Publicerad den Lämna en kommentar

Ska ta BIM-processen vidare

Jens Lovejus, redo för nästa BIM-stöt. Foto: Joakim Rådström

Jens Lovejus, redo för nästa BIM-stöt. Foto: Joakim Rådström

Joakim Rådström 28 Apr 2017

Med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan byggprocessen kraftigt effektiviseras och information omvandlas till betydelsefulla insikter. Dokumentationen underlättas och otympliga pappersritningar blir ett minne blott. BIM-experten Jens Lovejus på Autodesk förklarar hur – och berättar hur Autodesk ska ta BIM-processen vidare.

– När informationsmängden var som störst lämnade man över ett projekt till byggherren, och man såg då – swoop! – hur informationen föll väldigt drastiskt. Det var det man ville förändra genom BIM, säger Jens Lovejus, Customer Success Manager på Autodesk.

Vi träffar Jens Lovejus i företagets Sveriges Snyggaste Kontor-nominerade lokaler på Södermalm i Stockholm. Autodesk, grundat i Kalifornien 1982, är kanske fortfarande primärt känt för ritprogrammet AutoCAD men det har hänt mycket i företagets produktportfölj under de senaste 35 åren.

– Saker och ting har ju förändrats sedan 80-talet. Vi hade inte så sofistikerade produkter då som vi har idag. Det första AutoCAD-programmet kom till exempel på disketter och man hade CAD-stationer där man digitaliserade ritningar, säger Jens Lovejus.

Autodesk har idag utvecklat sin affärsmodell till en prenumerationsbaserad tjänst där de samlat alla väsentliga programvaror i olika industrikollektioner, ”Industry Collections”. Här finner man en komplett verktygslåda för BIM med programvaror som bland annat Revit och tidigare nämnda AutoCAD.

– Det finns ett verktyg som heter Autodesk Revit som är byggt för att stötta BIM-processen. Det började användas när man började bygga skyskrapan Freedom Tower i New York, där man använde just BIM-metoden som process.

Freedom Tower, eller One World Trade Center, är för övrigt den världskända skyskrapan som ersatte det gamla World Trade Center på Manhattan efter attentatet där.

Idag har Autodesk med hjälp av Virtual Reality-teknik (VR) även öppnat upp möjligheten att uppleva BIM-modeller i en realistisk miljö. Därmed kan man på förhand till exempel kliva in i en byggnad innan byggnationen ens är påbörjad. Autodesk har för ändamålet utvecklat programvaran Revit Live, en molnbaserad tjänst som omvandlar Revit-modellerna till realistiska upplevelser.

– Med bara två klick bort så får du tillbaka en VR-upplevelse på din modell. Detta gör att du kan uppleva och utforska miljön på förhand och ge alla inblandade möjlighet att se olika infallsvinklar innan projektet går in i själva byggfasen, berättar Jens Lovejus.

Autodesks produkter är dock inte enbart ämnade för byggindustrin. De verkar även inom tillverkningsindustrin samt spelindustrin – ”media and entertainment”. Med förvärvet av spelmotorn Bitsquid, numera marknadsförd som Stingray, kunde Autodesk överföra spelvärldens möjligheter in i byggbranschen.

–  Traditionellt sett har tillverkningsindustrin och byggbranschen varit ganska separerade, förklarar Jens. Det vi ser nu är att de närmar sig alltmer. Även spelutveckling går att överföra till byggindustrin och har påverkat förväntningarna på vad som är möjligt där.

På detta sätt knyts numera ganska traditionella och konservativa branscher som bygg allt närmare hajpade framtidssektorer som IT. Oron infinner sig dock för att digitaliseringen ska göra klassiskt skolade personer som hantverkare, installatörer och maskinförare arbetslösa. Vad säger Jens Lovejus kring detta?

– Generellt ökar ju branschen i omsättning och antal anställda, men vi kommer också att se att det kommer att bli en del andra typer av jobb som behövs. Många på byggena är också intresserade av vidareutbildning inom IT.

Vi gläntar också på dörren till framtiden. Autodesk berättar att de kommer att vidareutveckla BIM för fastighets- och förvaltningssidan och därmed förbättra uppföljningsmöjligheterna för bland annat bostadsrättsföreningar, driftsansvariga, installatörer och hantverkare.

– Att förvalta en byggnad under 50 eller 100 år är en enorm kostnad, så det gäller att ta den information som man skapat under upphandlings- och designprocessen och skapa ytterligare värden under förvaltningen, säger Jens Lovejus.

Allt verkar mycket bra och fördelaktigt för personal och medverkande i byggkedjans olika steg. Men vilka nackdelar finns med BIM?

– I en BIM-process får man kanske lägga in mer tid initialt, men när man väl fått upp den första modellen så kan man använda informationen smartare och minska antalet omarbetningar, svarar Jens Lovejus.

Varför används då inte BIM oftare – eller till och med regelmässigt – inom branschen? Systemet är nämligen vanligare i utlandet, såsom i Storbritannien, än vad det är i Sverige. Vad beror det på?

– Vi har inte några mandat i Sverige att byggarna ska använda BIM. Det har man haft länge i Storbritannien, som då har byggt upp bättre kravställningar på hur ett bygge ska se ut, svarar Jens Lovejus. I Sverige finns det fortfarande bara ambitioner att föra in detta.

Här består också den svenska byggsektorn till relativt stor del av mindre företag som inte har effektiviserat eller skalat upp verksamheten i lika hög grad som hos större byggfirmor. Dessutom utgör fristående teknikkonsulter och -experter ett vanligt mellanled i många projekt – och dessa har inte nödvändigtvis något att tjäna på digitaliserade, effektiviserade processer som kan ta bort behovet av konsulttjänster. Situationen håller emellertid på att förändras även här.

–  Ja, man går mer och mer mot att lämna över totalentreprenad till ett bolag som kommer att ha hand om hela processen från design till färdigt bygge. Då blir det mer av fasta priser och större incitament till att bli mer effektiv, förklarar Jens Lovejus.

Ytterligare bidragande faktorer till saktfärdigheten i att implementera BIM på svenska byggplatser är den förhållandevis fraktionerade byggsektorn i Sverige, med ganska strikt bransch-, material- eller funktionsindelade sammanslutningar.

FAKTA:

Namn: Jens Lovejus

Ålder: 39 år

Bor: Höganäs

Familj: Fru och två barn

Yrke: Customer Success Manager på Autodesk. Dessförinnan Account Manager och IT-manager på Symantec, Fujitsu och Siemens.

Aktuell: BIM-expert på Autodesk. Hjälper byggbranschen med bland annat rådgivning inom digitalisering samt visualiseringsteknik för att förbättra sina framtidsanalyser.

Intressen: Familjen, antikviteter, konst och naturupplevelser

TEXT & FOTO:   JOAKIM RÅDSTRÖM

Joakim Rådström 28 Apr 2017

 

Content retrieved from: http://www.byggvarlden.se/ska-ta-bim-processen-vidare-111129/nyhet.html.

Lämna ett svar