Publicerad den Lämna en kommentar

Specialbyggd vr-station hjälper NCC att planera smartare

Specialbyggd vr-station hjälper NCC att planera smartare

2017-11-28 16:00

Kalle Wiklund

 

Virtuella världar och en vr-station på hjul hjälper NCC att projektera smartare inför det stundande bygget av Centralen i Västlänken.

Ny och mer användarvänlig hårdvara Oculus Rift, HTC Vive och Microsoft Hololens har fått den svenska byggbranschen att hoppa på trenden med virtual reality och augmented reality, vr och ar.

Ny Teknik har tidigare berättat om hur exempelvis Skanska har utrustat vissa av sina byggnadsarbetare med Microsofts ar-glasögon i ESS-bygget i Lund.

Även NCC har fått upp ögonen för tekniken, och har bland annat använt vr-glasögonen Oculus under uppförandet av SCA-huset i Mölndal.

Genom att koppla upp glasögonen till den tredimensionella datormodellen av bygget (BIM) kan personen som bär glasögonen virtuellt gå in i modellen.

Nu fördjupar NCC sin satsning på virtual reality. En särskild kompetensgrupp har tillsatts för att sprida erfarenheter, och titta på hur byggbolaget kan vidareutveckla användningen av vr.

Läs mer: 63 svenska vr/ar-bolag att ha koll på

Ett färskt exempel på den utvecklingen är en vr-station på hjul som har specialbyggts inför projekteringen av Centralen, en viktig etapp av det stundande Västlänken-bygget.

Den rullande vr-stationen, utrustad med en dator och Oculus-glasögonen, har använts för att alla projektmedlemmar ska få tillgång till virtuella 3d-modeller som visar olika delar av projektet – till exempel den underjordiska pendelstation som ska byggas strax norr om Göteborgs central.

På så sätt har NCC kunnat skapa en djupare upplevelse och förståelse av vad som ska byggas.

3d-modellen av bygget uppdateras kontinuerligt, och med hjälp av vr-stationen har NCC också kunnat korta tiden som tar för nya projektmedlemmar att få en inblick i projektet.

– Det har skapat stor nytta för oss i projekteringsarbetet. Bland annat har konstnärer och arkitekter i projektet använt vr-stationen för att få en bättre rumsupplevelse. Det har hjälpt oss att kunna fatta beslut om den nya pendelstationens utformning och utseende, säger Josef Habbe, ansvarig hos NCC för VDC-arbetet i Centralen-projektet.

Bygget av SCA-huset och Centralen är högprofilerade projekt. Planerar ni att börja använda vr även i mindre byggen?

– Det är framför allt i de större projekten som vr har fått mest utrymme, men konceptet och tekniken kan också användas i mindre projekt. När vi blir bättre på att utarbeta processen för att hantera tekniken så spelar storleken på projekten mindre roll.

Vr-tekniken är dock i sin linda. Därför krävs det fortfarande en hel del arbete för att anpassa de tredimensionella BIM-modellerna till vr-programvaran.

– En utmaning är att det behövs en del handpåläggning för att få till en bra användarupplevelse. Men i takt med att tekniken går framåt och konverteringen till vr-miljöer blir enklare kommer det att krävas mindre jobb för att granska våra aktuella BIM-modeller i vr.

Läs mer: Hollywood köar för att få använda Årebolaget vr-teknik

Allt efter att tekniken optimeras kommer virtual reality också att få ett betydligt bredare användningsområde hos NCC, förutspår Josef Habbe.

– I och med att allt mer av vår framdrift och produktionsplanering utförs i 3d så blir även vr-modellen allt mer lik verkligheten. Vi ser fram emot att tekniken får allt mer produktionsfokus, och att den ger oss bättre möjlighet att bygga säkert. Det som jag tänker på då är granskning och arbetsmiljörisker, drift och underhållsaspekter.

Det här är vr och ar

Vr står för virtual reality. Då krävs glasögon eller en hjälm som fästs runt huvudet. Ar står för augmented reality, på svenska förstärkt verklighet. Det innebär att ett lager av digital information placeras över den verkliga världen. Det kan ske via särskilda glasögon eller via en skärm på en mobiltelefon.

Så arbetar NCC med VDC

VDC står för ”virtual design and construction”, och är ett NCC-koncept för att jobba med projekt som stöds av Building Information Modeling (BIM).

Kortfattat handlar VDC om att använda digitala medel – exempelvis vr-glasögon – för att det enklare att samarbeta över ämnesgränser, samt att planera och fatta beslut om pågående eller kommande projekt.

Content retrieved from: https://www.nyteknik.se/digitalisering/specialbyggd-vr-station-hjalper-ncc-att-planera-smartare-6886235.

Publicerad den Lämna en kommentar

Klart koppla upp hela bygget digitalt

Produktions- och försörjnings­processer står för hälften av kostnaderna i ett normalt byggprojekt. Med Uppkopplad byggplats hoppas forskarna kunna kapa kostnaderna med hjälp av digital teknik.

 

Klart koppla upp hela bygget digitalt

 

Spaning: En byggarbetsplats är komplicerad. Många människor, ett överflöd av teknisk utrustning och byggmaterial av alla upptänkliga sorter. Nu ska forskare bringa reda i oredan.

Vinnova satsar minst 20 miljoner kronor för att undersöka hur digitalisering av byggindustrin kan förbättra produktiviteten. Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet samt en stor mängd företag inom bygg- och telekomindustri, kommer att förse byggplatser runt om i Sverige med sensorer så att både människor och maskiner sätts online. Med hjälp av den insamlade informationen ska forskarna räkna ut hur produktionsprocessen kan förbättras.

– Målet för projektet är att få ökad produktivitet och därmed göra det möjligt för de inblandade att tjäna mer pengar, samt med tiden även sänka byggkostnaderna, säger Lars Stehn som är professor i Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet och leder förstudieprojektet inför projektet som fått namnet Uppkopplad byggplats.

 

Lars Stehn ser digitalisering som en möjlighet att öka säkerheten på våra byggen.

 

Han är dock noga med att påpeka att det finns fler viktiga mål för FoU-projektet. Högst upp på listan står säkerheten. Med hjälp av en utökad digitalisering av byggprocessen menar Lars Stehn att antalet tillbud bör kunna minskas.

Bakgrunden till att staten genom Vinnova väljer att satsa på projekt Uppkopplad byggplats är bland annat att produktiviteten inom byggindustrin bedöms som betydligt lägre än inom annan industri. Lars Stehn konstaterar att det visserligen är så, men att bilden är ganska komplicerad.

– Min åsikt som forskare är att produktiviteten inte är riktigt lika låg som görs gällande. Det beror på att vi inte mäter på samma sätt och lika noga som man gör i andra branscher. Det är dock fullt klart att den är lägre.

En av orsakerna till att produktiviteten är lägre inom byggbranschen kan enligt Lars Stehn vara att byggindustrin är tydligt projektorienterad. Det medför att kunskaper som erhållits inom ett projekt inte alltid förs vidare till nästa liknande projekt.

– Produktivitet handlar om ett effektivt utnyttjande av resurser. Men det är inte inbyggt i det sättet som vi gör affärer att vi alltid för över kunskap om resursutjämning och resursutnyttjande så att nästa projekt blir bättre än det föregående.

– Projektet som sådant blir då ett stort hinder för produktivitetsutveckling.

Lösningen är dock inte så enkel som att sluta arbeta i projekt. Istället anser Lars Stehn att branschen ska lära sig att mäta på ett mer rättvisande sätt så att företagen får tillgång till benchmarking för att öka sin produktivitet.

– Vi vill lära oss att mäta produktiviteten så att vi kan konkurrensutsätta den.

Han tror även att produktiviteten då kan visa sig vara betydligt bättre än den för nuvarande anses vara och poängterar vikten av att tydligt skilja mellan produktivitet och byggkostnad.

– Det är felaktigt att koppla produktivitet till byggkostnader. De hänger naturligtvis ihop men byggkostnaden styrs av mycket andra saker än produktiviteten, till exempel styrs den av marknadspriset.

Ett annat hinder för förbättrad produktivitetsutveckling inom byggbranschen är branschens dåliga digitala mognad.

– Den digitala kunskapen är låg inom byggbranschen. Data används inte fullt ut för till exempel produktivitetsutveckling, verksamhetsutveckling eller effektivisering genom hela ledet.

Lars Stehn menar att det finns mycket att vinna om de individuella datasystem som nu styr till exempel värme, luft och ljus börjar kommunicera med varandra. Målet är att utnyttja data bättre, men ännu har branschen inte sett hur det ska gå till att tjäna pengar på det.

