Publicerad den Lämna en kommentar

Intresserad av den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen?

Lunchseminarium – Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En annan viktig fråga, och en förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.

Lantmäteriet erbjuder under 2018 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet och dess succesiva framsteg.

Måndag den 11 juni bjuder vi in till det andra seminariet kl. 12-13. Du ansluter dig via din webbläsare: https://secure.quickchannel.com/qc/?id=ch24ee

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar