Publicerad den Lämna en kommentar

Regeringsuppdrag till Lantmäteriet inom Digitalt först-området

Regeringen har beslutat om två regeringsuppdrag som ska öka standardiseringen av så kallad grunddata samt göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information.

I regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata ska Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket lämna förslag som ska göra tillgången till så kallad grunddata mer säker och effektiv, bl.a. genom att tydliggöra ansvaret och öka standardiseringen. Grunddata är till exempel uppgifter i folkbokföringsregistret, näringslivsregistret och fastighetsregistret. Läs mer på regeringens hemsida.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar