Inlägget gjort

Flexibilitet med texter i layout

Etiketter för vektorobjekt i kartan kan stilsättas med enorm frihet. Etiketter i layout erbjuder  inte riktigt lika stora möjligheter.

Men det finns vägar runt begränsningarna om man inte är nöjd med det som erbjuds.

Skärmklipp från 2018-11-11 18:57:14.png

Typsnitt, stil, storlek och färg… Det är i princip det du kan göra med de inbyggda alternativen för texter, och väldigt ofta så räcker det. Men i bland vill man lite mer och då är alternativet just nu HTML och CSS.

Skärmklipp från 2018-11-11 19:05:52.png

För att använda CSS krävs det bara en <style></style> tagg och någon tagg att förankra stilen till, exempelvis <p></p>, där man kan placera texten som skall skrivas ut. Så länge man inte ändrar typsnitt, stil och färg med CSS så kan man använda ordinarie dialoger för detta.

Man behöver sällan ”kräma på” med massor av stilar, utan ofta så är det bara någon liten detalj man vill ändra, men här skall jag kräma på rejält.

letter-spacing: 10pt;
word-spacing: 20pt;
text-shadow: 2pt 2pt 3pt #0007;
-webkit-text-stroke-width: 1px;
-webkit-text-stroke-color: black;
line-height: 1.5;

Ovan är några CSS stilar som kan användas i QGIS.

Letter- och word-spacing är ganska självförklarande och blir ganska effektivt när man skapar ”kraftfulla” titlar.

Text-shadow kastar en skugga på angivet avstånd (x och y) med en angiven ”spridning” samt lämplig färg. Ovan har jag gett exempel med rgba med enkla siffror, men vill du ha mer kontroll så går det även att använda dubbla siffror (#rrggbbaa). Vill du ha mindre kontroll så går det att ange färg med text (black, red, blue).

Text-shadow är lite speciellt då det går att lägga till flera skuggor i samma stil. Separera bara dessa skuggor med ett kommatecken. Ett exempel kommer längre ner. Det kan även hända att skuggan inte renderas helt utan klipps på slutet. Detta går att komma runt genom att lägga in en ”kod” för blanktecken &nbsp;

Skärmklipp från 2018-11-11 20:40:10.png

Klippningen av skugga kan förekomma även vertikalt, och för detta vet jag faktiskt inte vad lösningen är, och jag har provat en hel del (exempel bilden ovan). Det verkar vara väldigt beroende på vilket typsnitt man valt, så om ett typsnitt får klippt skugga, prova med ett liknande och se om det fungerar.

Vill man ha en kantlinje på texten så gör man det med webkit. Då behövs det två rader för att det skall fungera. En rad med färgen och en med tjockleken. Tjockleken kan tyvärr inte styras så det blir bäst effekt med ganska tunna linjer.

Skärmklipp från 2018-11-11 19:47:11.png

Vill man styra font med CSS så går det. Då använder man exempelvis följande stilar.

font-family: Arial;
font-style: italic;
font-size: 24pt;
font-weight: bold;
color: #dd443f;

Det finns sedan ganska mycket till som går att göra, inklusive kombinera stilar och texter i lager, samt ”blanda” dessa med varandra, så med CSS är man helt plötsligt inte så begränsad längre.

Skärmklipp från 2018-11-11 21:08:07.png

Det går att skapa ganska fantasifulla etiketter i en layout, om man bara har lite tålamod. Men jag får ändå varna lite för väldigt mycket CSS i QGIS. Det kan nämligen hända att layouten blir lite långsammare att uppdatera och hantera med mycket CSS aktiverat.

Någon gång i framtiden så kanske vi får fler stilalternativ för texter i layout, så att man kan stilsätta texter precis på samma sätt som för etiketter i kartan.

Vill man sedan göra en mer statisk text av lite speciellt snitt, så kan man ju alltid skapa en SVG i Inkscape. Där har man betydligt större frihet att jobba ”grafiskt”. Det går ju även att göra kartan i övrigt klar och sedan exportera den till exempelvis Inkscape och göra hela layouten färdig där.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Inlägget gjort

Gör teckenförklaringen vacker

Det finns möjlighet att lägga till en teckenförklaring i QGIS layout, men är det någon som tycker att standard är snygg?

Det ändrar vi på i detta inlägg.

Utgångsläget är Lantmäteriets terrängkarta i vektorformat, med de vanligaste lagren tillagda.

Skärmklipp från 2018-11-10 14:09:14.png

Som standard läggs allt som finns i kartan till i teckenförklaringen, vilket i fallet med vektordata ofta är lite väl mycket…

Skärmklipp från 2018-11-10 14:10:49.png

Första steget för mig är därför alltid att filtrera teckenförklaringen så att endast symboler som faktiskt används i kartbilden visas i teckenförklaringen. Några andra symboler skall inte behöva förklaras, eller?

Men detta är fortfarande för mycket.

Nästa steg är att plocka bort alla lager som inte behöver förklaras. Här får man ha lite fingertoppskänsla och göra en bedömning av vad de som skall använda kartan behöver få förklarat. En del punktsymboler är tämligen självförklarande och att en svart kantig regelbunden polygon stor som ett hus, faktiskt är ett hus, kanske inte behöver förklaras.

Skärmklipp från 2018-11-10 14:16:45

Något jag gillar i QGIS är att det faktiskt går att plocka bort enskilda symboler från ett lager i teckenförklaringen. När som i bilden ovan tecknen för Kyrka och Kyrka, mindre är i princip de samma så kanske det räcker med en av dessa? Bara att markera och klicka det röda minustecknet.

För att det skall gå att redigera detaljer i teckenförklaringen så måste du först avmarkera ”Uppdatera automatiskt”.

Skärmklipp från 2018-11-10 14:21:55.png

Sådär, nu får teckenförklaringen snart plats på pappret…

Jag kan tycka att lagernamn och rubriker är överflödiga så dessa brukar jag också plocka bort. Detta måste man dock göra genom att döpa om dem till tomma textsträngar. För att ändra namn funkar det att dubbelklicka på texten. Om man tar bort med minusknappen så försvinner hela lagret från teckenförklaringen.

Om man tar bort ett lager av misstag, så går det att ta tillbaka med den gröna plus-knappen.

När de symboler man vill ha med är på plats kan man även passa på att se över texter och symbolordning. I bland duger det att symbolerna är i bokstavsordning, men i bland kan det vara trevligt att samla symboler i kategorier (exempelvis typer av bebyggelse). Du kan flytta runt symboler inom respektive lager precis som du vill med knapparna ”upp” och ”ner”. Det går dock inte att flytta ut en symbol från sin lagergrupp.

Skärmklipp från 2018-11-10 14:34:23.png

Nästa sak att fundera på för att ytterligare reducera teckenförklaringen är om det verkligen behövs så stora typsnitt i teckenförklaringen?

Som standard är dessa satta så att de ser skapliga ut på skärm, men i tryck så behövs det sällan så stora teckensnitt. Jag minskar ner mina texter till runt 7-8 punkter (max).

Man kan även välja ett ”tunnare” teckensnitt för att göra texterna ännu mera kompakta. Men inget av detta gör teckenförklaringen speciellt mindre i höjd. För det så måste vi även ändra symbolernas storlek och separationen mellan olika element.

Skärmklipp från 2018-11-10 14:43:58.png

Symbolerna kan göras något mindre och glöm inte att det finns decimaler i måttangivningen. Om 2 mm i höjd känns litet, så kanske 2,5 fungerar i stället för 3? Har du en teckenförklaring med 40 symboler så gör ju detta trots allt 2 centimeters skillnad.

Jag har vare sig titlar eller gruppnamn, så dessa ”separationer” kan jag enkelt sätta till noll, men jag behåller gärna symbolseparationen som den är.

Nu är min teckenförklaring fortfarande väldigt hög i förhållande till bredden, vilket kan fungera för just den här kartan, men det går även att dela upp teckenförklaringen på flera kolumner.

Skärmklipp från 2018-11-10 15:03:32.png

Sedan är det finjustering kvar. Lägga till lite fler detaljer i layouten, gå tillbaka och justera något i teckenförklaringen om det behövs. Sedan har man en trevlig och användbar teckenförklaring även för en liten utskriven karta, utan att man behöver skämmas.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Inlägget gjort

User question of the Month – Nov 18

QGIS 2.18 is the third LTR since we started this effort back in 2015 and next year will see the first LTR of QGIS 3. On this occasion, we want to learn more about our users and which versions of QGIS they use. Therefore, we invite you to our QGIS user question of the month.

Nyhet från XXXXXX, orginal inlägg

Inlägget gjort

Gammal karta inspirerar

Jag satt och kikade lite på gamla Japanska kartor och blev inspirerad av symbolerna som visar vågor i havet. Dessa tänkte jag se om det går att göra något av i QGIS.

Som första steg tar jag en skärmdump från lite vågor, och klistrar in dessa i InkScape.

Skärmbild från 2018-11-03 19-48-43.png

Här återskapar jag en av dessa, och på sikt kan man skapa flera för att få lite variation i resultatet, men för att testa så räcker det med en.

Notera att jag har två färger i den vektoriserade polygonsymbolen. Jag har däremot inga kantlinjer då dessa inte  behövs. Alla svarta delar är dessutom grupperade och placerade över det ”gröna”.

Nästa steg blir att redigera SVG filen.

Skärmbild från 2018-11-03 19-54-31.png

Det är inte speciellt svårt att hitta den ”path” som ligger i bakgrunden och har avvikande ”fill” färg. Det är variabeln ”style” i denna path som skall redigeras.

Börja med att radera fill:#20a685; vilket skall ersättas med en annan variabel ”utanför” style.

Skärmbild från 2018-11-03 20-04-42

Före ”style” skriver jag in fill=”param(fill) #777″ som kommer att läsas av QGIS som fyllningsparameter, med förvalet #777.  Jag skulle även kunnat lägga in variabler för linjer, i det här fallet för den svarta förgrunden, och därmed kunna styra exempelvis linjetjocklek så att det skulle kunna bli lite variation även i tjockleken på de svarta delarna. Men det hoppar jag över nu.

fill="param(fill) #000
fill-opacity="param(fill-opacity) 0.0"
stroke="param(outline) #000"
stroke-width="param(outline-width) 14"
stroke-opacity="param(outline-opacity) 0.0"

Skärmbild från 2018-11-03 20-10-36

Den enda parameter som är ”öppnad” för ändring i QGIS är just fyllningen, så det som ändras när man växlar färg är just bakgrundsfärgen.

För att rita ut objekten i ordning ”bakifrån och fram” så redigeras renderingsordningen.

Skärmbild från 2018-11-03 20-13-59.png

Ordningen sätts som avtagande baserat på varje objekts Y-koordinat. Då ritas objekt som är ”närmast” ut sist.

Skärmbild från 2018-11-03 20-16-05.png

Eftersom jag dessutom sätter färgen själv i QGIS så kan jag även sätta exakt samma färg på bakgrunden.

Skärmbild från 2018-11-03 20-19-50.png

Sedan är det bara att skapa en stil med bakgrund, lite slumpade punkter i vattenpolygonerna, en bit från land. Använd symbolen med lite storleksvariation och rocka på.

Skärmbild från 2018-11-03 20-45-55.png

Nu kan du säkert också komma på något tillfälle när du vill ha en anpassad symbol där du vill kunna styra färgen, linjen eller liknande för endast en viss del av symbolen. Och nu vet du hur man gör.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Inlägget gjort

Report back on the 20th QGIS Hackfest in Zanzibar

This post summarizes personal reports of community members who attended the 20th Hackfest in Stone Town, Zanzibar the week before the FOSS4G in Dar Es Salaam.

Report from Matteo Ghetta

QGIS developers spent 3 days in the beautiful island of Zanzibar were they worked on bug fixing, improvement of new features and documentation enhancements. It is extremely important for developers to meet together and spend some days working side by side given that the geographical distribution is very wide.

Thanks to the (local government & Yves Barthelemy) we had the chance to visit the Land Mapping Commission in Stone Town: It has been an amazing experience for both developers and local council. Moreover developers visited the SUZA (University of Zanzibar) and saw the local infrastructure and GIS related workflow.

 • I have merged many PR of the documentation
 • Many old and not old issues have been closed or the author has been pinged
 • Many new additions to the documentation both small corrections and new sections from scratch
 • A new version of DataPlotly released
 • A small presentation of DataPlotly to the QGIS crew

Report from Mario Baranzini

I spent one day of the Hackfest contributing to the SLYR project, improving the conversion of LAB colors. SLYR (https://github.com/nyalldawson/slyr) is a project started and almost entirely developed by Nyall (which was not present to the Hackfest) which aims to provide tools to extract and convert symbols from ESRI .lyr and .style files and use them in QGIS. Nyall has recently worked hard on the project and perhaps soon sponsorship will allow further development.

Around this theme there is a keen interest. Even during the FOSS4G there has been discussion of the conversion of ESRI symbols and there was also a presentation of how the conversion in Israel is currently managed.

During the rest of the hackfest, I worked on the implementation of the new QField file selector.

Report from Denis Rouzaud

Report from Tim Sutton

I have put various photos in the drive folder here: https://drive.google.com/open?id=1223mJQ3dP4D4XbaM1SkNTIYT1yFq9dJS 

Firstly let me thank the QGIS project for contributing to my travel and accommodation costs – I am most grateful for the support! This hackfest was special for me because it is the first hackfest in an African country. As an African born person living in the interface between “first world” and “third world”, I have always had a particular social agenda with QGIS: To bring spatial tools to support responsible and sustainable management of our world. There is a huge technological and skills divide between Europe and less developed societies where QGIS can be a valuable social enabler in helping to advance the standard of living and quality of life. Hosting a hackfest in an environment where we don’t have tree cadastres, street furniture cadastres and every aspect of civilian life mapped and systematised is an important way to build empathy and understanding in our QGIS core community members for a broader cross-section of our user base. Having the opportunity to meet with users from ZMI (the Zanzibar Mapping Initiative) and students from the local university was a really uplifting experience. ZMI are building the national cadastre from the ground up using QGIS, PostGIS and UAV mapping. We were privileged to have a number of Zanzibar residents join us on the hackfest and get to experience just how appreciative they are, first hand.

There were a number of interesting topics that arose during the hackfest which I will try to summarise here:

Certification:

We held an extended meeting on the QGIS Certification Programme, mainly detailing how we should go about the review process for onboarding new organisations.

Mac OS Build:

I spent quite a bit of time struggling with my MacOS build on QGIS. It’s definitely an area of the project that needs more work as the process can be non-trivial and the brew based formulas quickly become outdated.

QField Show and Tell:

Matthias showed off the latest version of QField and all the hard work they have been putting into the QGIS mobile client. This Android based version of QGIS for mobile data gathering is a really great project and is getting more and more useful with each release. There was also a translation sprint for QField during which I translated it to Afrikaans.

QField Autobuilds:

Denis and Matthias showed off the work they have done to automate the .apk builds for QField. Their system combines Travis and some git hooks to automatically build .APK’s whenever a pull request os made or a tag is made. See the QField travis for details: https://github.com/opengisch/QField/blob/master/.travis.yml

Plotly plugin:

Matteo Ghetta showed off the latest capabilities of the Data Plotly plugin for QGIS 3. The plugin supports the creation of a wide assortment of charts from your layer’s attribute data. See the plugin homepage here for examples and more detail: https://github.com/ghtmtt/DataPlotly 

Governance:

I took the opportunity to sign off the statute changes from 2017 general meeting. This was my last official act as outgoing project Chair. I was also extremely humbled to be awarded an Honorary PSC membership during the FOSS4G2018 conference.

TimRecievesHonoraryPSCMembership
Easter Eggs:

I contributed a couple of new easter eggs to QGIS. While easter eggs are fun, the data behind these hidden tools provide an important history of the project. I took the opportunity of having many long-time QGIS community members around the dinner table to collate all the previous QGIS meet-up dates. You can view this as a map here: https://github.com/qgis/QGIS/blob/master/resources/data/qgis-hackfests.json 

The spatial clustering of these events shows that going to Zanzibar and getting out of our geographical comfort zone is a really useful endeavour.

Report from Paolo Cavallini

During the HF in Zanzibar I mainly worked on:

 • Plugins: I cleaned up the queue of unapproved plugins, contacting all individual authors, fixing what was possible and deprecating the worst cases; we also solved a long standing issue with a contentious plugin
 • Issues: I examined many tickets, especially those waiting for feedback
 • Training certification: through a very productive meeting we defined clear rules for accepting certifying organizations, with the main aim of driving people to actively support the project:
  • in the application process, the proponent should explain what are his contribution to QGIS project
  • following an initial review, the application will be sent to local QGIS groups for their opinion, which should take place in less than one monthly; where there is no user group, the responsibility will fall entirely on PSC shoulders
  • the training material for each course should be released with a free license, and a review will be done; if the material is not of adequate quality, this is a cause for refusal
  • then PSC will take a decision and publish the contributions as stated by the proponent, for transparency
 • Other meetings helped focusing on our mission, defining the relationship between volunteer and paid work, and other
 • I visited the Land Mapping Commission and the University, soliciting a tighter cooperation with QGIS project.

Report from Admire Nyakudya

During the heck fest in Zanzibar, I mainly worked on porting some common plugin we use to QGIS 3. The plugins I mainly worked on were Cogo Parcel plugin and Sg Diagram downloader. We visited the Zanzibar mapping agency and interacted with the people who were working on capturing cadastral data using QGIS and explained them about the COGO Parcel plugin which streamlines capturing cadastral boundaries in QGIS and storing the results in a PostgreSQL database. To summarise the work I was working on during the heck fest.

 • Port Cogo Plugin from QGIS 2 to make it compatible with QGIS 3. This has been achieved and now awaiting one of my team members to approve the pull request.
 • Expand functionality being offered by the COGO Parcel plugin to include the new reporting framework in QGIS 3.
 • Investigate ways to generate projects on the fly after talking to Matteo and seeing the work he has done with QGIS project generator.

I also went to the Zanzibar university to see ways in which QGIS is being used in the local university and how students are integrating drone imagery with QGIS.

Report from Matthias Kuhn

The highest value of hackfests is actually to meet and greet and discuss ideas and bigger plans. There is a lot of communication on a high bandwidth channel (also known as face-to-face) that strengthens the community. This helps to quickly overcome technical problems sometimes. Or to give someone some tips and tricks you normally wouldn’t come to (e.g. optimizing a git workflow) that results in a long-term gain because of sustainable productivity improvements. I tend to walk around once in a while and just randomly bump into people where I – more or less successfully – try to help them solve their issues or discuss approaches. In the same area, there is the possibility to informally discuss plans about organization, workflows and strategies. The concept of an LTR was to a big degree discussed and built at a hackfest in Essen some years ago. This year there was a very interesting discussion about the topic LTR. For how much time the “long” in the term “long term release” should stand, about the life cycle of releases and of long-term releases. One of the important things when it comes to this question is what organisations think and do – because, in the end, it is mostly for organisations that the LTR exists – and how development resources can be assigned to the task of keeping a high quality of an LTR during its whole lifetime. There are no conclusions yet, but synchronizing on these ideas is often the seed for tomorrow’s exciting changes.

We were also visited by a group of students from the local university. It was really refreshing to talk to them about open source and QGIS and how we work and what the challenges of spatial data and GIS infrastructure are on an island like Zanzibar.

Feature-wise, the main thing I worked on feature wise was a new snap to grid functionality that is available for digitizing tools. It allows configuring a precision for vector layers. Whenever a new node is added or an existing one is edited on this vector layer, it will be automatically placed on this grid. Normally this is used to force the objects on a layer to something like cm or mm resolution.

And then, of course, I did my daily bunch of (mostly volunteer) pull request reviewing, some code cleanup and some bugfixes.

Report from Marco Bernasocchi

https://photos.app.goo.gl/seX2kSJ9vKxKBZt58

The Zanzibar hackfest was a special one for me, my first hackfest as QGIS.org co-chair. My main goal was definitely to get as much information out of Tim as possible so that I wouldn’t have to keep on bugging him all time 🙂

Beside that, multiple meetings where planned to which I took part, as Paolo already explained, we had very good meetings about:

 • Certifications meeting
 • Trademark discussion
 • Creating a membership system that allows entities that are not allowed to budget sponsoring money to instead become paying members.
 • Other meetings helped focusing on our mission, defining the relationship between volunteer and paid work, and other

On the first two days, we were joined by a largish group of local students to whom I explained how the structure of QGIS.org works and where they could help. I also helped them choosing a task to work and mentored them.

As I mentioned before, I spent a lot of time asking a lot of questions to Tim to get the biggest possible knowledge transfer about running QGIS.org and some time choosing and booking restaurants for our evening “meetings”

On the technical side, I worked with Mario on a new implementation of the QField File selector.

After everybody left, the OPENGIS.ch team stayed one day longer and introduced Mario to the real Brighton-style hackfest with take-away pizza 😉

 

Nyhet från XXXXXX, orginal inlägg

Inlägget gjort

Skapa spännande linjestilar

I detta avsnitt skapar jag en typ av stil jag ofta använder, samtidigt som jag tipsar om hur du kan jobba för att skapa liknande stilar.

Jag använder här ett polygonlager med byggnader, men vilket linje- eller polygonlager som helst duger. Om du använder en polygon så får du helt enkelt välja en Markörlinje i stället för en fyllning, eller som ytterligare ett symbollager.

Skärmbild från 2018-10-31 15-25-15

När man jobbar med små detaljer på skärmen så har jag märkt att det underlättar att använda ”Förstoringsglaset” och sätta skalan till några hundra procent. Detta förstorar allt i kartan, utan att du behöver göra symbolerna större. Du sätter förstoringsskalan längst ner i statusfältet.

