Publicerad den Lämna en kommentar

Uppstartsmöte för projekt i aktivitet 3c – Geodata i 3D och relationen geodata-BIM, i Geodatarådets handlingsplan

I Geodatarådets handlingsplan för 2018 och fokusområde standardisering av grunddata ingår aktivitet 3c – Geodata i 3D och relationen geodata-BIM.
I aktiviteten 3c har tillsammans med Smart Built Environment ett projekt startats upp som heter Leveransspecifikationer för Geodata-BIM.

Projektet blev under december 2018 beviljat och får delar av sin finansiering från VINNOVA, Energimyndigheten samt Formas som även utgör den administrerande parten.
I slutet av januari genomfördes ett uppstartsmöte och på kick-offen deltog ca 40 av projektets resurser. Projektet koordineras av Lantmäteriet och består av tre arbetspaket som har stöd av dels en expert- och teknikgrupp samt en referensgrupp. Läs mer här.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar