Publicerad den Lämna en kommentar

Galileo <3 swepos = Sant!

Galileo <3 Swepos = Sant!

Galileo <3 swepos = Sant!

Känner du till Galileo? Nej, inte vetenskapsmannen. Galileo är ett system för satellitnavigering och positionsbestämning som utvecklats på uppdrag av EU. Nu blir Galileo en del av Swepos, Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering. Fler signaler innebär ett stabilare och mer exakt Swepos med kortare uppkopplingstid. Dessutom blir det lättare att mäta i områden där förutsättningarna idag inte är optimala.

Amerikanska GPS, Global Positioning System – och dess ryska motsvarighet Glonass – är ursprungligen militära navigeringssystem utvecklade på sjuttiotalet. Systemen är öppna för alla, men så sent som år 2000 tog USA bort den störsignal som skulle förhindra alltför hög exakthet. Galileo är det europeiska alternativet och innebär ett lyft av både noggrannhet och täckning. Fler satelliter gör det lättare att mäta i områden med höga berg eller i skogsmiljö där träd stör och blockerar, men också i städer där höga byggnader försämrar satellitkontakt.

Icke-militärt och oberoende

Galileos precision ligger på omkring en meter, till skillnad mot GPS som inte är lika moderniserat och därför har en något sämre exakthet. Det fullt utbyggda systemet kommer att använda 30 satelliter – varav sex alltid är synliga – att jämföra med exempelvis Glonass som använder 24. Säkerheten anses vara så hög att man med Galileos hjälp kan instrumentlanda trafikflygplan, alltså landa med en slags autopilot, vilket GPS inte har samma förutsättningar för. Servicen är icke-militär, avsett för det civila samhället och kommersiellt bruk. Något EU hoppas ska innebära fördelar för Europa i termer av oberoende.

Hoppfullt för framtiden

Jens Lindgren är mätningsingenjör på kart- och mätgruppen under Uppsala kommuns bygglovsenhet. Han och hans kollegor har använt Galileo i Swepos-tjänsten under ett antal månader för mätning på centimeternivå. Gruppen ansvarar bland annat för fältmätningar, lägeskontroll av pågående byggprojekt och utstakning inför nya.
– Det vi omedelbart ser är att vi fått tillgång till fler satelliter. Det innebär att vi snabbt fått värden när vi ställt upp oss på mätpunkter, säger han.
Hittills har allt fungerat stabilt och gruppen ser positivt på de fördelar som utlovats.
– Absolut. Galileo kommer troligtvis göra mätning i svår terräng enklare, vilket kommer att bli till stor nytta. Vi har väntat i över tio år på detta, så naturligtvis är det roligt att systemet nu är i drift.

Allt enligt plan

Galileo har betatestats sedan slutet av 2017, berättar Erik Edberg på Swepos driftledningscentral vid Lantmäteriet i Gävle. Resultaten visar att systemet med mätning med GPS, Glonass och Galileo samtidigt fungerar bra i fält, och de som testat är nöjda.
– Projektet Galileo skjuter upp nya satelliter enlig plan och inom ett par år ska konstellationen vara full, vilket kommer att innebära ytterligare förbättringar. Ett stort arbete för oss på Swepos har varit att informera användarna och instrumenttillverkare om införandet, men nu är allt på plats, säger han.

Vill du veta mer om Galileo och Lantmäteriets positioneringstjänster?
Mer information hittar du här (nytt fönster)

Content retrieved from: http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/galileo-3-swepos–sant/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Fyra nya Galileo-satelliter

 

Fyra nya Galileo-satelliter sköts upp från Kourou i Franska Guyana 12 december 2017 klockan 19:36 svensk tid. Uppskjutningen genomfördes med en fransk Ariane 5-raket och satelliterna frigjordes två och två efter 3:36 respektive 3:56 timmar. En video från uppskjutningen kan ses här.

De nya satelliterna kommer nu att testas under ett flertal månader innan de blir aktiva i den nu 22 satelliter stora konstellationen. När 18 satelliter i bana uppnåddes i december 2016 förklarade Europeiska kommissionen att Galileo hade uppnått Initial Services. En satellit är dock inte tillgänglig (och förblir nog det) och två ytterligare ligger i felaktig omloppsbana där det är osäkert om de ska kunna användas operativt. Sedan 1 december finns det möjlighet att prova att mäta med korrektioner för Galileo i en beta-version av SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst, se annan nyhet om detta. Nästa uppskjutning av fyra nya Galileo-satelliter planeras till sommaren 2018.

 

Content retrieved from: https://swepos.lantmateriet.se/swepos/nyhet.aspx#3213.

Publicerad den Lämna en kommentar

Nu finns möjligheten att testmäta med Galileo!

Sedan 2006 har vi tillhandahållit korrektioner för GPS och GLONASS i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst. Under början av 2018 planeras även korrektioner för det europeiska satellitsystemet Galileo att inkluderas, men redan nu finns möjligheten att prova att mäta även med dessa korrektioner via en beta-version av tjänsten.

Är ni intresserade av att själva undersöka fördelarna med att inkludera Galileo i era mätningar, eller säkerställa att er utrustning är redo att hantera Galileo? Kontakta då SWEPOS driftledningscentral på swepos@lm.se. Ange namn, organisation och kontaktuppgifter så återkommer vi med information om hur ni ansluter till beta-versionen.

Lyckade testmätningar med beta-versionen har genomförts men av naturliga skäl är beta-tjänsten inte verifierad för produktionsmätningar. Alla användare uppmanas därför att vidta försiktighet vid mätning med stöd av beta-versionen och vara medveten om att eventuella störningar kan inträffa.

Content retrieved from: https://swepos.lantmateriet.se/swepos/nyhet.aspx#3213.

Publicerad den Lämna en kommentar

Leica GS18 T – världens snabbaste RTK-rover med GNSS

Leica GS18 T – världens snabbaste RTK-rover med GNSS

Immun mot magnetiska störningar, samt kalibreringsfri – ingen lodning krävs

Leica GS18 T – den snabbaste RTK-rovern med GNSS

Leica GS18 T är den snabbaste och mest lättanvända RTK-rovern och smarta antennen med GNSS som du hittar på marknaden. Den besparar dig tid eftersom du inte längre behöver hålla stången vertikal – du får en korrekt avvägning även om den lutar! Denna innovativa smarta antenn med branschledande teknik som kombinerar GNSS och tröghetsnavigering (IMU) är den första i sitt slag på marknaden och erbjuder lutningskompensation som är både kalibreringsfri och helt okänslig för magnetiska störningar.

Eftersom du inte längre behöver övervaka blåsan och hålla avvägaren plant kan du fokusera på arbetsuppgiften och spara mer tid, än om du använt en konventionell mätmetod. Oavbruten, noggrann positionering i omgivningar med metallföremål i närheten – nu kan du mäta på platser som förut inte var möjliga. GS18 T kan användas direkt när du packar upp den, utan kalibrering.

Engaging software

The GS18 T RTK rover combines seamlessly with the completely engaging Leica Captivate software for a powerfully immersive experience. Through the simplicity of touch, management of complex data is made extraordinarily enjoyable and actionable.Leica Captivate spans industries and applications with little more than a simple swipe, regardless of whether you work with GNSS, total stations or both.

Infinite possibilities

While Captivate captures and models data in the field, Leica Infinity software processes the information back in the office. A smooth data transfer ensures the project stays on track. Captivate and Infinity work in conjunction to join previous survey data and edit projects faster and more efficiently.
With integrated quality assurance, this GNSS RTK rover records how the pole was levelled during the measurement and stores the values, ensuring measurement traceability and complete quality reporting.

Customer care at a click

Through Active Customer Care, a global network of experienced professionals is only a click away to expertly guide you through any problem.

  • Eliminate delays with superior technical service
  • Finish jobs faster with excellent customer support
  • Avoid costly site revisits with online service to send and receive data directly from the field. Control your costs with a tailored Customer Care Packages, giving you peace of mind you’re covered anywhere, anytime.

Powerful handheld devices

In a controller or tablet, take your entire office on the go when you discover the power to overcome any environment from the palm of your hand. The Leica CS20 controller and Leica CS35 tablet provide the ultimate in control and convenience with complete mobility. Touchscreen technology allows for comfortable and quick data processing while a stunning 3D view transforms your GNSS experience.

Downloads

Leica GS18 T brochure
Leica GS18 T data sheet

Accessories

GNSS Accessories

Services

Active Customer Care
Customer Care Packages
myWorld Customer Portal
HxGN SmartNet – Satellite Positioning Service

Related Products

Leica Captivate field software
Leica CS20 field controller
Leica CS35 tablet computer
Leica Viva TS16 robotic total station
Leica Nova MS60 MultiStation
Leica Infinity office software
Leica Viva GS16 smart antenna
Leica Viva GS15 smart antenna
Leica Viva GS14 smart antenna
Leica Viva GS08plus smart antenna

Expert Insights

Speed is the name of the game: Q&A with Leica Geosystems GNSS Business Director Bernhard Richter

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/products/gnss-systems/smart-antennas/leica-gs18-t.

