Publicerad den Lämna en kommentar

Fortsatt fria geodatastandarder

Fortsatt fria geodatastandarder

2018-01-25
Det senaste året har företag, myndigheter och organisationer kunnat ladda ner alla svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kostnadsfritt.

 

Det har varit möjligt tack vare ett samarbete mellan Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute. Utfallet är så lyckat att Lantmäteriet och SIS nu förlänger avtalet med tre år.

Att skapa bättre tillgänglighet till geodatastandarder främjar användningen av dessa, bidrar till målen för den nationella geodatastrategin, och Lantmäteriet tar samtidigt ansvar i sin roll som nationell samordnare för geodataområdet.

Ebba Löndahl Åkerman är ordförande i SIS-kommitté TK 466 (kommittén för belägenhetsadresser) och lantmätare i Södertälje kommun. Hon ser tydligt nyttan med avgiftsfria standarder i sitt dagliga arbete.

– Många kommuner har tidigare uppfattat priset som ett hinder för att köpa standard och handbok för belägenhetsadresser. Låg kännedom om SIS arbete har förmodligen också bidragit. Kostnadsfria standarder och handböcker får självklart en större spridning i landet och underlättar adressättarnas arbete och förståelse för standardisering, säger Ebba Löndahl Åkerman .

Geodata – som till exempel kartor, flygbilder och annan lägesbunden information – är ofta nödvändiga för att kunna beskriva och förstå annan information och utgör många gånger basen i appar, e-tjänster och handläggningsstöd. Till de stora geodataaktörerna i Sverige räknas alla kommuner, ett flertal statliga myndigheter och en rad privata företag. Ofta producerar de egna geodata, men de använder också andras data i stor utsträckning.

Standardisering blir då avgörande för att kunna arbeta effektivt och med gemensamma underlag inom exempelvis samhällsbyggnad, klimatanpassning och utveckling av e-förvaltning. Användningen av standarder släpar dock efter och det leder till att geodata från skilda aktörer kan bli svåra att kombinera. Därför samarbetar Lantmäteriet med SIS för att göra geodatastandarderna kostnadsfria. Det handlar om ett femtiotal standarder: samtliga nationella standarder och handböcker inklusive ett 20-tal internationella standarder, mestadels ISO.

Att geodatastandarderna är kostnadsfria ligger även i linje med den nationella geodatastrategin. Den har tagits fram för att öka nyttan av geodata i Sverige och den redogör för hur geodata kan bidra med lösningar till flera stora samhällsutmaningar.

Hämta geodatastandarder

För mer information kontakta:
Agneta Engberg, Lantmäteriet, 070-6678605 agneta.engberg@lm.se
Christer Jangel, SIS. 070-7212526 christer.jangel@sis.se

 

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Pressrum/Pressmeddelande/fortsatt-fria-geodatastandarder/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Teleskop mäter jorden dygnet runt

Bild: Karina Hansson

 

Onsalas rymdobservatoriets nya tvillingteleskop. De hypermoderna teleskopen ska förbättra forskningen om vår egen planet och hur den rör sig. Sedan 1980-talet har man gjort geodetiska mätningar, mätningar av jorden, i rymdobservatoriet i Onsala med det 20-metersteleskopet som stått där sedan 1976.

Med de nya tvillingteleskopen, som båda är 13,2 meter i diameter, ska jorden och dess rörelse kunna mätas mer noggrant dygnet runt. I och med att de är relativt små och mycket snabba kan de få ner osäkerhetsfaktorn i mätningen till millimetrar.

De nya teleskopen kommer att ingå i ett globalt nätverk av teleskop som bedriver jordforskning runt om i världen. Tillsammans, men på olika platser, tar de emot radiovågor från samma källor samtidigt. Så många som möjligt av källorna observeras under ett dygn och jämförs för att kunna fastställa teleskopens relativa positioner.
– Teleskopen tar emot radiovågor från fixpunkter från olika platser. Och tillsammans med teleskop på andra delar av jorden jämför man signalerna som inte kommer fram på samma gång, för att fastställa jordens rörelse, säger Gunnar Elgered, professor i elektrisk mätteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Det som också mäts i teleskopen är hur kontinentalplattorna förflyttar sig. I och med att teleskopen i Onsala står långt ifrån en kollisionszon för kontinentalplattor används de som referenspunkter. Fördelen med två teleskop är att de kan turas om att observera och söka efter nästa källa. Datan som teleskopen samlar in används också för att mäta hur mycket jordskorpan höjer sig.
– Magman som finns kvar sedan istiden är trögflytande och det tar tid för den att stelna. Jordskorpan har rest sig en centimeter om året ur havet vid Höga kusten. På 1700-talet trodde man att det hade med att havsnivån sjönk, men nu vet vi att det är jordskorpan som höjer sig, säger Gunnar Elgered.

På västkusten har havsnivån höjts med 3 millimeter om året samtidigt som jordskorpan också höjt sig med tre millimeter året.
– Man kan säga att de tar ut varandra, säger Gunnar Elgered.

Teleskopen och den forskning de bedriver på Onsalahalvön är också fastslagen i en av FN:s resolutioner som statuerar behovet av ett internationellt koordinationssystem som longitud och latitud.

Content retrieved from: www.gp.se/nyheter/västsverige/nya-teleskop-mäter-jorden-dygnet-runt-1.4289849.

Publicerad den Lämna en kommentar

ABRIS DG Drones Capture Mapping Data in Extreme Conditions

ABRIS DG Drones Capture Mapping Data in Extreme Conditions

In anticipation of Commercial UAV Europe, we’re connecting with some of the organizations that are operating across the continent to explore how drones are being utilized for commercial purposes throughout Europe and beyond. Drone technology continues to make a major difference in terms of how professionals can and are approaching their work in this area of the world.

ABRIS Design Group, out of Ukraine, has been providing products and services in light and ultra-light aviation, aerial mapping, and land monitoring for over twenty years. We talked with ABRIS DG Lead engineer Vadim Kolesnichenko to learn more about their offerings, what makes the FLIRT different from other tools for aerial mapping, how they’ve helped their customers overcome a variety of challenges and plenty more.

 

Jeremiah Karpowicz: What can you tell us about ABRIS Design group? Do you focus on both products and services?

Vadim Kolesnichenko: ABRIS DG is a company that unites experienced professionals from different fields of knowledge: aircraft design and aerodynamics, control systems, technology, programming, geodesy. This is a group of professionals who are fascinated with a common goal – the creation of effective unmanned systems for aerial photography.

ABRIS DG supplies unmanned systems around the world. At the same time, we provide services of aerial photography and agricultural photography in Ukraine. Actually, during the process of providing various aerial photography services, our unmanned systems were being designed and developed. We are constantly improving our technologies, because we know our customers’ needs.

 

How have you been able to create value for your customers in the aerial mapping space?

ABRIS DG solutions allow users to obtain high-quality photographic material, which can be used for mapping or precision agriculture. The additional advantages are high standards of shooting quality, high productivity of our systems, minimal costs and simple preparation.

We are not limited to working with clients remotely, as we also delegate our specialists to work on-site. It allows us to provide direct support to our customers and to easily receive useful feedbacks.

 

Tell us about your products. What makes FLIRT different from some of the other aerial mapping tools that are currently available?

ABRIS DG products are used for different survey and aerial photography applications. The FLIRT Cetus is used for carriage of a full frame camera for a long time missions up to 3 hours each. The FLIRT Arrow is a lighter version of the FLIRT Cetus with narrowed fuselage, making it capable for hand launch. The FLIRT Iron is a metal version of the Flirt Cetus and was designed for agricultural applications.

The main idea of the FLIRT system is to bring the quality and performance of classic manned aerial photography systems to unmanned aerial systems. The FLIRT Cetus is aimed to obtain initially high-quality and well-oriented images.

The FLIRT planes can be easily adapted or supplemented by the user to solve a new task. Despite the complexity of the FLIRT design, its modularity allows to be repaired by the user.

 

What are some of the features and advantages of the system as a whole?

FLIRT operates the way it does because of FlightPlanner software. It interactively takes into account the features of the airplane, the camera, the lens, the actual weather in the region of the flight and the terrain. It allows users to plan a mission easily and optimally right before the flight.

