Publicerad den Lämna en kommentar

QGIS i fält med QField

Behöver du jobba med GIS i fält på en mobil eller tablet? Då kan QField vara något för dig, så länge du inte använder iPhone eller iOS det vill säga.

Du hittar QField på http://www.qfield.org/ och det är ett open source projekt som drivs av OPENGIS.ch. Det är ett aktivt projekt som kommer med uppdateringar ganska frekvent, men det betecknas fortfarande som ”experimentellt”, vilket inte är så ovanligt i och för sig när det gäller open source projekt.

QField är QGIS källkod paketerat i ett gränssnitt som bättre passar små skärmar med ”touch” gränssnitt. Det går med andra ord att skapa projekt och arbeten i QGIS Desktop och sedan använda dessa i QField utan några större bekymmer.

Det finns även ett plugin för att paketera projekt för QField och synkronisera mobila projekt tillbaka till QGIS Desktop.

För att testa skapar jag ett enkelt punktlager i ett geopackage som jag stilsätter och skapar formulär för (får se om det fungerar). Projektet sparas och sedan kör jag paketeringen till QField.

Skärmbild från 2018-10-13 11-18-42.png

Som standard är ingenting konfigurerat, men om man klickar på länken i dialogrutan kan man ställa in om man vill ha med en bakgrundskarta och vad som skall göras med lager i projektet. Jag testar att paketera lantmäteriets webbkarta och att paketera mitt punktlager för offline redigering. Det går att välja att endast ta med objekt som är synliga i kartan om man känner att man behöver det också.

När jag är klar så finns ett projekt i en katalog på datorn. Denna skall nu överföras till den mobila enheten.

Skärmbild från 2018-10-13 11-23-35.png

Hur du gör detta kan variera. Jag ansluter en kabel till datorn och drar och släpper den skapade katalogen till en sökväg på surfplattan, men du skulle kunna använda ett externt SD-kort eller motsvarande.

Projektet öppnas i QField och det går direkt att använda det för att titta på och hämta information om befintliga objekt. För att redigera så växlar man till ”Digitize” mode.

Screenshot_2018-10-13-11-32-26.png

Det går att använda inbyggd GPS eller välja plats manuellt och sedan lägger man till en punkt med en dedikerad knapp.

Screenshot_2018-10-13-11-33-06.pngFormuläret är i stort anpassat till de inställningar som gjorts i QGIS och skapade stilar tillämpas även i QField.

Skärmbild från 2018-10-13 11-41-20

När jag är klar i fält så behöver jag återföra projektet till QGIS Desktop. Detta är en omvänd process med verktyget från samma plugin, där man sedan i QGIS Desktop pekar ut den ”importerade” projektkatalogen.

Skärmbild från 2018-10-13 11-42-54.pngJag har nu endast testat mycket enkla projekt där jag dessutom är själv med att redigera data i ett vektorlager. Jag har inte testat att redigera projektet på flera enheter samtidigt för att se hur dessa går att återsamla i ett gemensamt projekt. Det är dock den inbyggda funktionen för ”offline” data som används, så det borde inte innebära några bekymmer.

Man får bara se till att offlineredigering är aktiverat bland tilläggsfunktionerna (pluginhanteraren).

Återsynkroniserade data återfinns sedan i ursprungsdatabasen, i mitt fall ett GeoPackage. Jag behöver därför inte ha det in-synkroniserade projektet kvar öppet, utan kan använda det ursprungliga projektet, så snart synkroniseringen är klar.

Omdöme

Jag är imponerad av hur väl QField fungerar med QGIS Desktop. Om man jobbar med verksamhet utanför kontoret där man behöver en karta, eventuellt också samla in information i fält, så är QGIS/QField en utmärkt lösning. Alternativet är att man skapar en webbtjänst som ligger på en server, vilket tar bort behovet av att synkronisera enskilda klienter. Är man ett mindre kontor, eller kanske till och med själv, så är nog den här lösningen att föredra framför att sätta upp servrar, säkerhet brandväggar etc.

Var begränsningarna finns med QField har jag inte undersökt, men så här långt så är det småsaker som att en del redigeringswidgetar inte fungerar i QField, men då går det fortfarande att lägga till data manuellt.

Att sitta och jobba med godtyckligt QGIS projekt och sedan direkt bara ”paketera” detta för QField är suveränt. Flytta över till plattan eller mobilen. Ut och ”snurra”. Synka tillbaka och fortsätt med projektet som om ingenting hade hänt.

Det skulle potentiellt kunna bli lite kompatibilitetsproblem mellan QField och QGIS. Den version av QField jag använder är baserad på QGIS Master (3.3), vilket man kan återfinna i ”about” i QField. Detta fungerar utmärkt med QGIS Desktop 3.2 och det borde fungera även för andra versioner, så länge projektfilerna är kompatibla. 2.18 bör fungera men det har jag inte testat. Har du däremot äldre QGIS Desktop så skulle det kunna bli problem.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Lämna ett svar