Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 7 – 2018

Lunchseminarium – Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En annan viktig fråga, och en förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.

Lantmäteriet erbjuder under 2018 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet och dess succesiva framsteg. Onsdag den 10 oktober bjuder vi in till det tredje seminariet kl. 12-13. Du ansluter dig via din webbläsare.

Framdriften i handlingsplanens aktiviteter

Här kan du ta del av läget och framdriften gällande aktiviteter, bemanning, framtagning av handlingsplaner och arbetsinsatser mm inom de olika aktiviteterna i handlingsplanen för geodata 2018-2020. Varje månad uppdaterar vi lägesrapporten och publicerar dokumentet på www.geodata.se

Lantmäteriet bjuder in till workshop för framtiden

Inbjudan riktar sig till dig i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad som vill få inspiration, ökad kunskap och insikt i hur digitaliseringen gör processen snabbare, enklare och mer transparent.
Under dagen blandas teori med goda exempel, samtidigt som tid ges för nätverkande och reflektion. Allt för att du ska få stöd för att driva digitaliseringen i din kommun – oavsett var på resan ni befinner er. Nu finns datum för vårens workshop publicerade. Läs mer och anmäl dig här.

Byggloven blir digitala – och enklare att söka

Lantmäteriet leder just nu ett projekt som ska leda till förbättringar för alla som söker bygglov. Man ska se till att den information som, i dag är spridd och krånglig för den som söker bygglov att få på plats i en ansökan med pappersblanketter och bilagor, finns samlad på ett enda ställe och dessutom är helt och hållet tillgängligt digitalt. Att söka ett bygglov ska bli en fråga om några knapptryckningar framför datorn, är det tänkt.

– Du ska kunna ta en förfabricerad byggnad, dra in den på en detaljplan och släppa den där och få ett besked direkt, får jag bygga den här byggnaden här eller inte, säger Malin Klintborg, uppdragsledare på Lantmäteriet. Läs mer och ta del av inspelningen här.

Flygbilder över sommarens brandområden

Nu finns nytagna flygbilder över de områden som drabbades hårdast av sommarens skogsbränder. Lantmäteriet flygfotograferar regelbundet hela Sverige och efter sommarens skogsbränder tog myndigheten initiativet att fotografera de hårdast drabbade områdena i Gävleborg, Dalarna och Jämtland.

I efterarbetet med skogsbränderna samverkar Lantmäteriet med andra myndigheter, till exempel Skogsstyrelsen, som har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur skogsägarna i de utsatta områdena ska kompenseras. De nya flygbilderna blir en bra hjälp för Skogsstyrelsen och andra aktörer i arbetet med att kartlägga konsekvenserna av bränderna. Bilderna finns att se i Lantmäteriets och Skogsstyrelsens karttjänster. 

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar