Publicerad den Lämna en kommentar

Position – För digitalt samhällsbyggande 2030

BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna, bjuder in dig som jobbar inom samhällsbyggnadsområdet att ta del av och diskutera hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Här får du kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt riskerna längs digitaliseringsvägen.

Lantmäteriet deltar i följande pass;

Tisdag den 19 mars

  • Panelsamtal: Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
  • Nationell plattform för geodataaccess – Grundläggande behov och kravställningar
  • Nationell plattform för geodataaccess – Rättsliga förutsättningar för ett effektivt datautbyte
  • Så ska vi säkerställa tillgång till öppna data för samhällsbyggnad
  • Utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata – Bred uppslutning kring gemensam handlingsplan

Onsdag den 20 mars

  • Kompetenssatsning inom digitalisering
  • Uppdrag enhetliga specifikationer för geodata
  • Fördjupning PoC för tillgängliggörande av detaljplaner på en nationell plattform för geodataaccess.

Läs mer här.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar