. Senast anslutna position finns lagrad i systemet och det är bara att plocka upp appen och spåra redskapet.

– Jag träffade nyligen en kund på en mässa som blev lyrisk när han fick lära sig om spårningsfunktionen. Han hade dagen innan kört runt i två timmar och letat efter en avställd skopa. Ännu fungerar dock spårningsfunktionen enbart för att bestämma den plats där redskapet senast var i användning, det går alltså inte att använda den för att söka stulna redskap i dagsläget.

Redskapsigenkänningssystemets kommunikationsenhet är gemensam för hela den nya plattformen Quantum. När hubben väl är på plats i maskinen och appen nedladdad i telefonen är systemet redo för ytterligare funktioner.

– För att skapa mervärde kring de övriga funktionaliteterna i Quantum har vi valt att sätta ett bra pris på Tool Recognition. En hub med tre redskapspuckar kostar därför bara 3 000 kronor. Ytterligare puckar kostar cirka 500 kronor, berättar Fredrik Eriksson och menar därmed att Tool Recognition blir ett bra insteg in i den nya Quantumplattformen.

All information i Quantumplattformen lagras via mobiltelefonappen i ett moln på internet. Därmed blir informationen tillgänglig även för SVAB och företagets återförsäljare som får en möjlighet att utföra felsökning och hjälpa till med att göra inställningar på distans. Information om hur mycket de olika redskapen har använts och när det är dags för service registreras också i molnet.

I mobiltelefonappen finns även maskinspecifika installationsguider som hjälper installatörer och servicetekniker med installationen. Under hösten tillkommer även ett system som verifierar installationen och skickar dokumentation via epost till installatören för användning i CE-dokumentation.

Övriga funktioner som kan läggas till Quantumplattformen är välkända för SVAB:s kunder. Det handlar om joystickstyrning av tiltrotator, styrning av grävbroms, styrning av hjul och band samt styrning av schaktblad. Dessa funktioner går att köpa till som funktioner i Quantumplattformen och kommer även de att använda samma maskinmonterade hub och mobiltelefonapp som Tool Recognitionsystemet.

– Tidigare har till exempel grävbromsen styrts via vårt fristående system, MACS RT. Nu integreras funktionerna i Quantumplattformen och det innebär att även dessa funktioner blir tillgängliga för support och felsökning på distans.

I och med lanseringen av den nya plattformen tar SVAB även ett steg för att underlätta integration med maskintillverkarnas styrsystem. Företaget ser ett ökat behov av att kunna samköra information och funktionalitet genom maskintillverkarnas egen display.

Framtiden i grävmaskinen blir alltså allt mer automatiserad och begrepp som artificiell intelligens och internet of things kommer allt närmare grävmaskinistens vardag.

Fortfarande dras dock våra maskiner med ett något föråldrat manöversystem. Den förhärskande tekniken är fortfarande att arbeta med servohydraulik. En övergång till elektrohydraulik ligger dock inte allt för långt fram i tiden tror Fredrik Eriksson.

– Vår ambition är att styra även själva grundfunktionerna i maskinen. SVAB arbetar med att ta fram en elektrisk joysticksbas som kommer att bli en del av våra joystickserbjudanden framöver.

– Inom tio år kommer nog dessutom de flesta maskintillverkare att ha gått över till elektro­hydraulik.

Content retrieved from: https://maskinentreprenoren.se/ny-teknik-gor-aven-maskinens-redskap-smarta/.

Publicerad den Lämna en kommentar

En digital revolution i jordbruket

Väderstad tillverkar bland annat såmaskiner. Totalt har koncernen ungefär 1 100 medarbetare.

 

Det svenska lantbruket står nu inför en enorm digitalisering. Mängder med data ska ge bönderna större skördar.

Informationen om tidigare skördar och aktuella uppgifter om kvävehalt, fukthalt och jordartskarta för marken, samt gps-positionering, ska bonden nu utnyttja för att precisionsstyra såmaskinen vid årets sådd för att maximera skörderesultatet.

