Publicerad den Lämna en kommentar

Lunchseminarium 2020

Lantmäteriet erbjuder under 2020 fyra webbsända lunchseminarier där du bland annat får information om arbetet med att uppdatera den Nationella geodatastrategin och status i de aktiviteter som pågår i Geodatarådets handlingsplan.

Just nu pågår arbete med att uppdatera den Nationella geodatastrategin för 2021-2025. Strategin ska omfatta hur geodata kan bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar samtidigt som skyddet av Sveriges säkerhet och informationssäkerhet värnas. Strategin ska särskilt inriktas mot att bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 augusti 2020.
Torsdag den 12 mars, bjöd Lantmäteriet in till årets första lunchseminarium, för att informera om arbetet med strategin, Geodatarådets handlingsplan och status Inspire. Ta del av inspelningen här.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar