Publicerad den Lämna en kommentar

Inspire – stort fokus på prioriterade datamängder

Infrastructure for Spatial Information in Europe, INSPIRE, är ett EU-direktiv som syftar till att bygga upp en europeisk infrastruktur för geodata. Lagen (2010:1767) och förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av Inspire. Det finns 24 utpekade informationsansvariga myndigheter som ska tillgängliggöra de geodata som omfattas.

Direktivet omfattar geodata inom 34 datateman. Respektive tema består av ett antal datamängder och totalt finns för Sveriges del idag nästan 300 datamängder. Sverige redovisar datamängderna i Geodataportalen och EU redovisar medlemsstaternas datamängder i INSPIRE Geoportal.
INSPIRE-direktivet började gälla 2007 och det som återstår att genomföra för en fullständig uppbyggnad ska vara klart december 2021. EU-kommissionen har under de senaste åren tydligt påpekat att medlemsstaterna måste förbättra arbetet med INSPIRE då det mesta enligt planen för införandet ska vara genomfört redan nu.
För att få till ett effektivare genomförande har en för medlemsstaterna gemensam lista med cirka 100 prioriterade datamängder, List of Priority Datasets(LOPD), definierats. Sedan november 2018 har Sverige extra fokus på de prioriterade datamängderna. Elva av de informationsansvariga myndigheterna berörs och det är ett bra engagemang och framdrift i arbetet. En gemensam åtgärdsplan har redovisats för EU-kommissionen och målsättningen är att arbetet ska vara avslutat december 2019, då det ska finnas korrekta metadata, nedladdnings- och visningstjänster för samtliga prioriterade datamängder.
Framdriften av arbetet med de prioriterade datamängderna går att följa i INSPIRE Geoportal.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar