Publicerad den Lämna en kommentar

Geo 2017, GeoPad 2017 och Leica ConX

Leica ConX Icon RGB Logo 0117_L

Geo 2017, GeoPad 2017 och Leica ConX

 • Posted on2017/05/08
 • by Kent Persson
 • in Nyheter

Nyheter och förändringar i version 2017.1.970 av Geo och version 2017.01.1408 av GeoPad.

Generellt

Den stora nyheten i Geo 2017 och GeoPad 2017 är integration av Leica ConX. Användare kan ansluta till den molnbaserade tjänsten och hantera projektdata för maskinstyrning och mätningspersonal. Vi har även passat på att göra lite andra uppdateringar som du kan läsa mer om i våra revisionslistor för Geo och GeoPad.

GeoConex1

Leica ConX integration i Geo

inställningar1

I projektinställningar i Geo är det nu möjligt att använda sitt inlogg för Leica ConX (måste vara på Företagsnivå för att fungera) för att logga in och koppla Geo till ett Leica ConX-projekt. En ny fjärranslutningsflik läggs till och här är det möjligt att hantera projektdata för maskinstyrning och mätningspersonal.

 • Det är möjligt att lista tillgängliga maskiner och mätningspersonal på fältet.
 • Visa sina positioner i grafiken.
 • Ladda upp projektrelaterade filer som referensmodeller, kontrollpunkter och koordinatsystem till Leica ConX och tilldela dem till olika enheter.
 • Ladda ner mätdata, relationsdata och rapporter som laddats upp från fältenheter, till ditt Geoprojekt.
 • Hantera filer på servern, t.ex. Tilldela referensmodeller till nya maskiner.

fjärranslutningar1I rullgardinsmenyn ovan kan du välja mellan olika alternativ beroende på vad användaren ska göra. Om Fältenheter väljs, listas alla maskiner sorterade efter maskintyp och mätningspersonal som är kopplade till Leica ConX-projektet tillsammans med ytterligare information; såsom senast synlig, aktiv referensmodell, lokalisering etc.

fjärranslutningar2Om alternativet ”Ladda upp till servern” är valt kan du bläddra efter eller dra och släppa filer till uppladdningsområdet. Associerade filer stöds i uppladdningen. I trädvisningen till höger kan användaren tilldela vilka enheter som ska ha tillgång till filerna och klicka på ”Ladda upp och överför” för att starta uppladdningen.

fjärranslutningar3Ett typiskt arbetsflöde skickar inmätt data från fältet tillbaka till kontoret. I ”Ladda ner resultat från servern” ser du alla källor, t.ex. maskiner eller mätningspersonal, som har laddat upp relationsdata eller rapporter.  Genom att välja enheter listar du data från dessa, filer som laddats upp av dessa enheter kommer att listas till höger och kan väljas för nedladdning till Geo .
Standardsökvägen är inställd på den aktiva projektmappen i Geo, men kan ändras till vilken katalog som helst med hjälp av bläddringsknappen. Husikonen återställer sökvägen till den aktiva Geo-projektprojektmappen.
fjärranslutningar4

I ”Ladda ner filer från servern” finns alla projektrelaterade filer, förutom relationsdata och rapporter tillgängliga på servern och kan laddas ner till Geo. För att få en bättre översikt över projektdata är det möjligt att filtrera efter kategori, t.ex. referensmodeller, stompunkter och koordinatsystem.

fjärranslutningar5

I Hantera filer på servern är det möjligt att:

 • Ta bort filer på servern genom att välja en fil i listan till vänster och klicka på den röda raderingsikonen.
 • Välj en fil och få en översikt över vilka enheter som har tillgång till filen. Dessa enheter är gråtonade i trädvisningen till höger.
 • Välj en fil och tilldela den till andra enheter.
 • Expandera en nod för en enhet och se alla filer som maskinen har tillgång till på servern.
 • Ta bort en tilldelning för en enhet i trädvyn genom att klicka på den röda raderingsikonen till höger om filen.

Leica ConX integration i GeoPad

GeoPad kan kopplas mot Leica ConX via parning (pairing) mot ett företagskonto i molntjänsten. Parnigskod hanteras licensmässigt hos din leverantör av molntjänsten (vanligtvis Leica Geosystems AB för Sverige). När GeoPad är kopplad mot ett företag i Leica ConX finns möjlighet att föra över data mellan fält och kontoret.

GP_CONX2Genom att bocka i ”Skicka min position….” samtidigt som GeoPad har ett korrekt koordinatsystem aktivt i projekt kan positionen för GeoPad visas både i Geo och direkt på Leica ConX. Positionen visas i mätläget när en postion finns att visa. Under projekt listas de projekt GeoPad har möjlighet att ansluta till från aktivt konto.

 1. Från rullgardinsmenyn ”Ladda upp” väljer du vilen typ av data som ska skickas, associerade filer stöds vid uppladdningen (Referensmodeller, resultat, koordinatsystem, stompunker eller  kodlistor).
 2. Från rullgardinsmenyn ”Projekt” väljer du från vilket GeoPadprojekt du vill ladda upp data, aktivt projekt är förvalt.
 3. Från rullgardinsmenyn ”Filtyp” finns möjlighet att filtrera filtyper för att lättare välja rätt filer.
 4. Flera filer är möjliga att välja för gemensam överföring.
GP_CONX4

Från fliken Leica ConX väljer du vad du önskar ladda ner från molntjänsten till din GeoPad. Här väljer du först Kategori (Referensmodeller, Koordinatsystem, Stompunkter, Kodlistor eller Alla). Vid samtliga kategorier utom ”Alla” kan du även filtrera på filtyp för att snabbare hitta de filer du behöver.

 

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/05/geo-2017-geopad-2017-och-leica-conx/.

Lämna ett svar