Projekt Uppkopplad byggplats kommer förhoppningsvis att visa på hur data både ska samlas in och användas på ett lönsamt sätt. Ett tiotal byggplatser runt om i Sverige kommer att delta som testbäddar. Människor, verktyg, maskiner och material kommer att förses med sensorer som rapporterar olika typer av information till forskarna.

En digital representation av var material, verktyg och människor befinner sig kommer att kunna kopplas till BIM-modellerna och ge dem ytterligare en dimension.

– Jag ser hur vi då till exempel ska kunna simulera vad som händer på en viss typ av byggarbetsplats om det snöar imorgon, om arbetare är sjuka eller kranen står still.

När projektet väl är avslutat kommer huset, vägen eller bron att fortsätta att rapportera om vad som händer under dess livstid, vilket innebär att eftermarknaden har möjlighet att bli mer proaktiv.

Lars Stehn ser stora ekonomiska fördelar, men återkommer ändå till säkerheten.

– Med en uppkopplad arbetsplats har vi möjlighet att förse människorna med västar som signalerar om fara uppstår. Kanske kan ett arbetsredskap sluta fungera om man befinner sig i fel zon, eller arbetsvästen ge en stöt om ett fordon närmar sig. Målet är att ingen ska omkomma på arbetet.

Uppkopplad byggplats är just nu i sin förberedelsefas. Vinnova fattar beslut om projektet sent i höst och Lars Stehn berättar att han hoppas att anslaget kommer att räcka för ett sex år långt projekt.

– Jag ser att det kommer att ta tid. Samtidigt vet jag också att flera av de IT- och telekomföretag som kommer att delta i projektet redan har tekniken framme för att kunna presentera många nya spännande lösningar. Det handlar om att knyta ihop systemen och hitta nya tillämpningar.

Text: Sofia Barreng illustration: Luleå tekniska universitet

 

Content retrieved from: https://maskinentreprenoren.se/klart-koppla-upp-hela-bygget-digitalt/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Riksbyggen börjar 3d-skanna hus med drönare

Riksbyggen börjar 3d-skanna hus med drönare

Drönarteknik och 3d-kartor ska göra det lättare för Riksbyggens kunderratt planera underhål. Foto: Riksbyggen

 

3d-modeller från drönare ska göra det lättare för bostadsföreningar att planera exempelvis ombyggnationer, hoppas Riksbyggen. Bakom tekniken står nystartade Spotscale.

I somras kunde nyfikna Skövdebor se hur drönare hovrade över flera av stadens bostadshus. Flygningarna var en del i ett försöksprojekt som Riksbyggen genomförde tillsammans med det unga Linköpingsbolaget Spotscale.

Riksbyggen har använt drönare inom fastighetsförvaltning i flera år, bland annat för att inspektera fasader och tak. Nu har ett nytt användningsområde testats: Genom att samla in högupplösta bilder med drönare Riksbyggen och Spotscale kunnat ta fram 3d-modeller av bostadsrättföreningar.

3d-modellerna är skalenliga och visar exakt hur gårdar och fastigheter ser ut ur olika vinklar. Tanken är att modellerna bland annat ska göra det enklare för bostadsrättsföreningar att planera ombyggnationer.

De tredimensionella modellerna skapas i Spotscales molnbaserade programvara och hamnar i appen Spotinspection. I programmet kan bostadsföreningarna sedan bland annat lägga till eller ta bort föremål på bilderna.

– Det gör att man på ett mycket naturtroget sätt kan få svar på frågan om hur husen skulle se ut om man till exempel lägger till balkonger, säger Göran Danling, processansvarig Teknisk Förvaltning på Riksbyggen.

Spotscales teknik används redan av flera byggbolag, mäklare och arkitekter, bland annat. Samarbetet med Riksbyggen innebär att Spotscale tar ett steg mot ett helt nytt område: fastighetsförvaltning.

– Vi är övertygade om att det kommer att kunna bli ett viktigt segment för oss. Många är tveksamma till 3d-modeller från början, men inser sedan hur effektiv tekniken är när man bland annat ska planera för underhåll, säger Katarina Nylander på Spotscale.

Tillsammans med Riksbyggen ska Spotscale nu titta på hur man kan utveckla sin 3d-bildteknik för att göra den mer anpassad för fastighetsförvaltning.

Genom att sätta exempelvis ir-kameror på drönarna skulle det gå att skapa modeller som snabbt kan visa om hustaken har blivit skadade under vinterns snöröjning. Eller att utifrån 3d-bilderna beräkna exakt hur många tegelpannor som behövs bytas ut på ett hus.

– Det finns massor att göra framöver till exempel med fler sensorer ombord på drönaren och bildanalys. Därför är det väldigt värdefullt för oss med en stor partner som Riksbyggen. De kan fastighetsförvaltning, och deras gedigna branschkunskaper kommer att vara till stor hjälp i vidareutvecklingen av tekniken, säger Katarina Nylander.

Content retrieved from: https://www.nyteknik.se/innovation/riksbyggen-borjar-3d-skanna-hus-med-dronare-6878228.

Publicerad den Lämna en kommentar

Nya regler för drönarbilder över skog

Den 1 november kom nya regler som gör det möjligt för skogsägare att publicera drönarbilder från den egna skogen utan att söka tillstånd.

I vanliga fall krävs tillstånd från Lantmäteriet för att sprida bilder och filmer från luftfarkoster som drönare. Men det finns undantag då inget tillstånd krävs.

Det senaste undantaget från tillståndsplikten gäller bilder och filmer som tagits över skogsmark, förutsatt att de uppfyller dessa villkor:

 • Markägaren ska själv ha beställt materialet eller agerat fotograf.
 • Bildmaterialet får inte innehålla fordon, byggnader, anläggningar, verksamheter eller andra mänskliga aktiviteter, förutom sådant som tillhör skogsbruket.

 

Alla undantag från tillståndsplikten finns beskrivna i Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av geografisk information. Undantaget för skogsmark trädde i kraft den 1 november 2017 och ligger som en föreskriftsändring i LMFS 2017:2.

Läs mer om spridningstillstånd

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/nya-regler-for-dronarbilder-over-skog/.

Publicerad den Lämna en kommentar

SBG Geo 2018

splash_prof_2018

Geo 2018

Generellt

Ny årsmodell och några mindre uppdateringar på viktiga funktioner och ett par riktigt efterlängtade nyheter. Först en mindre uppdatering av LandXML-import, från denna version kan man läsa lat/long i form av cgpoints. En väldigt efterlängtad utökning för alla som inte har förmånen att mäta med GeoPad i fält.
Standardintällningen för koordinataxlar i koordinatsystem är nu uppdaterad för att följa standarden i t.ex Sweref, vi byter helt enkelt XYZ mot NEH. Förhoppningsvis blir det mindre förvirring om vad som är norr i fortsättningen. Vi har även uppdaterat volymberäkningen av MBS så att vi kan använda dwg-filer med ytor som terrängmodeller för t.ex jord och berg.
Det kommer som sagt även lite större nyheter som vi går igenom lite mera här nedan.

Omlottmätning

En helt ny och länge saknad funktion i Geo som framför allt hjälper våra järnvägsbyggare en hel del i vardagen. Vi har infört omlottmätning enligt SIS TS med regeltolkning enligt järnväg, vi gjorde dock funktionen lite mera flexibel så att vi kan använda den vid de flesta typer av omlottmätningar för kontroll av noggrannhet. Funktionen hittar vi under menyn ”funktion”, omlottmätning. Kontroll kan ske vinkelrätt mot mätt/skapad linje, vinkelrätt mot en referenslinje (spårlinje eller väglinje) eller radiellt. Vid vinkelrät kontroll av omlottmätning krävs att varje mätning (stationsuppställning) är mätt som polylinje eller att referenslinje används.

Vid beräkning skapas nya medelvärdespunketer baserat på de godkända omlottmätningarna enligt bild nedan:

Nedan kommer ett exempel på rapporter vid olika kontroller på samma data:

Förhandsvisning av tvärsektion från multipla ytor

Vi trm_pre2har infört ett nytt grafiskt verktyg där du kan förhandsvisa ett tvärsnitt genom en eller flera ytor som kan vara terängmodell (*.trm) eller AutoCad fil (*dxf, *dwg). Verktyget kan antingen användas tillsammans med en linjefil (*.l3d, *.lin) eller utan detta. Med aktiv linje kan tvärsektioner vinkelrätt vald linje visas i den nya grafiska panelen, utan linje kan man istället peka ut två punkter som tvärsnittet ska visas mellan. Tvåpunktsmetoden fungerar även när man har en linje aktiv.

