Publicerad den Lämna en kommentar

Teleskop mäter jorden dygnet runt

Bild: Karina Hansson

 

Onsalas rymdobservatoriets nya tvillingteleskop. De hypermoderna teleskopen ska förbättra forskningen om vår egen planet och hur den rör sig. Sedan 1980-talet har man gjort geodetiska mätningar, mätningar av jorden, i rymdobservatoriet i Onsala med det 20-metersteleskopet som stått där sedan 1976.

Med de nya tvillingteleskopen, som båda är 13,2 meter i diameter, ska jorden och dess rörelse kunna mätas mer noggrant dygnet runt. I och med att de är relativt små och mycket snabba kan de få ner osäkerhetsfaktorn i mätningen till millimetrar.

De nya teleskopen kommer att ingå i ett globalt nätverk av teleskop som bedriver jordforskning runt om i världen. Tillsammans, men på olika platser, tar de emot radiovågor från samma källor samtidigt. Så många som möjligt av källorna observeras under ett dygn och jämförs för att kunna fastställa teleskopens relativa positioner.
– Teleskopen tar emot radiovågor från fixpunkter från olika platser. Och tillsammans med teleskop på andra delar av jorden jämför man signalerna som inte kommer fram på samma gång, för att fastställa jordens rörelse, säger Gunnar Elgered, professor i elektrisk mätteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Det som också mäts i teleskopen är hur kontinentalplattorna förflyttar sig. I och med att teleskopen i Onsala står långt ifrån en kollisionszon för kontinentalplattor används de som referenspunkter. Fördelen med två teleskop är att de kan turas om att observera och söka efter nästa källa. Datan som teleskopen samlar in används också för att mäta hur mycket jordskorpan höjer sig.
– Magman som finns kvar sedan istiden är trögflytande och det tar tid för den att stelna. Jordskorpan har rest sig en centimeter om året ur havet vid Höga kusten. På 1700-talet trodde man att det hade med att havsnivån sjönk, men nu vet vi att det är jordskorpan som höjer sig, säger Gunnar Elgered.

På västkusten har havsnivån höjts med 3 millimeter om året samtidigt som jordskorpan också höjt sig med tre millimeter året.
– Man kan säga att de tar ut varandra, säger Gunnar Elgered.

Teleskopen och den forskning de bedriver på Onsalahalvön är också fastslagen i en av FN:s resolutioner som statuerar behovet av ett internationellt koordinationssystem som longitud och latitud.

Content retrieved from: www.gp.se/nyheter/västsverige/nya-teleskop-mäter-jorden-dygnet-runt-1.4289849.

Lämna ett svar