Skärmbild från 2018-10-31 15-29-22.png

Jag gillar Ellipsmarkörer, då dessa kan styras i bredd och höjd, inte bara i storlek generellt. De är även snabbare än exempelvis SVG markörer, och kräver inte att alla som använder stilen har ett speciellt typsnitt, eller SVG fil tillgänglig.

I exemplet här har jag valt ”diamant” som form och sträckt den mer i linjeriktningen (symbolbredd)  än på bredden (symbolhöjd, visst är det knasigt). Vill man ha ett mjukare intryck så kan man välja ”cirkel” i stället. Det går även att välja ”Rund” som ihopslagningsstil i stället för ”Gering” om man vill ha ett mjukare mellanting. Här vill jag dock ha något lite ”strävare”.

Intervallet mellan punkterna skall i det här fallet vara sådant att symbolerna med god marginal överlappar. Hoppa gärna ut till 100% då och då för att se hur det fungerar.

När jag själv kontrollerar så ser jag att mina linjer behöver bli tunnare, så jag ändrar till 0,6 för ”Symbolhöjd”. Här får man även balansera lite när det gäller symbolens linjebredd.

Både fyllnads- och linjefärg sätter jag till svart, men fyllningen är runt 66% opak, medan linjen är 33%. Detta ger dels ett mörkare intryck när flera symboler överlappar, men även en trevlig övergång från mörkt till ljust.

Skärmbild från 2018-10-31 15-43-31.png

Nästa steg blir att introducera lite slump.

Här väljer jag att styra symbolbredden med ett uttryck som varierar storleken mellan 3 och 5 millimeter, samt rotationen mellan -15 och +15 grader. När jag granskar i 100% så inser jag även att mina markörer måste ritas ut lite tätare, så detta ändras till 1,3 mm.

I och med detta är linjen i princip klar, men jag tänker göra något åt fyllningen också.

Skärmbild från 2018-10-31 15-51-28.png

Först så lägger jag till en gradientformfyllning bakom markörlinjen. Denna skall gå från en mörk till en ljusare nyans, gärna i någon pastellskala. Avståndet ställs ganska litet och suddigheten väldigt hög. Jag passar mig däremot för max suddighet eftersom detta brukar överdriva effekten lite väl mycket.

Nästa steg är en lätt textur som läggs till med ett stillager med rasterbildsfyllning.

Skärmbild från 2018-10-31 15-55-40.png

Här kan man välja om man vill ha en textur i gråskala eller om den skall vara i färg. Det blir lite olika effekter av detta och man får anpassa sig till de färger man tidigare valt. Det spelar inte jättestor roll, eftersom detta symbollager skall vara väldigt transparent.

Man kan använda sig av blandningseffekter (live), men detta är väldigt beräkningsintensivt så jag försöker undvika det. Det är i så fall bättre att dela upp stilen på flera kopior av lagret och blanda ett helt lager med de underliggande. I det här fallet är jag helt nöjd med enbart transparens.

streckstil.jpg

Beroende på vilken skala man skall använda och hur stora objekten är, samt vilken typ av objekt det är, så kan man anpassa denna typ av stil så den passar.

I exemplet i bilden ovan så är det kantiga byggnader som skulle kunna se ut att vara lite slarvigt handritade. Är det mer organiska former så kanske en annan form på markören passar bättre.

Vill man ge intryck av ”luckor” i linjen så väljer man slumpstorlekar som innebär att två små närliggande markörer inte överlappar. Med en lite oregelbunden markör, kanske med flera markörlinjer på varandra, så kan man få en linje att se ut som om den är ritad med blyertspenna.

streckstil2.jpg

I bilden ovan har jag använt samma grundteknik för två olika typer av linjer, och därmed uppnått två ganska olika effekter.

Det går att göra så grymt coola kartstilar i QGIS, med relativt enkla medel. Om du lägger till den här tekniken för linjestil i din verktygslåda och lär dig hur du kan variera små detaljer för att uppnå olika effekter, så kommer dina kartor att kunna få en helt ny dimension.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Inlägget gjort

Häftig Geometrigenerator

Efter en video om geometrigeneratorn så fick jag många exempel på hur man använder den. Ett av dessa (från @michelstuyts ) var så annorlunda och användbart att jag tänkte försöka återskapa den på egen hand.

Till skillnad från Michel så använder jag nästan uteslutande geometrigeneratorn och inte de ”vanliga” stilar som finns i QGIS.

Jag inleder med ett lager med byggnadspolygoner, där jag vill märka ut hur långa byggnadernas sidor är.

Skärmbild från 2018-10-30 08-03-09.png

Att enbart skapa linjer som kan stilsättas som pilar utanför varje del av polygonen är väldigt enkelt med geometrigeneratorn.

offset_curve( segments_to_lines( $geometry ) , 10 )

Sedan blir det lite krångligare…

Om man vill lägga till förlängda linjer som pilarna kan peka mot så krävs med min metod en ny, lite mera avancerad, geometrigenerator.

