Publicerad Lämna en kommentar

QGIS Grants #4: Call for Grant Proposals 2019

Dear QGIS Community

Our first three rounds of Grant Proposals were a great success. We are very pleased to announce the fourth round of grants is now available to QGIS contributors.

Based on community feedback, this year, we will not accept proposals for the development of new features. Instead, proposals should focus on infrastructure improvements and polishing of existing features.

The deadline for this round is Sunday, 2 June 2019. All the details for the grants are described in the application form, and for more context we encourage you to also read last year’s articles:

We look forward to seeing all your great ideas about how to improve QGIS!

Anita Graser

QGIS PSC

Nyhet från QGIS, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 4 – 2019

Slutrapportering av genomförda aktiviteter under 2018 i Geodatarådets handlingsplan

Den Nationella geodatastrategin och Geodatarådets handlingsplan löper under perioden 2016-2020. Under hela första veckan i april bjöd Lantmäteriet in till slutrapportering av de fokusområden och nästan samtliga under aktiviteter som pågått 2018 i Geodatarådets handlingsplan. Här kan du ta del av samtliga fokusområden som spelades in samt presentationerna i pfd-format. Slutrapporterna kommer att publiceras vart efter som de är klara.

Lunchseminarium

Torsdag den 16 maj bjuder Lantmäteriet in till årets andra lunchseminarium med fokus på den nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Läs mer om lunchseminariet.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

Inspire – stort fokus på prioriterade datamängder

Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE, är ett EU-direktiv som syftar till att bygga upp en europeisk infrastruktur för geodata. Lagen (2010:1767) och förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire. Det finns 24 utpekade informationsansvariga myndigheter som ska tillgängliggöra de geodata som omfattas.

Direktivet omfattar geodata inom 34 datateman. Respektive tema består av ett antal datamängder och totalt finns för Sveriges del idag nästan 300 datamängder. Sverige redovisar datamängderna i Geodataportalen och EU redovisar medlemsstaternas datamängder i INSPIRE Geoportal.
INSPIRE-direktivet började gälla 2007 och det som återstår att genomföra för en fullständig uppbyggnad ska vara klart december 2021. EU-kommissionen har under de senaste åren tydligt påpekat att medlemsstaterna måste förbättra arbetet med INSPIRE då det mesta enligt planen för införandet ska vara genomfört redan nu.
För att få till ett effektivare genomförande har en för medlemsstaterna gemensam lista med cirka 100 prioriterade datamängder, List of Priority Datasets(LOPD), definierats. Sedan november 2018 har Sverige extra fokus på de prioriterade datamängderna. Elva av de informationsansvariga myndigheterna berörs och det är ett bra engagemang och framdrift i arbetet. En gemensam åtgärdsplan har redovisats för EU-kommissionen och målsättningen är att arbetet ska vara avslutat december 2019, då det ska finnas korrekta metadata, nedladdnings- och visningstjänster för samtliga prioriterade datamängder.
Framdriften av arbetet med de prioriterade datamängderna går att följa i INSPIRE Geoportal.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

QGIS Server 3.4.6 certified for WMS 1.3

We are very happy to announce that QGIS 3.4.6 LTR is now OGC certified as a reference implementation : qgis_server_ogc_badge_2019

The OGC certification program gives a third party validation that the a web service is compliant with the standard.

The certification process requires manual work, so we will only certify on version for each LTR.  This was not enough, so we build a OGC CI test platform that is checking compliance every night for WMS and WFS, so that you can check by yourself any specific version commit.

However WMS 1.3 is only the basics, if you rely on other services like WFS, WCS, or advanced capabilities like Raster or Vector Elevation, we are looking for supporters!

As the future is almost now If you want QGIS to be on the cutting edge with the upcoming WFS3, a JSON-REST modern version of WFS, please get in touch. We’d love to push this both into QGIS server and Desktop.

Nyhet från QGIS, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

Arbete och remisser gällande Nationella specifikationer

I Geodatarådets handlingsplan 2018–2020, är ett av fokusområdena Standardisering av grunddata, där ingår aktivitet 3b – Nationella specifikationer till samhällsbyggnadsprocessen

Ett arbete som tidigare drevs inom Svensk geoprocess.
Arbetet inom aktivitet 3b, omfattar totalt 14 teman, dessa är:

 • adress
 • byggnad
 • bild
 • höjd och djup
 • stompunkter
 • markdetaljer
 • vatten
 • markanvändning och marktäcke
 • väg/järnväg
 • ortnamn
 • planer
 • bestämmelser
 • lägenhet
 • fastighet

Specifikationerna har delats in i tre delar:

 • informationsspecifikation för lagring av information
 • dataproduktspecifikation för underhåll/ajourhållning
 • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande av information.

