Publicerad den Lämna en kommentar

Lantmäteriet utreder möjligheterna för att överlåta fastigheter digitalt

Lantmäteriet utreder möjligheterna för att överlåta fastigheter digitalt

2017-12-15
Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter.

 

Idag krävs ett underskrivet avtal på papper när en fastighet byter ägare. Lantmäteriet har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna upprätta köpehandlingar elektroniskt.

Lantmäteriets utredning ska kunna tjäna som underlag för en statlig utredning. Den ska därför bland annat innehålla en översyn av behovet av ändrad lagstiftning samt juridiska konsekvenser och följdverkningar av en sådan ändring.

– En stor del av uppdraget är att inhämta åsikter och kunskap från andra aktörer, så vi vill gärna komma i kontakt med dem som känner att de berörs av en sådan reform, säger Lantmäteriets utredare David Suomalainen.

Samhällsvinster i fokus

Utredningens fokus ska vara på de samhällsekonomiska vinster som kan uppnås genom en övergång till elektroniska fångeshandlingar.

Konsekvenserna för Lantmäteriet och andra offentliga och privata aktörer ska också analyseras. Vikten av att elektroniska fastighetsöverlåtelser kan ske på ett tekniskt säkert sätt ska särskilt beaktas. Lantmäteriet ska även studera de erfarenheter av elektroniska fastighetsöverlåtelser som vunnits i andra länder, i första hand de nordiska och baltiska grannländerna.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 maj 2018.
Uppdraget är formulerat i Lantmäteriets regleringsbrev för 2018.

För mer information: kontakta David Suomalainen, jurist
telefon: 031-701 69 65, e-post : david.suomalainen@lm.se.

 

Content retrieved from: https://www.lantmateriet.se/sv/Pressrum/Pressmeddelande/lantmateriet-utreder-mojligheterna-for-att-overlata-fastigheter-digitalt/.

Lämna ett svar