 

Volymberäkning av terrängmodeller

Vid volymberäkning mellan två terrängmodeller kan vi nu skapa skärningen mellan dessa modeller som en höjdsatt polylinje i geo-format. En funktion som vi tror minskar antalet moment i det dagliga arbetet med modeller.

Punktmoln från Leica MS50/60

Vid flera skanningar från samma stationsuppställning med Leicas Multistation-instrument har vi tidigare alltid importerat samtliga skanningar. Nu har vi infört ett val där man kan välja bort felaktiga eller icke önskade skanningar direkt vid import.

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/11/geo-2018/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Cyberglasögon till hjälp på bygget

Cyberglasögon till hjälp på bygget

Det var många som ville testa HoloLens under Microsofts visning i Östersund. På bildskärmen syns den fullskaliga modellen som visas i användarnas synfält.

Snart kan pappersritningar på byggarbetsplatsen vara ett minne blott. Nästa år lanserar Microsoft 3D-glasögonen HoloLens, som flyttar ut 3D-modellen på bygget. Skanska har testat den nya tekniken i ESS-projektet i Lund.

Anders Lundgren på Information Experience har lett pilotprojektet med Microsoft HoloLens hos Skanska och presenterade resultatet under ett event i Östersund.
– Jag ser många fördelar med Augmented Reality inom byggbranschen. AR-tekniken tillåter dig att se verkligheten samtidigt som den förstärks med datorlagrad information. Till exempel kan du se en 3D-modell i skala 1:1 där det syns var varje komponent ska sitta. Du kan diskutera modellen med kollegor och får en snabb överblick över projektet samtidigt som du har händerna fria, säger Anders Lundgren.
Information Experience bygger appar och molntjänster som hjälper till i användningen av 3D-teknik. CAD- och andra IT-system bryggas därmed samman med glasögonen. Anders Lundgren tycker att HoloLens har fungerat bra i ESS-projektet i Lund, där tekniken har testats med olika moment, främst till armeringsarbetet.
– Det underlättar mycket om man slipper omvandla 3D-modellen till pappersritning med monteringsanvisningar. Visst funkar det med papper, men det tar ofta lång tid att få fram och det kan vara svårläst.
Glasögonen fungerar som en komplett trådlös dator med två bildskärmar framför ögonen. Eftersom användaren är online kan man göra ändringar eller klarmarkera direkt i modellen. Tekniken möjliggör projektering, utförande och återrapportering i samma process.
– Om det skulle saknas wifi-anslutning på platsen, sparas informationen och förs över när kontakten återupptas, säger Anders Lundgren.
Han demonstrerar glasögonen, som ska sitta stadigt på huvudet och kan bäras under bygghjälmen. Ikoner dyker upp, likt en vanlig bildskärm och man kan klicka på och dölja dessa med handrörelser.
– Till största delen styrs programmet med röstkommandon. ”Next”, betyder att jag vill hoppa till nästa steg och när jag säger ”immersive” ändras 3D-modellen från en miniatyr till fullskalig storlek. Säger jag ”align” så riktas modellen till rätt position och rör inte på sig när jag rör på huvudet. Precisionen är 5-10 centimeter just nu, men vi jobbar vidare på det.
Pilotprojektet är ett sätt att testa prototypen och göra förbättringar innan lanseringen nästa år.
– Synfältet kan upplevas som litet, men man vänjer sig snabbt. Sedan är färgåtergivningen inte helt perfekt och 3D-kameran har svårt med blanka ytor. Hologram kan bara addera ljus, så när det är för ljust ute är det svårt att se. Det löste vi med vanlig solfilm, men det är ju något som borde finnas till glasögonen, säger Anders Lundgren.
Stefan Lindholm på SFC Betongelement i Strömsund var en av de som ville testa glasögonen under visningen.
– Vi bygger bland annat Norra Tornen i Stockholm just nu och tycker att pappersritningar inte räcker till. Det tar väldigt lång tid att generera tvådimensionella ritningar och det vore väldigt smidigt att snabbt kunna se så inget kolliderar och sedan ha full kontroll under monteringen, säger han.

Jenny Marcuson Fors

Content retrieved from: http://www.byggvarlden.se/cyberglasogon-till-hjalp-pa-bygget-115792/nyhet.html.

Publicerad den Lämna en kommentar

NEW Leica BLK360

Leica BLK360 Laser Scanner
Leica BLK360 Laser Scanner
Leica BLK360 Laser Scanner
Leica BLK360 Laser Scanner

The revolutionary Leica BLK360 laser scanner has been announced by Leica Geosystems.