Fokus just nu är att ta fram informationsspecifikationerna. Respektive tema som omnämns ovan, har en delprojektledare som kommer att kontakta berörda intressenter för medverkan i arbetet. Specifikationerna kommer också att gå ut på remiss.

För frågor eller vid intresse av att medverka i remissförfarandet kontakta Åsa Sjödin, asa.sjodin@lm.se, intern beställare på Lantmäteriet.
För mer information om aktivitet 3b, se lägesrapport av aktiviteter i handlingsplanen.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

Crowdfunding initiatives in spring 2019

Currently there are a number of ongoing crowdfunding initiatives for improvements in QGIS that need your support:

1. Diagrams in print layouts, atlas and reports: the popular data plotly plugin for interactive, exploratory charts and diagrams should be enhanced to support embedding in print layouts, atlas serial prints and reports. Details can be found at the North Road campaign website. This is a joint effort of companies Faunalia and North Road. Funding goal: € 8’600 (1’780 collected as of April 2, 2019)

2. Cartography proposal: selective masking of symbol levels behind labels and map symbols. Inspired by the high-quality topographic maps of Swisstopo. Details can be found at the Oslandia campaign website. Funding goal: € 20’000 (8’000 collected as of April 2, 2019)

3. GeoPDF-Export: Export of georeferenced PDF files, with the possibility to measure, query coordinates, toggle map layers and query feature attributes. The project is partitioned into several work packages. This is a joint effort of Even Rouault and North Road on request of several Austrian local government agencies. For more details, please contact Johannes Kanonier of the Landesvermessungsamt Vorarlberg. Funding goal: € 30’800 (24’400 collected as of April 2, 2019)

4. SLYR: Converter for ESRI LYR and MXD-Files. Project is partitioned in several work packages for the conversion of ESRI styles to QGIS styles, MXD-Files into QGIS project files and ESRI layouts to QGIS layouts. Please find more details at the SLYR website of North Road.

Thank you for your support in making these projects a reality!

Nyhet från QGIS, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

Lantmäteriet stärker relationerna med Geodatarådets medlemmar

Geodatarådet är en av Lantmäteriets viktiga samarbetspartners i arbetet med att skapa en väl fungerande infrastruktur för geodata.

Lantmäteriet har nyligen utsett Magnus Forsberg som särskilt ansvarig att vårda relationerna med övriga myndigheter inom Geodatarådet. En av hans första uppgifter blir att besöka de olika medlemmarna och lyssna in deras behov och tankar. Läs mer här.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 3 – 2019

Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018

Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde, du ansluter dig till webbsändningen via din webbläsare.

Lantmäteriet stärker relationerna med Geodatarådets medlemmar

Geodatarådet är en av Lantmäteriets viktiga samarbetspartners i arbetet med att skapa en väl fungerande infrastruktur för geodata.
Lantmäteriet har nyligen utsett Magnus Forsberg som särskilt ansvarig att vårda relationerna med övriga myndigheter inom Geodatarådet. En av hans första uppgifter blir att besöka de olika medlemmarna och lyssna in deras behov och tankar. Läs mer här.

Arbete och remisser gällande Nationella specifikationer

I Geodatarådets handlingsplan 2018–2020, är ett av fokusområdena Standardisering av grunddata, där ingår aktivitet 3b – Nationella specifikationer till samhällsbyggnadsprocessen. Ett arbete som tidigare drevs inom Svensk geoprocess.
Arbetet inom aktivitet 3b, omfattar totalt 14 teman, dessa är:

 • adress
 • byggnad
 • bild
 • höjd och djup
 • stompunkter
 • markdetaljer
 • vatten
 • markanvändning och marktäcke
 • väg/järnväg
 • ortnamn
 • planer
 • bestämmelser
 • lägenhet
 • fastighet

Specifikationerna har delats in i tre delar:

 • informationsspecifikation för lagring av information
 • dataproduktspecifikation för underhåll/ajourhållning
 • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande av information.

Fokus just nu är att ta fram informationsspecifikationerna. Respektive tema som omnämns ovan, har en delprojektledare som kommer att kontakta berörda intressenter för medverkan i arbetet. Specifikationerna kommer också att gå ut på remiss. 

För frågor eller vid intresse av att medverka i remissförfarandet kontakta Åsa Sjödin, asa.sjodin@lm.se, intern beställare på Lantmäteriet.
För mer information om aktivitet 3b, se lägesrapport av aktiviteter i handlingsplanen.

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet erbjuder under 2019 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med Geodatarådets handlingsplan och dess succesiva framsteg. 

 • Torsdag den 14 mars
 • Torsdag den 16 maj
 • Onsdag den 9 okt
 • Torsdag den 12 december

Här kan du ta del av genomförda redovisningar.

Inspire – stort fokus på prioriterade datamängder

Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE, är ett EU-direktiv som syftar till att bygga upp en europeisk infrastruktur för geodata. Lagen (2010:1767) och förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire. Det finns 24 utpekade informationsansvariga myndigheter som ska tillgängliggöra de geodata som omfattas.
Direktivet omfattar geodata inom 34 datateman. Respektive tema består av ett antal datamängder och totalt finns för Sveriges del idag nästan 300 datamängder. Sverige redovisar datamängderna i Geodataportalen och EU redovisar medlemsstaternas datamängder i INSPIRE Geoportal.
INSPIRE-direktivet började gälla 2007 och det som återstår att genomföra för en fullständig uppbyggnad ska vara klart december 2021. EU-kommissionen har under de senaste åren tydligt påpekat att medlemsstaterna måste förbättra arbetet med INSPIRE då det mesta enligt planen för införandet ska vara genomfört redan nu.
För att få till ett effektivare genomförande har en för medlemsstaterna gemensam lista med cirka 100 prioriterade datamängder, List of Priority Datasets(LOPD), definierats. Sedan november 2018 har Sverige extra fokus på de prioriterade datamängderna. Elva av de informationsansvariga myndigheterna berörs och det är ett bra engagemang och framdrift i arbetet. En gemensam åtgärdsplan har redovisats för EU-kommissionen och målsättningen är att arbetet ska vara avslutat december 2019, då det ska finnas korrekta metadata, nedladdnings- och visningstjänster för samtliga prioriterade datamängder.
Framdriften av arbetet med de prioriterade datamängderna går att följa i INSPIRE Geoportal.

En film för unga om kartans betydelse

Hur kan snapchat se var du är? Hur hittar man till Mordor? Och vad skulle hända om alla kartor försvann? Lantmäteriet har tagit fram en film som beskriver några av kartans olika användningsområden. Tanken är att väcka intresse för geografisk information hos ungdomar.
Filmen visar exempel på när vi använder kartinformation och till vad – historiskt, i nutid, fantasi och framtid. Ett exempel är smarta verktyg som till exempel Geoskolan som gör att elever kan lösa uppgifter med verkligheten som referens. Tekniken gör att vi tänker allt mindre på vad som är själva kartan.

Se filmen och sprid den gärna till lärare på grundskolan/gymnasiet och ungdomar.
Vill du veta mer om Geoskolan, besök www.geoskolan.se.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Publicerad Lämna en kommentar

QGIS 3.6 Noosa is released!

We are pleased to announce the release of QGIS 3.6 ‘Noosa’! Noosa was the location of a local Australian developer meeting in autumn 2017.

Installers for all supported operating systems are already out. QGIS 3.6 comes with tons of new features, as you can see in our visual changelog.

We would like to thank the developers, documenters, testers and all the many folks out there who volunteer their time and effort (or fund people to do so). From the QGIS community we hope you enjoy this release! If you wish to donate time, money or otherwise get involved in making QGIS more awesome, please wander along to qgis.org and lend a hand!

QGIS is supported by donors and sustaining members. A current list of donors who have made financial contributions large and small to the project can be seen on our donors list. If you would like to become a sustaining member, please visit our page for sustaining members for details. Your support helps us fund our six monthly developer meetings, maintain project infrastructure and fund bug fixing efforts.

QGIS is Free software and you are under no obligation to pay anything to use it – in fact we want to encourage people far and wide to use it regardless of what your financial or social status is – we believe empowering people with spatial decision making tools will result in a better society for all of humanity.

Nyhet från QGIS, orginal inlägg