Publicerad den Lämna en kommentar

2017-2022 Global GPS & GNSS Receivers Market Analysis : Trimble, Topcon, Navipedia, SOKKIA, Geo

Global GPS & GNSS Receivers Market
Global GPS & GNSS Receivers Market

The GPS & GNSS Receivers Market 2017 Research Report investigates a thorough and complete study on GPS & GNSS Receivers industry volume, market Share, market Trends, GPS & GNSS Receivers Growth aspects, wide range of applications, Utilization ratio, Supply and demand analysis, manufacturing capacity and GPS & GNSS Receivers industry Price during Forecast period from 2017 to 2022

The research report labeled Global GPS & GNSS Receivers Market 2017 presents the penetrating study of GPS & GNSS Receivers market globally, concentrating on complete analysis of the present and past historical details of GPS & GNSS Receivers market. The competitive landscape view of the GPS & GNSS Receivers industry is also covered in this research document.

Request Report Sample Here: bit.ly/2vjWVPd

Competitive Study of Global GPS & GNSS Receivers Market 2017 Based on Key Vendors:

1 Trimble
2 Topcon
3 Navipedia
4 SOKKIA
5 Geo
6 NavtechGPS
7 JAVAD GNSS
8 CHC Navigation
9 SOUTH
10 ComNav Technology
11 Hemisphere GNSS
12 NovAtel
13 NavCom Technology
14 Leica-geosystems
15 Eos Positioning Systems
16 NVS Technologies
17 Suzhou FOIF
18 Pulse Engineering
19 CSR
20 BroadCom
21 Garmin

The report organizes the GPS & GNSS Receivers market across the globe into distinct portion based on industry standards. It also distinguishes the market based on geographical regions. The GPS & GNSS Receivers report mainly throws light on dominant players in the regions of (United States, EU, China, and Japan). Other regions can be added accordingly.

Discrete aspects of the GPS & GNSS Receivers industry like value chain analysis, GPS & GNSS Receivers industry rules and policies, the factors driving the growth of the market and the constraints hampering the growth are explained.

In next section, the GPS & GNSS Receivers report mentions the products that are currently available in the market along with their cost structures, manufacturing volume, requirement and supply analysis, import/export scenario and their overall contribution to the GPS & GNSS Receivers market revenue globally.

Buy Complete Report Here (To Get Instant access): market.biz/report/global-gps-gnss-receivers-market-2017-2…

Further, the report global GPS & GNSS Receivers market 2017 analyzes the feasibility of investment, investment return analysis and shows a complete picture of market development scope and business strategies followed by leading GPS & GNSS Receivers industry players along with their company profile, market share and contact information.

Lastly, the GPS & GNSS Receivers report enlists the vital conclusions that will assist all individuals who have a keen interest in GPS & GNSS Receivers Market.

About Us:

Market.Biz is designed to provide the best and most penetrating research required to all commercial, industrial and profit-making ventures in any sector of online business. We take pride in our ability to satisfy the market research needs of both domestic and international businesses.

Contact Us:

James Johnson
S no. 51/14 First Floor,
Office Number 4, Vishwa Arcade,
Near Navale Lawns, Pune
Maharashtra, India 411041

Tel: +1(857)2390696
Web: market.biz/
Email: inquiry@market.biz

Browse Latest News- firstnewshawk.com/

This release was published on openPR.

 

Content retrieved from: http://www.openpr.com/news/625341/2017-2022-Global-GPS-GNSS-Receivers-Market-Analysis-Trimble-Topcon-Navipedia-SOKKIA-Geo.html.

Publicerad den Lämna en kommentar

Satelliter och atomur styr ditt dagliga grävande

Satelliter och atomur styr ditt dagliga grävande

Spaning: När grävsystemets skärm ritar upp en exakt terrängmodell är det bara att sätta skopan i backen och följa instruktionerna. Men hur kan systemet veta exakt var maskinen står?

Att satelliter är inblandade, det har vi ju koll på. Med hjälp av signaler från rymden kan våra maskiner få information om exakt var på jordytan de befinner sig. Men hur går det till?

Frågan går till Peter Wiklund som är sektionschef för sektionen SWEPOS vid Geodetisk infrastruktur, en del av statliga Lantmäteriet.

– Positionsbestämning på jordytan med hjälp av satelliter, GNSS-tekniken, bygger på att man har satt upp en matematisk modell över jorden som satelliterna är positionsbestämda i. Detta fungerar ihop med signalerna från satelliterna för att ge positioner på jordytan, förklarar han.

Vårt jordklot har alltså mätts upp och försetts med noggrant placerade fasta punkter, ett referenssystem. Utifrån detta rutnät av punkter kan vi ta reda på var på kartan vi befinner oss. Innan satelliterna kom var denna procedur besvärligare. Då fick vi fastställa vår position genom att mäta avstånd till referenspunkterna på ett mer jordnära sätt, till exempel genom att se dem med blotta ögat eller pejla dem med hjälp av radiosignaler eller andra metoder.

Numera placerar vi oss rätt i rutnätet med hjälp av signaler från rymden. Runt jordklotet kretsar ett åttiotal satelliter som skickar signaler till jorden. Med sig ombord har de också mycket exakta klockor, atomur.

När satelliternas signaler kommer till marken läser en GNSS-mottagare av signalen. Tiden som det tagit signalen att färdas genom rymden mäts och genom att satellitens position är känd går det att räkna ut GNSS-mottagarens läge på markytan.

Signaler från tre satelliter behövs för att få en tredimensionell position, signal från en fjärde satellit krävs för att synkronisera GNSS-mottagarens klocka med satellitsystemets tid.

En GNSS-mottagare för vardagsbruk ger en osäkerhet på några få meter. Det räcker dock inte för de krav som ställs vid väg- och husbyggen. Olika system för att minska osäkerheten har använts och i dag är det referensstationer som ger nätverks-RTK som har störst användning.

– Redan på 1990-talet hade vi ett tjugotal referensstationer, SWEPOS, i Sverige som gav centimeternoggrannhet genom beräkningar i efterhand, berättar Peter Wiklund och konstaterar att det var en framsynt satsning.

– Sverige beslutade sig tidigt för att anlägga ett nationellt system med referensstationer och vi har idag cirka 380 stycken.

Peter Wiklund ser det som en vinst för samhället att vi i Sverige har ett statligt stödsystem för satellitpositionering.

Referensstationerna ingår i Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering, SWEPOS, som finansieras med statliga anslagsmedel och avgifter från användare. I andra länder har privata företag tagit initiativet och byggt egna nät. Det innebär dock att de byggts parallellt och överlappar varandra.

Det svenska, statliga systemet, tycker Peter Wiklund har flera fördelar. Det hade varit svårt för en enskild aktör att bygga ett nät som täckt hela Sverige med den noggrannhet som vi har idag. Dessutom värdesätter han samarbetet med kommuner, Trafikverket, entreprenadbranschen och återförsäljarna av GNSS-utrustning.

Nätverks-RTK lanserades som tjänst 2004 och har idag 4 000 registrerade användare. De jämnt fördelade referensstationerna mäter kontinuerligt mot samma satelliter som användaren. Det gör att inverkan av tillfälliga osäkerhetskällor kan uppskattas och osäkerheten minskas. Beräkningarna görs vid SWEPOS driftcentral i Gävle och skickas sedan vidare via mobiltelefonnätet eller internet till användaren. Resultatet blir en position med en osäkerhet på ett par centimeter.

För att använda sig av nätverks-RTK krävs att användaren har en GNSS-mottagare av RTK-klass, fri sikt mot minst fem satelliter, abonnemang på SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst samt ett mobiltelefonabonnemang.

– I ordinarie nät har vi idag en noggrannhet i höjdled på 30 millimeter för 68 procent av alla mätvärden och horisontellt ligger vi på 15–20 millimeter.

Systemet av referensstationer har sedan 2010 ett avstånd mellan varje station på 70 kilometer. För att ytterligare förbättra noggrannheten pågår arbete med att förkorta avstånden mellan stationerna ner till 35 kilometer. I storstäder som Stockholm och Göteborg finns områden med tätare placering.

– I höjdled kan noggrannheten därmed förbättras till 10–15 millimeter, konstaterar Peter Wiklund.

Det är dock inte enbart tätheten mellan referensstationerna som avgör hur noga vi kommer att kunna bestämma en position i framtiden.

Även den geodetiska infrastrukturen, modellen som beskriver hur jorden faktiskt ser ut, förbättras kontinuerligt. Den till synes släta medelhavsytan och dess tänkta förlängning under kontinenterna avviker från den matematiska modellen på grund av skillnader i jordens uppbyggnad som ger skillnader i tyngdkraften. Dessa avvikelser bestäms genom pågående tyngdkraftsmätningar och den matematiska modellen blir allt mer rättvisande.

Antalet satelliter har också betydelse, och Peter Wiklund poängterar att Sverige deltar i det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo, som kommer att ge ökad noggrannhet.

– Vårt mål är att klara en noggrannhet på 10 millimeter i höjdled i hela den del av nätet som har 35 kilometers avstånd mellan referensstationerna. Vi får väl se om och när vi uppnår det, avslutar han.

Text: Sofia Barreng Illustration: SWEPOS

 

Content retrieved from: https://maskinentreprenoren.se/satelliter-och-atomur-styr-ditt-dagliga-gravande/.