Publicerad den Lämna en kommentar

Dagens ord: ”ortogonalisera”

Att redigera geometrier i QGIS är riktigt bra! Något som jag tidigare haft lite synpunkter på är att digitalisera byggnader, eller bara ”fyrkantiga” objekt. Hur garanterar man att det blir räta vinklar?

Med de nya ”CAD” verktygen så finns det flera sätt, men även de tidigare metoderna har nu en enkel lösning i och med ”In-Place” redigering.

Först och främst så är det ju enkelt att skapa helt rätvinkliga fyrkanter med ”rektangel från tre punkter”.

Skärmbild från 2018-12-06 13-34-58.png

Klicka på ett hörn, klicka på nästa hörn och dra ut polygonen så den täcker byggnaden och avsluta med högerklick. Enkelt.

Är det mera oregelbundet så går det att använda de avancerade redigeringsverktygen och ”snappa” till jämna vinklar.

Skärmbild från 2018-12-06 13-37-39.png

Men den sista vinkeln är i det närmaste omöjlig att få till om man inte manuellt matar in alla värden i den avancerade digitaliseringspanelen.

Det är här ”ortogonalisering” kommer in. Detta innebär att göra något ”vinkelrät”.

Skärmbild från 2018-12-06 13-39-47.png

Det räcker att byggnadspolygonen kommer ”nära”. Sedan kan man markera de polygoner som skall ”fixas” och köra ”Orthogonalize” i ”in-place” läge (markerad knapp i processverktygen i bilden ovan).

Alla vinklar som är mindre än den angivna kommer antingen att rätas ut till en rak linje, eller krökas till exakt 90 grader.

Detta gör att det inte bara fungerar på oregelbundna rätvinkliga geometrier, utan även på byggnader som har en ”sned” utbyggnad. Sneda vinklar som överstiger gränsvärdet struntar processen i.

Skärmbild från 2018-12-06 13-51-04.png

Här får man vara lite försiktig och tänka efter i vilken ordning man digitaliserar byggnadshörnen så att man får så stor nytta av de avancerade verktygen som möjligt. Börja exempelvis vid en av de udda vinklarna, och inte vid ett rätvinkligt hörn.

Om byggnadens vinkel är under gränsvärdet så kommer det att rätas ut, så om det är små vinklar så får man vara lite noggrannare och sätta gränsvärdet lägre.

Skärmbild från 2018-12-06 14-08-57.png

Tänk också på att det kan vara enklare att skapa flera polygoner och sedan markera och slå ihop dessa till ett objekt.

Jag har märkt att ortogonaliseringsverktyget inte alltid ger rätt resultat… Jag vet inte varför, men det är alltid för former som har en eller flera udda vinklar. Vill man kontrollera resultat som ser lite skumma ut så kan man använda vinkelmätningsverktyget.

Skärmbild från 2018-12-06 14-15-22.png

Vinkelverktyget finns på samma plats som det vanliga mätverktyget, där även verktyget för att mäta area finns. Om man dessutom aktiverar ”snappning” så kan man mäta exakta vinklar med verktyget.

För att fixa ett vinkelfel så hjälper det ibland att bara flytta den brytpunkt som ligger lite fel något, men långt ifrån alltid.

Metoden för att undvika denna typ av problem är att, som nämnts ovan, dela upp komplexa byggnader i helt rätvinkliga komponenter och digitalisera dessa separat först. Lägg till eventuella oregelbundna former och slå sedan samman samtliga till en polygon.

Skärmklipp från 2018-12-06 14:41:24.png

När jag gjorde byggnaden ovan så blev resultatet ändå några extra brytpunkter där jag inte riktigt lyckats få polygonerna att passa in i varandra. Med följden att jag fick några hörn som inte var exakt 90 grader när jag tagit bort överflödiga punkter. Men efter att ha kört ortogonaliseringen på polygonen som helhet så fixades faktiskt alla räta hörn. Det är så det är tänkt att fungera, men av någon anledning så gör det inte alltid det, så var lite uppmärksamma när ni använder verktyget.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Lämna ett svar