This amazing laser scanner is small enough to fit in your hand but powerful enough to deliver full 360° reality capture in under 3 minutes.

Leica have developed the BLK360 to bridge the gap between scientific-grade 3D laser scanners and emerging camera and handheld technologies.

This is the next generation of laser scanner. It empowers every AEC professional to realize the benefits gained by incorporating high resolution 360° imagery and 3D laser scan data in their daily work.

FEATURES & SPECS:

 • Smaller and lighter than any other laser scanner
 • Unit measures: 101mm wide by 152mm high and weighs under 1Kg
 • Full 360° reality capture in under 3 minutes
 • 360,000 pts / second laser scan
 • 15 Mpixel 3-camera system
 • HDR, LED flash support
 • Longwave Infrared panorama image
 • Thermal image overlay, thermal sensitivity <50mK
 • Measuring pre-sets point density @7.5m
 • Distance range 0.5 – 60 metres
 • Range precision <4mm @ 15 metres
 • Angular accuracy <0.2 mrad
 • 64 GB internal memory (equivalent to approx 70 full dome recordings)
 • Built in IMU with auto tilt and position tracking
 • LED light guide with 360° visible status indication
 • GEB112 Battery (up to 50 full domes recordings)
 • Compatible with Autodesk design software

MEASUREMENT WORKFLOW:

Options to transfer data from tablet to the office:

 • WLAN with 360° connectivity to iPad Pro
 • Flash Drive
 • Cloud storage services

The Leica BLK360 will be released worldwide in Autumn 2017 at an estimated price of $15,990 USD. (release date TBC)

Content retrieved from: http://globalsurvey.co.nz/shop/solutions/surveying-gis/laser-scanner/leica-blk360/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Ska ta BIM-processen vidare

Jens Lovejus, redo för nästa BIM-stöt. Foto: Joakim Rådström

Jens Lovejus, redo för nästa BIM-stöt. Foto: Joakim Rådström

Joakim Rådström 28 Apr 2017

Med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan byggprocessen kraftigt effektiviseras och information omvandlas till betydelsefulla insikter. Dokumentationen underlättas och otympliga pappersritningar blir ett minne blott. BIM-experten Jens Lovejus på Autodesk förklarar hur – och berättar hur Autodesk ska ta BIM-processen vidare.

– När informationsmängden var som störst lämnade man över ett projekt till byggherren, och man såg då – swoop! – hur informationen föll väldigt drastiskt. Det var det man ville förändra genom BIM, säger Jens Lovejus, Customer Success Manager på Autodesk.

Vi träffar Jens Lovejus i företagets Sveriges Snyggaste Kontor-nominerade lokaler på Södermalm i Stockholm. Autodesk, grundat i Kalifornien 1982, är kanske fortfarande primärt känt för ritprogrammet AutoCAD men det har hänt mycket i företagets produktportfölj under de senaste 35 åren.

– Saker och ting har ju förändrats sedan 80-talet. Vi hade inte så sofistikerade produkter då som vi har idag. Det första AutoCAD-programmet kom till exempel på disketter och man hade CAD-stationer där man digitaliserade ritningar, säger Jens Lovejus.

Autodesk har idag utvecklat sin affärsmodell till en prenumerationsbaserad tjänst där de samlat alla väsentliga programvaror i olika industrikollektioner, ”Industry Collections”. Här finner man en komplett verktygslåda för BIM med programvaror som bland annat Revit och tidigare nämnda AutoCAD.

– Det finns ett verktyg som heter Autodesk Revit som är byggt för att stötta BIM-processen. Det började användas när man började bygga skyskrapan Freedom Tower i New York, där man använde just BIM-metoden som process.

Freedom Tower, eller One World Trade Center, är för övrigt den världskända skyskrapan som ersatte det gamla World Trade Center på Manhattan efter attentatet där.

Idag har Autodesk med hjälp av Virtual Reality-teknik (VR) även öppnat upp möjligheten att uppleva BIM-modeller i en realistisk miljö. Därmed kan man på förhand till exempel kliva in i en byggnad innan byggnationen ens är påbörjad. Autodesk har för ändamålet utvecklat programvaran Revit Live, en molnbaserad tjänst som omvandlar Revit-modellerna till realistiska upplevelser.

– Med bara två klick bort så får du tillbaka en VR-upplevelse på din modell. Detta gör att du kan uppleva och utforska miljön på förhand och ge alla inblandade möjlighet att se olika infallsvinklar innan projektet går in i själva byggfasen, berättar Jens Lovejus.

Autodesks produkter är dock inte enbart ämnade för byggindustrin. De verkar även inom tillverkningsindustrin samt spelindustrin – ”media and entertainment”. Med förvärvet av spelmotorn Bitsquid, numera marknadsförd som Stingray, kunde Autodesk överföra spelvärldens möjligheter in i byggbranschen.

–  Traditionellt sett har tillverkningsindustrin och byggbranschen varit ganska separerade, förklarar Jens. Det vi ser nu är att de närmar sig alltmer. Även spelutveckling går att överföra till byggindustrin och har påverkat förväntningarna på vad som är möjligt där.

På detta sätt knyts numera ganska traditionella och konservativa branscher som bygg allt närmare hajpade framtidssektorer som IT. Oron infinner sig dock för att digitaliseringen ska göra klassiskt skolade personer som hantverkare, installatörer och maskinförare arbetslösa. Vad säger Jens Lovejus kring detta?

– Generellt ökar ju branschen i omsättning och antal anställda, men vi kommer också att se att det kommer att bli en del andra typer av jobb som behövs. Många på byggena är också intresserade av vidareutbildning inom IT.

Vi gläntar också på dörren till framtiden. Autodesk berättar att de kommer att vidareutveckla BIM för fastighets- och förvaltningssidan och därmed förbättra uppföljningsmöjligheterna för bland annat bostadsrättsföreningar, driftsansvariga, installatörer och hantverkare.

– Att förvalta en byggnad under 50 eller 100 år är en enorm kostnad, så det gäller att ta den information som man skapat under upphandlings- och designprocessen och skapa ytterligare värden under förvaltningen, säger Jens Lovejus.

Allt verkar mycket bra och fördelaktigt för personal och medverkande i byggkedjans olika steg. Men vilka nackdelar finns med BIM?

– I en BIM-process får man kanske lägga in mer tid initialt, men när man väl fått upp den första modellen så kan man använda informationen smartare och minska antalet omarbetningar, svarar Jens Lovejus.

Varför används då inte BIM oftare – eller till och med regelmässigt – inom branschen? Systemet är nämligen vanligare i utlandet, såsom i Storbritannien, än vad det är i Sverige. Vad beror det på?

– Vi har inte några mandat i Sverige att byggarna ska använda BIM. Det har man haft länge i Storbritannien, som då har byggt upp bättre kravställningar på hur ett bygge ska se ut, svarar Jens Lovejus. I Sverige finns det fortfarande bara ambitioner att föra in detta.

Här består också den svenska byggsektorn till relativt stor del av mindre företag som inte har effektiviserat eller skalat upp verksamheten i lika hög grad som hos större byggfirmor. Dessutom utgör fristående teknikkonsulter och -experter ett vanligt mellanled i många projekt – och dessa har inte nödvändigtvis något att tjäna på digitaliserade, effektiviserade processer som kan ta bort behovet av konsulttjänster. Situationen håller emellertid på att förändras även här.

–  Ja, man går mer och mer mot att lämna över totalentreprenad till ett bolag som kommer att ha hand om hela processen från design till färdigt bygge. Då blir det mer av fasta priser och större incitament till att bli mer effektiv, förklarar Jens Lovejus.

Ytterligare bidragande faktorer till saktfärdigheten i att implementera BIM på svenska byggplatser är den förhållandevis fraktionerade byggsektorn i Sverige, med ganska strikt bransch-, material- eller funktionsindelade sammanslutningar.

FAKTA:

Namn: Jens Lovejus

Ålder: 39 år

Bor: Höganäs

Familj: Fru och två barn

Yrke: Customer Success Manager på Autodesk. Dessförinnan Account Manager och IT-manager på Symantec, Fujitsu och Siemens.

Aktuell: BIM-expert på Autodesk. Hjälper byggbranschen med bland annat rådgivning inom digitalisering samt visualiseringsteknik för att förbättra sina framtidsanalyser.

Intressen: Familjen, antikviteter, konst och naturupplevelser

TEXT & FOTO:   JOAKIM RÅDSTRÖM

Joakim Rådström 28 Apr 2017

 

Content retrieved from: http://www.byggvarlden.se/ska-ta-bim-processen-vidare-111129/nyhet.html.