Skärmbild från 2018-10-30 10-11-17.png

Allt i geometrigeneratorn är säkert inte perfekt, men den ger mig den effekt jag är ute efter. Och det tog ganska lång tid att få till, inte minst då felsökningen i uttrycksbyggaren i och för sig är bättre än vad den varit tidigare, men långt ifrån perfekt.

geom_from_wkt( 'MULTILINESTRING(' ||
array_to_string(
array_foreach(generate_series(1,num_points($geometry)-1), with_variable('dir', azimuth(point_n($geometry,@element),point_n($geometry, if(num_points($geometry)=@element,1,@element+1) ))-pi()/2, '(' || x(point_n($geometry, @element)) || ' ' || y(point_n($geometry, @element)) || ',' || x(project(point_n($geometry, @element),12,@dir)) || ' ' || y(project(point_n($geometry, @element),12,@dir)) || ')' || ',' || '(' || x(point_n($geometry, if(num_points($geometry)=@element,1,@element+1))) || ' ' || y(point_n($geometry, if(num_points($geometry)=@element,1,@element+1))) || ',' || x(project(point_n($geometry, if(num_points($geometry)=@element,1,@element+1)),12,@dir)) || ' ' || y(project(point_n($geometry, if(num_points($geometry)=@element,1,@element+1)),12,@dir)) || ')' )
)) || ')'
)

Generator skapar, för varje segment, en hjälplinje i början och en i slutet av segmentet, 90 grader ut från segmentets riktning.

Etiketter är sedan ännu ett bekymmer.

Även om jag skapar enskilda linjer med geometrigeneratorn så kan jag inte sätta normala etiketter på dessa, då etiketter följer den ursprungliga geometrin, vilket är en polygon.

Skärmbild från 2018-10-30 10-58-37.png

Jag kan skapa punkter för att förankra etiketter på korrekt plats med geometrigeneratorn, och jag kan skicka med längdmåttet som ”z” värde för punkten. Detta hjälper dock inte…

Det går fortfarande inte att använda dessa värden utanför geometrigeneratorn! Inte ens som text i en teckenmarkör.

Det som genereras i geometrigeneratorn, stannar i geometrigeneratorn!

Jag valde därför att använda verktyget ”Geometri med uttryck” och samma uttryck som jag använde för att skapa pilarna i geometrigeneratorn.

Skärmbild från 2018-10-30 11-19-03.png

Mitt temporära lager skapas korrekt och ser bra ut, men det är temporärt. Med QGIS 3.4 är detta lätt fixat! Klicka bara på den lilla ”chip” symbolen i lagerpanelen, ange en sökväg dit lagret kan sparas ”permanent” och klicka OK. QGIS byter då ut det temporära lagret mot det permanenta med bibehållet lagernamn och symbologi. Jättesmidigt! Det går även att gå via ”högerklicksmenyn” och välja ”Gör Permanent…”.

(Här fick jag senare lite problem med skapandet av unika ”FID”, så jag valde helt enkelt att inte skapa något FID när jag gjorde lagret permanent. Det kan fungera annorlunda om du inte väljer GeoPackage som filformat.)

Nästa problem är att det är en multipartgeometri…

Detta är också en barnlek att fixa i QGIS 3.4!

Skärmbild från 2018-10-30 11-26-30

Markera bara lagret, aktivera ”Redigera Objekt Direkt” och dubbelklicka på verktyget ”Multipart till singelpart”. BAM!!!

Inga dialoger, inga extra knapptryck, inga nya filer…

Lagret är i redigeringsläge när man kört verktyget, så det går att ångra ändringarna, men annars är det bara att stänga redigeringsläget, så är man klar.

Skärmbild från 2018-10-30 11-38-36.png

Alternativ…

Det jag beskrivit ovan är som sagt inspirerat från ett svar från Twitter, och efter att jag var klar så fick jag en hänvisning till den stil som hade använts där.

Den innehöll några annorlunda val i stil och geometrigenerator, och den fungerade helt som stil utan att nya lager tillverkades.

Skärmbild från 2018-10-31 14-09-50.png

Jag modifierade naturligtvis stilen så att den passade mig bättre (ovan) men full credit skall gå till https://twitter.com/michelstuyts.

Jag kommer nog att använda båda metoderna, och kanske en ”mashup” så småningom. Min metod ger mig nämligen mera friheter med etiketterna och det fungerar att rotera kartan vid behov så att även etiketterna följer med.

Det kan även finnas tillfällen då jag inte vill ha med måttpilar precis överallt och då kan det vara smidigt att helt enkelt radera de pilar och stödlinjer som inte behövs.

Genom att jag byggt allt i geometrigeneratorn och inte som stil så var det därför enkelt att göra om stilen till geometrier med modellen.

Min modell och stilfiler finns här: MakePolygonMeasureLines.zip

Du hittar Michel Stuyts filer här: mstuyts/qgis_styles

Avslutning

Jag lyckades inte att stilsätta geometrierna helt via geometrigeneratorn. Det som allt föll på var textsättningen, men det fick mig att gå vidare med att skapa modellen för att generera nya lager. Med Michels stilfil så fungerar textsättningen, så det går att få till detta med enbart stil, om man vill det. Mina pilar och linjer var dels enkla, men även komplicerade, men görbara. Här kan jag nog lära ett och annat om geometrigeneratorn från Michel. Jag har redan lärt mig massor genom att testa själv först.

Resultatet blev det önskade, men till priset av extra lager. Redigering av ursprungspolygonen kommer därmed att kräva att processen görs om. Inte så svårt, men det är ett extra moment.

Om det är bråttom så kan jag använda Michels stil, annars kan jag använda min egen metod för att få mera exakt kontroll över stilen. Kanske använda stilen som standard, men om jag vill anpassa måttsättningen så kör jag modellen och kan då redigera lagren så att jag får de mått jag behöver.

Det problem jag hade med FID handlade troligen om att delningen från multipart till singelpart inte lyckades skapa unika id för de nya geometrierna. Genom att exempelvis dela upp geometrierna innan minneslagret görs permanent, så slipper man detta problem. Det borde dock inte vara problem att köra processen på ett GeoPackage, så det kan handla om en ”bugg”, men det får tiden utvisa.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Inlägget gjort

QGIS 3.4 Madeira is released!