2012 genomfördes teknikprover i Västra Götaland som visade att med den teknik som redan då fanns tillgänglig ökar skörden med mellan 47 och 91 procent vid odling av raps, havre, korn och vete, vid en jämförelse med genomsnittsskörden. Möjligheterna är därför stora.

Tekniken för denna så kallade precisionsodling finns i dag framme och har redan fått spridning, framför allt i USA. En ny generation av denna teknik är nu på gång. Det handlar bland annat om billigare och bättre sensorer och utbyggnad av mobilnäten, så att de täcker varje åker.

– Lantmännen har i vår lanserat en ny portaltjänst i Sverige för digital farming som vi kallar LM2. Vi använder teknik som finns tillgänglig, säger Henrik Bjurman, projektledare för LM2.

– I dag har vi cirka 500 lantbrukare, men räknar med att ha mer än 6 000 i slutet av 2017, säger Henrik Bjurman.

Vad Lantmännen efterlyser är en öppen internationell standard för digitaliseringen, som i branschen kallas digital farming. Det är viktigt för att göra den nya tekniken tillgänglig för alla lantbrukare.

Läs mer: Slutna system hinder för tillväxten

Standardisering innebär lägre kostnader, och dessutom nya och mer avancerade tjänster.

Tyskland har tagit ledningen för att etablera en global standard för digital farming.

– Arbetet med den nya globala standarden startade i maj 2017. Jag räknar med att vi har ett utkast till standarden klar tidigast om ett år och att den är klar inom fyra år, säger Hermann Buitkamp, ansvarig för jordbrukselektronik och digital farming i VDMA (den tyska ingenjörsfederationen), som på uppdrag av tyska staten leder standardiseringsarbetet.

Standarden är avsedd att hanteras i familjejordbruk av den typ som är vanlig i Europa. Hermann Buitkamp leder arbetet även i standardiseringsorganisationen ISO, som ska upprätta den globala standarden.

Han anger att en handfull länder deltar i arbetet redan från starten: Belgien, Nederländerna, Italien, Frankrike och Tyskland. Han hoppas att länder som Danmark, Sverige och Österrike snabbt hakar på.

VDMA har redan ett förslag framme för huvudpunkterna i den nya standarden.

■ Varje bonde får tillgång till en portaltjänst, Farm Management Information Systems, som hanterar alla informationstjänster. Bonden kan köpa FMIS-tjänsten av konkurrerande leverantörer. Bonden ska kunna byta leverantör och ta med sig sin gamla information till den nya leverantören.

■ Traktor, redskap, sensorer och andra källor ska överföra information i ett standardiserat format.

■ Den information som ska presenteras via skärmar i traktor, mobiltelefon, surfplatta eller persondator ska specificeras.

■ Information från fastighetsregister, geografisk information, väderinformation och gårdsdata kombineras så att bonden kan få ett automatiskt informationsflöde för just de åkrar där arbete pågår.

■ I dag fattas ofta beslut på känslomässig basis. Med ett strukturerat beslutsstöd för den dagliga verksamheten blir det lättare att göra rätt. Om vete ska sås får bonden goda råd om vad som gäller för just denna åker.

Standarden ska också innehålla krav på mobilnättäckningen för att klara lantbrukets behov och gränssnitt för att stora datacentra ska kunna skicka information mellan sig. Det handlar om kommunikation både inom och mellan länder. Portaltjänsterna är placerade i stora datacentra. I Tyskland kan det handla om tre centra.

– Jag bedömer att när ISO-standarden för digital farming är klar, kommer regeringarna i EU att ge starka rekommendationer om att den ska användas, och det kommer särskilt att gälla datasäkerhet, ägande av data och nyttjande av geodata, säger Hermann Buitkamp.

redaktionen@nyteknik.se

Sveriges jordbruk behöver bli effektivare

Digital farming kommer att ha en revolutionerande påverkan på hela livsmedelskedjan. Produktiviteten per djur och hektar kommer att öka samtidigt som det blir smartare användning, ur hållbarhetsperspektiv, av vatten, foder och bekämpningsmedel.

Det skriver statliga RISE Jordbruk i en rapport som publicerades i vintras. Myndigheten understryker att det finns stort behov av effektivisering i det svenska jordbruket.

Enligt den svenska statliga konkurrenskraftsutredningen minskar det svenska jordbrukets produktion med 35 procent i värde fram till 2030 om dagens låga årliga produktivitet bibehålls. För att upprätthålla dagens produktionsvärde till 2030 behöver produktivitetsökningen vara 1 procent per år, både vad gäller avkastning och insatsvaror.

RISE pekar också på att livsmedelsproduktionen i världen behöver öka med hela 60 procent till 2050 för att föda en växande världsbefolkning. Siffran kommer från FN-organet FAO.

Content retrieved from: https://www.nyteknik.se/digitalisering/en-digital-revolution-i-jordbruket-6855167.

Publicerad den Lämna en kommentar

Satelliter och atomur styr ditt dagliga grävande

Satelliter och atomur styr ditt dagliga grävande

Spaning: När grävsystemets skärm ritar upp en exakt terrängmodell är det bara att sätta skopan i backen och följa instruktionerna. Men hur kan systemet veta exakt var maskinen står?

Att satelliter är inblandade, det har vi ju koll på. Med hjälp av signaler från rymden kan våra maskiner få information om exakt var på jordytan de befinner sig. Men hur går det till?

Frågan går till Peter Wiklund som är sektionschef för sektionen SWEPOS vid Geodetisk infrastruktur, en del av statliga Lantmäteriet.

– Positionsbestämning på jordytan med hjälp av satelliter, GNSS-tekniken, bygger på att man har satt upp en matematisk modell över jorden som satelliterna är positionsbestämda i. Detta fungerar ihop med signalerna från satelliterna för att ge positioner på jordytan, förklarar han.

Vårt jordklot har alltså mätts upp och försetts med noggrant placerade fasta punkter, ett referenssystem. Utifrån detta rutnät av punkter kan vi ta reda på var på kartan vi befinner oss. Innan satelliterna kom var denna procedur besvärligare. Då fick vi fastställa vår position genom att mäta avstånd till referenspunkterna på ett mer jordnära sätt, till exempel genom att se dem med blotta ögat eller pejla dem med hjälp av radiosignaler eller andra metoder.

Numera placerar vi oss rätt i rutnätet med hjälp av signaler från rymden. Runt jordklotet kretsar ett åttiotal satelliter som skickar signaler till jorden. Med sig ombord har de också mycket exakta klockor, atomur.

När satelliternas signaler kommer till marken läser en GNSS-mottagare av signalen. Tiden som det tagit signalen att färdas genom rymden mäts och genom att satellitens position är känd går det att räkna ut GNSS-mottagarens läge på markytan.

Signaler från tre satelliter behövs för att få en tredimensionell position, signal från en fjärde satellit krävs för att synkronisera GNSS-mottagarens klocka med satellitsystemets tid.

En GNSS-mottagare för vardagsbruk ger en osäkerhet på några få meter. Det räcker dock inte för de krav som ställs vid väg- och husbyggen. Olika system för att minska osäkerheten har använts och i dag är det referensstationer som ger nätverks-RTK som har störst användning.

– Redan på 1990-talet hade vi ett tjugotal referensstationer, SWEPOS, i Sverige som gav centimeternoggrannhet genom beräkningar i efterhand, berättar Peter Wiklund och konstaterar att det var en framsynt satsning.

– Sverige beslutade sig tidigt för att anlägga ett nationellt system med referensstationer och vi har idag cirka 380 stycken.

Peter Wiklund ser det som en vinst för samhället att vi i Sverige har ett statligt stödsystem för satellitpositionering.

Referensstationerna ingår i Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering, SWEPOS, som finansieras med statliga anslagsmedel och avgifter från användare. I andra länder har privata företag tagit initiativet och byggt egna nät. Det innebär dock att de byggts parallellt och överlappar varandra.

Det svenska, statliga systemet, tycker Peter Wiklund har flera fördelar. Det hade varit svårt för en enskild aktör att bygga ett nät som täckt hela Sverige med den noggrannhet som vi har idag. Dessutom värdesätter han samarbetet med kommuner, Trafikverket, entreprenadbranschen och återförsäljarna av GNSS-utrustning.

Nätverks-RTK lanserades som tjänst 2004 och har idag 4 000 registrerade användare. De jämnt fördelade referensstationerna mäter kontinuerligt mot samma satelliter som användaren. Det gör att inverkan av tillfälliga osäkerhetskällor kan uppskattas och osäkerheten minskas. Beräkningarna görs vid SWEPOS driftcentral i Gävle och skickas sedan vidare via mobiltelefonnätet eller internet till användaren. Resultatet blir en position med en osäkerhet på ett par centimeter.

För att använda sig av nätverks-RTK krävs att användaren har en GNSS-mottagare av RTK-klass, fri sikt mot minst fem satelliter, abonnemang på SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst samt ett mobiltelefonabonnemang.

– I ordinarie nät har vi idag en noggrannhet i höjdled på 30 millimeter för 68 procent av alla mätvärden och horisontellt ligger vi på 15–20 millimeter.

Systemet av referensstationer har sedan 2010 ett avstånd mellan varje station på 70 kilometer. För att ytterligare förbättra noggrannheten pågår arbete med att förkorta avstånden mellan stationerna ner till 35 kilometer. I storstäder som Stockholm och Göteborg finns områden med tätare placering.

– I höjdled kan noggrannheten därmed förbättras till 10–15 millimeter, konstaterar Peter Wiklund.

Det är dock inte enbart tätheten mellan referensstationerna som avgör hur noga vi kommer att kunna bestämma en position i framtiden.

Även den geodetiska infrastrukturen, modellen som beskriver hur jorden faktiskt ser ut, förbättras kontinuerligt. Den till synes släta medelhavsytan och dess tänkta förlängning under kontinenterna avviker från den matematiska modellen på grund av skillnader i jordens uppbyggnad som ger skillnader i tyngdkraften. Dessa avvikelser bestäms genom pågående tyngdkraftsmätningar och den matematiska modellen blir allt mer rättvisande.

Antalet satelliter har också betydelse, och Peter Wiklund poängterar att Sverige deltar i det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo, som kommer att ge ökad noggrannhet.

– Vårt mål är att klara en noggrannhet på 10 millimeter i höjdled i hela den del av nätet som har 35 kilometers avstånd mellan referensstationerna. Vi får väl se om och när vi uppnår det, avslutar han.

Text: Sofia Barreng Illustration: SWEPOS

 

Content retrieved from: https://maskinentreprenoren.se/satelliter-och-atomur-styr-ditt-dagliga-gravande/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Världsnyhet – Engcon tiltar automatiskt med Leica Geosystems

Världsnyhet – Engcon tiltar automatiskt med Leica Geosystems

I samarbete med världsledande tiltrotator-tillverkaren Engcon har Leica Geosystems utvecklat iXE CoPilot, en autotilt-funtion. I kombination med ett 2D eller 3D-grävsystem, Engcons styrsystem DC2 samt ePS (engcon Positioning System) får då Engcons tiltrotatorer en revolutionerande funktion där tiltfunktionen på tiltrotatorn sköts automatiskt.

– Vi är stolta över att i samarbete med Engcon kunna leverera en automatisk tiltfunktion säger Nick Guadagnoli, programansvarig inom maskinkontrollsavdelningen på Leica Geosystems.

– Vår autotilt-funktion Leica iXE CoPilot tillsammans med Engcons tiltrotatorer kombinerar det bästa av två världar när det gäller att effektivisera grävmaskiner fortsätter Nick Guadagnoli

Ett grävsystem är enkelt förklarat en digital och tredimensionell ritning över ett område som det ska grävas på. I grävmaskinen visas ritningen på en stor skärm där grävmaskinisten även kan se skopans position, vart det ska grävas och vilka höjder och lutningar som ska hållas.

– Tekniska funktioner som automatiseras blir allt vanligare och som den ledande tillverkaren av tiltrotatorer känns det för oss naturligt att bidra med vår teknik, för att öka lönsamheten ytterligare säger Fredrik Jonsson, utvecklingschef inom Engcon Group.

Med auto-tilt kommer grävsystemet sköta tiltfunktionen på tiltrotatorn automatiskt. För maximal säkerhet kan föraren vid behov återta kontrollen från grävsystemet och styra tiltrotatorn manuellt.

Se film om iXE CoPilot och Engcon på: https://youtu.be/DnGP8fcRhtc

Tekniska förutsättningar för autotilt av Engcon tiltrotator:

Tiltrotatormodeller EC209, EC214, EC219, EC226 & EC30 med ePS*
Styrsystem DC2
Grävsystem Leica iXE2 and iXE3 + iXE CoPilot mjukvara

Uppfyller säkerhetskraven enligt EN 13849-1:2016

* engcon Positioning System är ett tillval på Engcons tiltrotatorer som kan väljas från fabrik alternativt eftermonteras.

Presskontakt

Sten Strömgren, engcon Group | +46 [0]70 529 96 32

 

Content retrieved from: http://engcon.com/sv/nyheter–press/pressmeddelanden/2017/2017-05-02-varldsnyhet—engcon-tiltar-automatiskt-med-leica-geosystems.html.

Publicerad den Lämna en kommentar

SMP Parts samarbete med Leica Geosystems presenteras på MaskinExpo×

MaskinExpo Sweden AB

Pressmeddelande   •  Maj 16, 2017 07:32 CEST

Teknikhöjd och effektivitet är temat i SMP Parts monter på årets MaskinExpo, som hålls på STOXA den 18–20 maj. Ett tydligt exempel på detta är den nya skopserien Optiline, ett annat är företagets spännande s

Den som utrustar sin grävmaskin med en SMP Tiltrotator och MACS ST styrsystem får automatiskt maskinen förberedd för Leicas iCON-system.

– iCON-systemet ger dig som förare full kontroll och överblick över skopans placering och position via en display i förarhytten. En av de främsta fördelarna är att maskinföraren kan utföra komplexa grävarbeten själv inne från hytten utan assistans från en kollega utanför, berättar Tom Sahlén på SMP Parts.

För mer information, kontakta:
Tom Sahlén, Försäljning Sverige
SMP Parts AB
Tel 070–398 40 99
www.smpparts.com

Om MaskinExpo
MaskinExpo har arrangerats i drygt 30 år och är Nordens största entreprenadmässa. På mässan visas entreprenadmaskiner, redskap och tillbehör, verktyg, transportfordon, grönytemaskiner, skogsmaskiner samt maskiner för vägunderhåll, lantbruk och bergsbruk. 
Mässan äger rum på STOXA, en mil från Arlanda, den 18-20 maj 2017.

För mer information om MaskinExpo, kontakta marknadschef Carina Tegelberg, 0706–29 28 27, carina.tegelberg@maskinexpo.se

 

Content retrieved from: http://www.mynewsdesk.com/se/maskin_expo/pressreleases/smp-parts-samarbete-med-leica-geosystems-presenteras-paa-maskinexpo-1969360.