As part of that system, the LuckyLaunch catapult system guarantees 100% successful aircraft take off in winter and summer conditions, and in valleys and highlands. The LuckyLaunch catapult is scalable and suitable for launching with other aircrafts as Skywalker X-8, Trimble/Delair UX-5. The LuckyBeak parachute system will ensure a safe landing even if any critical situation occurs.

The LuckyBeak is a regular reusable parachute landing system for all FLIRT aircrafts, also it serves as an emergency system on planes. In addition, it can be used as an alarm system on a wide variety of multi-rotor and fixed wing aircraft systems. The LuckyBeak’s main feature is an extremely fast canopy deployment. There were cases when the system managed to rescue an aircraft at altitude even less than 10 meters. The patented design of the LuckyBeak ensures triggering at full loss of power supply.

Another important feature of the FLIRT planes is the ability to capture a large area during one flight. This is possible because of the powerful batteries and good aerodynamics of the aircraft. A wide range of operating flight speeds (from 60 to 100 km / h) allows the system to operate even in a strong wind. The aircraft can also optimize speed by itself for these conditions.

 

What sorts of professionals are utilizing Skylink? How is it making a difference for them?

One of the typical applications for SkyLink is in forest monitoring during a drought. Another use is a monitoring and operational management at farming. It’s also been used quite frequently as a radio repeater.

 

What are some of the biggest challenges you’ve helped your customers and users overcome?

It was a big challenge to start using FLIRT systems in the mountainous regions of Turkey, which we carried out with our good partners from Turkey – MapAir.

We had to simultaneously deal with rarefied air in high-altitude conditions (over 2000m), extremely high temperatures (up to 45 degrees C in the shade), extremely difficult terrain for launching and shooting, and unpropitious conditions for landing, because of plenty rocks and stones. A separate challenge was to overcome the language barrier in dealing with customers, who spoke only in Turkish. It was a test both for the technicians and for the personnel of our company.

However, as a result of this experience, ABRIS DG team has created a special custom version of aircraft for mountainous hot regions. It also allowed us to make many improvements both in the design of the aircraft and in the software.

 

How have you helped your customers quantify their investment in your technology?

We are constantly in contact with our customers directly or through our partners in the regions. We’re able to support customers in missions planning or even manage the aircraft that is in flight many thousands kilometers far from us.

A close dialogue with end-users is typical, which allows us to improve our solutions. We combine the trainings of our clients with the realization of their commercial tasks. We can provide our equipment and specialists. In addition, we also provide engineering services to buyers of our solutions on preferential terms. That can mean, for example, post-processing of aerial photography.

 

What’s the best way for someone to figure out whether or not your solutions are the right fit for their organization or project?

The most effective option is to find the solution on a practical task. ABRIS DG is always open to meet new clients needs. If the application is new, our team will be ready to test our solution in practice to show that this is a right fit for customers project.

 

 

 

 

 

 

Content retrieved from: https://www.expouav.com/news/latest/abris-dg-drones-data-in-extreme-conditions/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lantmäteriets öppna geodata i Minecraft

Öppna data

I datorspelet Minecraft kan du bygga din egen värld med Lantmäteriets landskapsmodell över Sverige – under förutsättning att du har licens till själva spelet. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata. Det innebär att hela landet finns som en virtuell och spelbar värld med sjöar, berg, vägar och järnvägar.

  • Hämta filer till Minecraft
  • Se olika exempel på användning av öppna geodata i Minecraft.

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/oppna-data/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lantmäteriet utreder möjligheterna för att överlåta fastigheter digitalt

Lantmäteriet utreder möjligheterna för att överlåta fastigheter digitalt

2017-12-15
Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter.

 

Idag krävs ett underskrivet avtal på papper när en fastighet byter ägare. Lantmäteriet har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna upprätta köpehandlingar elektroniskt.

Lantmäteriets utredning ska kunna tjäna som underlag för en statlig utredning. Den ska därför bland annat innehålla en översyn av behovet av ändrad lagstiftning samt juridiska konsekvenser och följdverkningar av en sådan ändring.

– En stor del av uppdraget är att inhämta åsikter och kunskap från andra aktörer, så vi vill gärna komma i kontakt med dem som känner att de berörs av en sådan reform, säger Lantmäteriets utredare David Suomalainen.

Samhällsvinster i fokus

Utredningens fokus ska vara på de samhällsekonomiska vinster som kan uppnås genom en övergång till elektroniska fångeshandlingar.

Konsekvenserna för Lantmäteriet och andra offentliga och privata aktörer ska också analyseras. Vikten av att elektroniska fastighetsöverlåtelser kan ske på ett tekniskt säkert sätt ska särskilt beaktas. Lantmäteriet ska även studera de erfarenheter av elektroniska fastighetsöverlåtelser som vunnits i andra länder, i första hand de nordiska och baltiska grannländerna.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 maj 2018.
Uppdraget är formulerat i Lantmäteriets regleringsbrev för 2018.

För mer information: kontakta David Suomalainen, jurist
telefon: 031-701 69 65, e-post : david.suomalainen@lm.se.

 

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Pressrum/Pressmeddelande/lantmateriet-utreder-mojligheterna-for-att-overlata-fastigheter-digitalt/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Kusten är klar – Sveriges strandlinje är kartlagd

2017-12-22
Aldrig har Sverige haft en så tydlig och exakt bild av gränsen mellan land och hav som nu. Sjöfartsverket och Lantmäteriet har precis avslutat arbetet med att samla in data om den 4800 mil långa strandlinjen längs med hela Sveriges kust.

Kartläggningen av den nationella strandlinjen började redan 2005 och har genomförts i olika etapper. Den avslutades under 2017 med området mellan Valdemarsvik, Ölands västra kust, ned till östra Blekinge.
Resultatet från kartläggningen kommer ut i kartprodukter och tjänster från Lantmäteriet och Sjöfartsverket.

– Vi har fått en mycket bättre bild av strandlinjen, inte bara den naturliga utan även där människan har tillverkat kajer, hamnar och bryggor med mera. Den nya informationen är mycket mer exakt, eftersom tidigare mätningar kan vara gjorda för upp till hundra år sedan. Det kan skilja 30-40 meter på vissa öar. Det blir en enorm kvalitetshöjning av alla digitaliserade sjökort med ytterligare höjd sjösäkerhet som följd, säger Magnus Wallhagen, produktionschef hos Sjöfartsverket.

Förhållanden mellan land och vatten är inte beständiga. Över tiden förändrar landhöjning, människans ingrepp och erosion både strandlinjer och djupförhållanden.

– Samtidigt förfinas mättekniken. Idag använder vi högupplösta flygbilder i kartläggningen, säger Björn Olander, kartingenjör på Lantmäteriet.

Nationell strandlinje (NSL)

Nationell strandlinje är ett samlingsnamn för de objektklasser som rör strandlinjen (strandlinje, bränning, kaj, brygga, avbärare, ledverk, vågbrytare, dykdalb och bom). För dessa objektklasser har Lantmäteriet och Sjöfartsverket tagit fram en gemensam specifikation, samt metoder och rutiner för hur data om dem ska lagras och uppdateras.

Det finns till exempel 503 651 bränningar (bränning är en fast landmassa som ligger mellan två decimeter ovanför respektive fem decimeter under medelvattenytan) och sammanlagt 131 mil bryggor längs den svenska kustlinjen.
Myndigheterna ansvarar gemensamt för datainsamling, ajourhållning och förvaltning. Lantmäteriet ansvarar för den kontinuerliga strandlinjen och öar större än 25 kvm och Sjöfartsverket ansvarar, inom sjökartelagda områden, för mindre objekt som bränningar, grund, mindre öar samt bryggor, kajer och liknade. Målsättningen är att informationen ska uppdateras ungefär vartannat år.

Den sammanlagda längden på Sveriges strandlinje, inklusive öar, är efter NSL-karteringen 48 000 km, lite drygt ett varv runt jorden (som är 40 000 km vid ekvatorn).

Inlandsfarvattnen med Mälaren, Hjälmaren, Vättern, Göta kanal, Vänern och Dalslands kanal, återstår att kartlägga. Målsättningen är att det arbetet ska vara klart 2020.

För mer information, kontakta:

Björn Olander, kartingenjör, Lantmäteriet
bjorn.olander@lm.se
Tel: 026-63 33 54

Eller

Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi, Sjöfartsverket.
magnus.wallhagen@sjofartsverket.se
Tel: 010-478 49 18

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Pressrum/Pressmeddelande/kusten-ar-klar—sveriges-strandlinje-ar-kartlagd/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Engcon stödjer nu Trimbles nya grävsystem

Världsledande tiltrotatortillverkaren Engcon samarbetar med de flesta etablerade tillverkarna av maskinstyrningar och grävsystem, för att ge kunderna största möjliga nytta. Maskin- och grävsystemstillverkaren Trimble uppdaterade nyligen sina system till den nya generationen ”Earthworks”. Engcon kan nu meddela att man redan anpassat sina produkter för nya ”Earthworks”.

Med anledning av att Trimble uppdaterat sitt grävsystem har Engcon anpassat sitt populära ePS (engcon Positioning System), som nu är fullständigt kompatibelt med Trimble Earthworks. Tack vare Engcons snabba anpassning är det fullt möjligt att följa roteringsplanet i Trimbles uppgraderade grävsystem.

– Vi har väldigt bra samarbete med de flesta tillverkarna av grävsystem och tack vare det blir det kortare ledtider på våra anpassningar för att synkronisera våra produkter med tillverkarnas, säger Roberth Jonsson, platschef på Microprop, som bygger Engcons styrsystem och anpassningar för grävsystem.

Engcon hänvisar frågor om Trimble Earthworks till Trimbles återförsäljare. Eventuella frågor om ePS besvaras av Engcon.

engcon är världsledande tillverkare av tiltrotatorer (grävmaskinens handled) och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners flexibilitet, precision och säkerhet. Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar vi framgång för våra kunder.

engcon är en större koncern bestående av moderbolaget engcon Holding AB med säte i Strömsund, Sverige och utöver det ansvarar 8 säljbolag för försäljningen i sina respektive marknader Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland, Frankrike och Nederländerna och för övriga marknader ansvarar engcon International. engcon-gruppen omsatte 2016 ca 870 Msek med ca: 200 anställda. www.engcon.com

Content retrieved from: http://www.mynewsdesk.com/se/engcon/pressreleases/engcon-stoedjer-nu-trimbles-nya-graevsystem-2321563.

Publicerad den Lämna en kommentar

Klart koppla upp hela bygget digitalt

Produktions- och försörjnings­processer står för hälften av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. Med Uppkopplad byggplats hoppas forskarna kunna kapa kostnaderna med hjälp av digital teknik.

 

Klart koppla upp hela bygget digitalt

 

Spaning: En byggarbetsplats är komplicerad. Många människor, ett överflöd av teknisk utrustning och byggmaterial av alla upptänkliga sorter. Nu ska forskare bringa reda i oredan.

Vinnova satsar minst 20 miljoner kronor för att undersöka hur digitalisering av byggindustrin kan förbättra produktiviteten. Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet samt en stor mängd företag inom bygg- och telekomindustri, kommer att förse byggplatser runt om i Sverige med sensorer så att både människor och maskiner sätts online. Med hjälp av den insamlade informationen ska forskarna räkna ut hur produktionsprocessen kan förbättras.

– Målet för projektet är att få ökad produktivitet och därmed göra det möjligt för de inblandade att tjäna mer pengar, samt med tiden även sänka byggkostnaderna, säger Lars Stehn som är professor i Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet och leder förstudieprojektet inför projektet som fått namnet Uppkopplad byggplats.

 

Lars Stehn ser digitalisering som en möjlighet att öka säkerheten på våra byggen.

 

Han är dock noga med att påpeka att det finns fler viktiga mål för FoU-projektet. Högst upp på listan står säkerheten. Med hjälp av en utökad digitalisering av byggprocessen menar Lars Stehn att antalet tillbud bör kunna minskas.

Bakgrunden till att staten genom Vinnova väljer att satsa på projekt Uppkopplad byggplats är bland annat att produktiviteten inom byggindustrin bedöms som betydligt lägre än inom annan industri. Lars Stehn konstaterar att det visserligen är så, men att bilden är ganska komplicerad.

– Min åsikt som forskare är att produktiviteten inte är riktigt lika låg som görs gällande. Det beror på att vi inte mäter på samma sätt och lika noga som man gör i andra branscher. Det är dock fullt klart att den är lägre.

En av orsakerna till att produktiviteten är lägre inom byggbranschen kan enligt Lars Stehn vara att byggindustrin är tydligt projektorienterad. Det medför att kunskaper som erhållits inom ett projekt inte alltid förs vidare till nästa liknande projekt.

– Produktivitet handlar om ett effektivt utnyttjande av resurser. Men det är inte inbyggt i det sättet som vi gör affärer att vi alltid för över kunskap om resursutjämning och resursutnyttjande så att nästa projekt blir bättre än det föregående.

– Projektet som sådant blir då ett stort hinder för produktivitetsutveckling.

Lösningen är dock inte så enkel som att sluta arbeta i projekt. Istället anser Lars Stehn att branschen ska lära sig att mäta på ett mer rättvisande sätt så att företagen får tillgång till benchmarking för att öka sin produktivitet.

– Vi vill lära oss att mäta produktiviteten så att vi kan konkurrensutsätta den.

Han tror även att produktiviteten då kan visa sig vara betydligt bättre än den för nuvarande anses vara och poängterar vikten av att tydligt skilja mellan produktivitet och byggkostnad.

– Det är felaktigt att koppla produktivitet till byggkostnader. De hänger naturligtvis ihop men byggkostnaden styrs av mycket andra saker än produktiviteten, till exempel styrs den av marknadspriset.

Ett annat hinder för förbättrad produktivitetsutveckling inom byggbranschen är branschens dåliga digitala mognad.

– Den digitala kunskapen är låg inom byggbranschen. Data används inte fullt ut för till exempel produktivitetsutveckling, verksamhetsutveckling eller effektivisering genom hela ledet.

Lars Stehn menar att det finns mycket att vinna om de individuella datasystem som nu styr till exempel värme, luft och ljus börjar kommunicera med varandra. Målet är att utnyttja data bättre, men ännu har branschen inte sett hur det ska gå till att tjäna pengar på det.

Projekt Uppkopplad byggplats kommer förhoppningsvis att visa på hur data både ska samlas in och användas på ett lönsamt sätt. Ett tiotal byggplatser runt om i Sverige kommer att delta som testbäddar. Människor, verktyg, maskiner och material kommer att förses med sensorer som rapporterar olika typer av information till forskarna.

En digital representation av var material, verktyg och människor befinner sig kommer att kunna kopplas till BIM-modellerna och ge dem ytterligare en dimension.

– Jag ser hur vi då till exempel ska kunna simulera vad som händer på en viss typ av byggarbetsplats om det snöar imorgon, om arbetare är sjuka eller kranen står still.

När projektet väl är avslutat kommer huset, vägen eller bron att fortsätta att rapportera om vad som händer under dess livstid, vilket innebär att eftermarknaden har möjlighet att bli mer proaktiv.

Lars Stehn ser stora ekonomiska fördelar, men återkommer ändå till säkerheten.

– Med en uppkopplad arbetsplats har vi möjlighet att förse människorna med västar som signalerar om fara uppstår. Kanske kan ett arbetsredskap sluta fungera om man befinner sig i fel zon, eller arbetsvästen ge en stöt om ett fordon närmar sig. Målet är att ingen ska omkomma på arbetet.

Uppkopplad byggplats är just nu i sin förberedelsefas. Vinnova fattar beslut om projektet sent i höst och Lars Stehn berättar att han hoppas att anslaget kommer att räcka för ett sex år långt projekt.

– Jag ser att det kommer att ta tid. Samtidigt vet jag också att flera av de IT- och telekomföretag som kommer att delta i projektet redan har tekniken framme för att kunna presentera många nya spännande lösningar. Det handlar om att knyta ihop systemen och hitta nya tillämpningar.

Text: Sofia Barreng illustration: Luleå tekniska universitet

 

Content retrieved from: https://maskinentreprenoren.se/klart-koppla-upp-hela-bygget-digitalt/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Nya regler för drönarbilder över skog

Den 1 november kom nya regler som gör det möjligt för skogsägare att publicera drönarbilder från den egna skogen utan att söka tillstånd.

I vanliga fall krävs tillstånd från Lantmäteriet för att sprida bilder och filmer från luftfarkoster som drönare. Men det finns undantag då inget tillstånd krävs.

Det senaste undantaget från tillståndsplikten gäller bilder och filmer som tagits över skogsmark, förutsatt att de uppfyller dessa villkor:

  • Markägaren ska själv ha beställt materialet eller agerat fotograf.
  • Bildmaterialet får inte innehålla fordon, byggnader, anläggningar, verksamheter eller andra mänskliga aktiviteter, förutom sådant som tillhör skogsbruket.

 

Alla undantag från tillståndsplikten finns beskrivna i Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av geografisk information. Undantaget för skogsmark trädde i kraft den 1 november 2017 och ligger som en föreskriftsändring i LMFS 2017:2.

Läs mer om spridningstillstånd

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/nya-regler-for-dronarbilder-over-skog/.

Publicerad den Lämna en kommentar

SBG Geo 2018

splash_prof_2018

Geo 2018

Generellt

Ny årsmodell och några mindre uppdateringar på viktiga funktioner och ett par riktigt efterlängtade nyheter. Först en mindre uppdatering av LandXML-import, från denna version kan man läsa lat/long i form av cgpoints. En väldigt efterlängtad utökning för alla som inte har förmånen att mäta med GeoPad i fält.
Standardintällningen för koordinataxlar i koordinatsystem är nu uppdaterad för att följa standarden i t.ex Sweref, vi byter helt enkelt XYZ mot NEH. Förhoppningsvis blir det mindre förvirring om vad som är norr i fortsättningen. Vi har även uppdaterat volymberäkningen av MBS så att vi kan använda dwg-filer med ytor som terrängmodeller för t.ex jord och berg.
Det kommer som sagt även lite större nyheter som vi går igenom lite mera här nedan.

Omlottmätning

En helt ny och länge saknad funktion i Geo som framför allt hjälper våra järnvägsbyggare en hel del i vardagen. Vi har infört omlottmätning enligt SIS TS med regeltolkning enligt järnväg, vi gjorde dock funktionen lite mera flexibel så att vi kan använda den vid de flesta typer av omlottmätningar för kontroll av noggrannhet. Funktionen hittar vi under menyn ”funktion”, omlottmätning. Kontroll kan ske vinkelrätt mot mätt/skapad linje, vinkelrätt mot en referenslinje (spårlinje eller väglinje) eller radiellt. Vid vinkelrät kontroll av omlottmätning krävs att varje mätning (stationsuppställning) är mätt som polylinje eller att referenslinje används.

Vid beräkning skapas nya medelvärdespunketer baserat på de godkända omlottmätningarna enligt bild nedan:

Nedan kommer ett exempel på rapporter vid olika kontroller på samma data:

Förhandsvisning av tvärsektion från multipla ytor

Vi trm_pre2har infört ett nytt grafiskt verktyg där du kan förhandsvisa ett tvärsnitt genom en eller flera ytor som kan vara terängmodell (*.trm) eller AutoCad fil (*dxf, *dwg). Verktyget kan antingen användas tillsammans med en linjefil (*.l3d, *.lin) eller utan detta. Med aktiv linje kan tvärsektioner vinkelrätt vald linje visas i den nya grafiska panelen, utan linje kan man istället peka ut två punkter som tvärsnittet ska visas mellan. Tvåpunktsmetoden fungerar även när man har en linje aktiv.

 

Volymberäkning av terrängmodeller

Vid volymberäkning mellan två terrängmodeller kan vi nu skapa skärningen mellan dessa modeller som en höjdsatt polylinje i geo-format. En funktion som vi tror minskar antalet moment i det dagliga arbetet med modeller.

Punktmoln från Leica MS50/60

Vid flera skanningar från samma stationsuppställning med Leicas Multistation-instrument har vi tidigare alltid importerat samtliga skanningar. Nu har vi infört ett val där man kan välja bort felaktiga eller icke önskade skanningar direkt vid import.

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/11/geo-2018/.