We are pleased to announce the release of QGIS 3.4 ‘Madeira’! Madeira was the location of our developer meeting in February 2018.

Windows installers and Ubuntu/debian binaries are already out, and all the packagers are actively preparing packages for the other operating systems. We’ll keep you updated when different packages and installers become available.

QGIS 3.4 will become the first LTR of version 3. Based on our current plans, 3.4 will replace 2.18 as LTR in February 2019.

We would like to thank the developers, documenters, testers and all the many folks out there who volunteer their time and effort (or fund people to do so). From the QGIS community we hope you enjoy this release! If you wish to donate time, money or otherwise get involved in making QGIS more awesome, please wander along to qgis.org and lend a hand!

QGIS is supported by donors and sponsors. A current list of donors who have made financial contributions large and small to the project can be seen on our donors list. If you would like to become and official project sponsor, please visit our sponsorship page for details. Sponsoring QGIS helps us to fund our six monthly developer meetings, maintain project infrastructure and fund bug fixing efforts. A complete list of current sponsors is provided below – our very great thank you to all of our sponsors!

QGIS is Free software and you are under no obligation to pay anything to use it – in fact we want to encourage people far and wide to use it regardless of what your financial or social status is – we believe empowering people with spatial decision making tools will result in a better society for all of humanity.

Nyhet från XXXXXX, orginal inlägg

Inlägget gjort

En slumpvis karta inspirerar

I detta inlägg bildgooglar jag en karta som jag fastnar för och som kan inspirera mig till att skapa en egen karta i en cool stil.

Det är inte svårare än att skriva in ”cool map” i sökfältet, välja bilder och börja söka efter något som fångar intresse.

Skärmbild från 2018-10-14 15-37-07.png

Jag fastnar för en intressant karta över London med byggnader i profil, där kartan uppenbart är handgjord på ett eller annat sätt. Färger och stil kan dock inspirera till en egen stadskarta.

Kartan kommer från en sida med flera kartor över delar av London i olika stil (länk).

Man skulle kunna tänka sig att använda QGIS 2.5D rendering för byggnader, men denna ger exempelvis inte möjlighet att dela upp byggnader i kategorier så att dessa kan ges lite olika färg.

Skärmklipp från 2018-10-14 15:49:43.png

I alla fall inte direkt. Det går att skapa en grund med 2.5D och sedan växla till exempelvis kategoriserad stil och fortsätta där.

Skärmklipp från 2018-10-14 16:16:45.png

Jag tror att effekten av detta kan bli ganska häftig i en del sammanhang. Jag är inte säker på att jag kommer att använda 2.5D i slutändan, men det är helt klart en kandidat.

Skärmbild från 2018-10-14 16-07-27.png

Jag använder den inbyggda funktionen med ColorBrewer för att skapa en färggradient med färger som påminner om det som finns i bilden. Man skulle ju kunna hämta exakta färger från bilden också, men så noga tycker jag inte att det är.

Det stora problemet är att jag bara vill att etiketter för vägarna skall ritas ut där de inte hamnar över byggnaderna. Det hade varit trevligt att kunna rendera texterna först och byggnaderna över, men det känner jag inte till något GIS som kan göra.

Skärmklipp från 2018-10-14 16:38:11.png

Funktionen att göra lager ”blockerande” för etiketter verkar ha mycket begränsad effekt. Jag har ingen aning om hur det är tänkt att denna funktion skall fungera, men som jag tycker det borde fungera, det gör det inte.

Skärmklipp från 2018-10-14 16:42:29.png

Inte heller funktionen att ”Hindra etiketter att täcka objekt” fungerar på det här sättet, oavsett vad jag ställer in i övrigt.

Nej, det blir till att ta till andra lösningar.

Jag skapar de etiketter för vägarna som jag vill ha med, i en storlek som passar den slutprodukt jag föreställer mig.

Skärmklipp från 2018-10-14 16:46:55.png

Sedan exporterar jag helt enkelt kartbilden i ganska höga dpi där jag även sparar en ”världsfil”. Bilden kan jag sedan lägga till i projektet som ett rasterlager.

Skärmklipp från 2018-10-14 16:57:41.png

Nu får man laborera lite med typsnitten så att storlekar och placering blir bra innan man exporterar, men här dyker ett annat problem med 2.5D renderaren upp.

Många byggnader verkar sakna fasader, och en del byggnader ritas ut under andra. Det första är jag inte säker på vad det beror på, men det andra beror på att renderingsordningen är styrd så att de objekt som är längst bort ritas ut först. Ett ”U” format objekt, som har någon del närmare kameran än andra kan komma att ritas ut över somliga byggnader. Detta kan åtgärdas genom att ”klippa upp” komplexa polygoner i mindre delar.

På det stora hela så skulle jag tro att jag kan jobba med denna stil och ändå få till något som ser ok ut, men då får man inte gå in och detaljgranska resultatet.

Skärmklipp från 2018-10-14 17:23:39.png

Men jag tror jag skall testa lite vanlig 2D också.

Lite samma stil, men ”plattare”. Här kommer jag däremot att få bättre plats med lite punktsymboler om jag vill det framöver. Dessutom fungerar etiketter för vägarna bättre utan att behöva göra om dessa till rasterlager.

Skärmklipp från 2018-10-14 17:59:37.png

Nu är det ”bara” byggnader och några klasser från markytelagret med, förutom en enkel visualisering av vägarna. Lite skräddarsydda SVG symboler på detta och kanske en textur, så kan det här bli riktigt bra.

