Publicerad den Lämna en kommentar

2014, den fria kartans år?

Danmark har gjort det, lika så Finland och Norge till stor del. Gjort vadå? Jo släppt geografisk information fri, utan krav på betalning via licenser med mera.

I Sverige, som lägger stora summor på inhämtning av geografisk information, har man inga sådana planer för närvarande. Men varför gör våra grannar på detta vis?

Naturligtvis så tappar man intäkter till att finansiera sin inhämtning, men man räknar samhällsekonomiskt att vinna på det. Genom att det skapas nya arbetstillfällen baserade på den stora mängden tillgängliggjorda data, där företag skapar nya tjänster genom att kombinera dessa data med andra typer av geografisk information på en växande marknad. Tjänster som annars skulle blivit på tok för dyra för marknaden. Dessa nya arbetstillfällen genererar i sin tur skatteintäkter, som kan användas för att finansiera fortsatt inhämtning av geografisk information.

Man räknar också med att göra besparingar när olika statliga och kommunala myndigheter inte behöver betala ganska stora belopp för att använda dessa data.

Att räkna på vilka effekter motsvarande åtgärder skulle få i Sverige är inte riktigt min starka sida, men enligt NyTeknik (Artikel 2 Oktober 2013) så inbringar geodataförsäljning ca 100 miljoner kronor årligen i Sverige. En del av dessa pengar kommer från andra myndigheter så en motsvarande summa i skatteintäkter netto kanske blir 300 – 400 arbetstillfällen??? Men som sagt ta dessa siffror med en stor nypa salt eftersom jag inte är ekonom och har väldigt tunt underlag att basera mitt antagande på.

Fria kartor nu!

Men varför vänta? Redan idag så finns det fria kartor över Sverige, som i och för sig har brister men detta kan vi tillsammans göra något åt.

Open Street Map (OSM) är inte bara en vägkarta utan finns i flera olika versioner med olika användningsområden, och data från OSM används i massor av kartor och tjänster världen över utan att det kostar någonting.

Detta är möjligt eftersom dataägare gör sina data tillgängliga för andra via OSM, och att privatpersoner samt mindre organisationer hjälper till att dels samla in lokala data och dels använda de ypperliga verktyg som finns i OSM för att skapa och redigera dessa data.

Om man öppnar OSM och granskar kartan i lite mer detalj så märker man snabbt att upplösningen och detaljerna skiljer sig åt mellan olika områden. En del platser är betydligt mer detaljerade än andra men om just du bor i ett område med få detaljer så kan du själv enkelt bidra till att förbättra detta.

I morgon så tänker jag visa hur detta går till i en praktisk artikel, och det är ganska tillfredsställande att se att de små ändringar eller tillägg man gör nästan omedelbart får genomslag i en rad olika tjänster runt om på Internet.

Kan man då lita på OSM? Svaret är rent krasst: Nej, det kan man inte… Det finns ingen som garanterar att kartan är korrekt. Det finns ingen man kan stämma om något går fel när man använder dessa data. Men det är heller inte en liten organisation som skall granska enorma mängder information för att garantera detta, utan en enorm organisation som var och en har ganska lite data att kontrollera… Den som upptäcker ett fel kan enkelt rätta till dessa fel själv, så även om det ibland blir fel så är det betydligt fler som jobbar för att det skall bli rätt.

Nyhet från Geosupportsystem , orginal inlägg

Lämna ett svar