Jag tror detta är ett bra sätt att träna sig i att tänka lite utanför boxen med QGIS. Välj, eller låt någon annan välja åt dig, en karta som du kan låta dig inspireras till att göra något liknande, eller helt annat. Det viktiga är inte att det blir en likadan karta. Det viktiga är att du tränar på att skapa, inte att kopiera. Ju mer förutsättningslöst det kan vara desto bättre, men med lite inspiration så blir det enklare att komma igång. Man kan även tvinga sig till att försöka hitta alternativa metoder när det man först tänkt sig visar sig vara svårt eller inte riktigt passa. Kartan du skapar kanske bara blir en halvfärdig produkt som inte används till något, men dina erfarenheter tar du med dig och rätt vad det är så kommer du att få nytta av dem i ett framtida projekt.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Inlägget gjort

QGIS i fält med QField

Behöver du jobba med GIS i fält på en mobil eller tablet? Då kan QField vara något för dig, så länge du inte använder iPhone eller iOS det vill säga.

Du hittar QField på http://www.qfield.org/ och det är ett open source projekt som drivs av OPENGIS.ch. Det är ett aktivt projekt som kommer med uppdateringar ganska frekvent, men det betecknas fortfarande som ”experimentellt”, vilket inte är så ovanligt i och för sig när det gäller open source projekt.

QField är QGIS källkod paketerat i ett gränssnitt som bättre passar små skärmar med ”touch” gränssnitt. Det går med andra ord att skapa projekt och arbeten i QGIS Desktop och sedan använda dessa i QField utan några större bekymmer.

Det finns även ett plugin för att paketera projekt för QField och synkronisera mobila projekt tillbaka till QGIS Desktop.

För att testa skapar jag ett enkelt punktlager i ett geopackage som jag stilsätter och skapar formulär för (får se om det fungerar). Projektet sparas och sedan kör jag paketeringen till QField.

Skärmbild från 2018-10-13 11-18-42.png

Som standard är ingenting konfigurerat, men om man klickar på länken i dialogrutan kan man ställa in om man vill ha med en bakgrundskarta och vad som skall göras med lager i projektet. Jag testar att paketera lantmäteriets webbkarta och att paketera mitt punktlager för offline redigering. Det går att välja att endast ta med objekt som är synliga i kartan om man känner att man behöver det också.

När jag är klar så finns ett projekt i en katalog på datorn. Denna skall nu överföras till den mobila enheten.

Skärmbild från 2018-10-13 11-23-35.png

Hur du gör detta kan variera. Jag ansluter en kabel till datorn och drar och släpper den skapade katalogen till en sökväg på surfplattan, men du skulle kunna använda ett externt SD-kort eller motsvarande.

Projektet öppnas i QField och det går direkt att använda det för att titta på och hämta information om befintliga objekt. För att redigera så växlar man till ”Digitize” mode.

Screenshot_2018-10-13-11-32-26.png

Det går att använda inbyggd GPS eller välja plats manuellt och sedan lägger man till en punkt med en dedikerad knapp.

Screenshot_2018-10-13-11-33-06.pngFormuläret är i stort anpassat till de inställningar som gjorts i QGIS och skapade stilar tillämpas även i QField.

Skärmbild från 2018-10-13 11-41-20

När jag är klar i fält så behöver jag återföra projektet till QGIS Desktop. Detta är en omvänd process med verktyget från samma plugin, där man sedan i QGIS Desktop pekar ut den ”importerade” projektkatalogen.

Skärmbild från 2018-10-13 11-42-54.pngJag har nu endast testat mycket enkla projekt där jag dessutom är själv med att redigera data i ett vektorlager. Jag har inte testat att redigera projektet på flera enheter samtidigt för att se hur dessa går att återsamla i ett gemensamt projekt. Det är dock den inbyggda funktionen för ”offline” data som används, så det borde inte innebära några bekymmer.

Man får bara se till att offlineredigering är aktiverat bland tilläggsfunktionerna (pluginhanteraren).

Återsynkroniserade data återfinns sedan i ursprungsdatabasen, i mitt fall ett GeoPackage. Jag behöver därför inte ha det in-synkroniserade projektet kvar öppet, utan kan använda det ursprungliga projektet, så snart synkroniseringen är klar.

Omdöme

Jag är imponerad av hur väl QField fungerar med QGIS Desktop. Om man jobbar med verksamhet utanför kontoret där man behöver en karta, eventuellt också samla in information i fält, så är QGIS/QField en utmärkt lösning. Alternativet är att man skapar en webbtjänst som ligger på en server, vilket tar bort behovet av att synkronisera enskilda klienter. Är man ett mindre kontor, eller kanske till och med själv, så är nog den här lösningen att föredra framför att sätta upp servrar, säkerhet brandväggar etc.

Var begränsningarna finns med QField har jag inte undersökt, men så här långt så är det småsaker som att en del redigeringswidgetar inte fungerar i QField, men då går det fortfarande att lägga till data manuellt.

Att sitta och jobba med godtyckligt QGIS projekt och sedan direkt bara ”paketera” detta för QField är suveränt. Flytta över till plattan eller mobilen. Ut och ”snurra”. Synka tillbaka och fortsätt med projektet som om ingenting hade hänt.

Det skulle potentiellt kunna bli lite kompatibilitetsproblem mellan QField och QGIS. Den version av QField jag använder är baserad på QGIS Master (3.3), vilket man kan återfinna i ”about” i QField. Detta fungerar utmärkt med QGIS Desktop 3.2 och det borde fungera även för andra versioner, så länge projektfilerna är kompatibla. 2.18 bör fungera men det har jag inte testat. Har du däremot äldre QGIS Desktop så skulle det kunna bli problem.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg