Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Uppdatering Nyhetsbrev nr 2 – 2020

Uppdatering gällande Geodata.se – Nyhetsbrev nr 2 – 2020

På grund av Coronaviruset så kommer halvdagsutbildningen om digitaliseringen i samhällsbyggnadsprocessen, som Lantmäteriet bjöd in kommuner till i nyhetsbrev nummer 2, kunna genomföras via Skype.

Uppdaterat nyhetsbrev i sin helhet:

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 2 – 2020

Lantmäteriet bjuder in till en inspirationsdag om digitaliseringen i samhällsbyggnadsprocessen

På uppdrag av regeringen utbildar Lantmäteriet kommunerna i digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Målet med kompetenssatsningen är att Sverige ska få en mer effektiv och mer enhetlig digitaliserad plan- och byggprocess i landets alla kommuner och i förlängningen öka antalet bostäder.

Lantmäteriet erbjuder kommuner runt om i landet en halvdagsutbildning om digitaliseringen i samhällsbyggnadsprocessen. Utbildningen genomförs på plats, alternativt via Skype, i varje kommun och vänder sig till chefer och handläggare som arbetar inom kommunens samhällsbyggnadsprocess.

Inspirationsdagen ger kommunen:

  • förståelse för hela digitala samhällsbyggnadsprocessen
  • inspiration att genomföra ”Digibarometern”, för att hitta startposition
  • stöd för initierande av handlingsplan för fortsatt digitalisering
  • förståelse för hur viktigt samarbetet mellan stat och kommun är
  • förståelse för nyttan med digitala detaljplaner
  • förståelse för hur plan/bygglovsprocessen förändras
  • exempel på hur Artificiell Intelligens (AI) kan användas i verksamheten

Kommunen bjuder själv in brett till inspirationsutbildningen, ni är även välkomna att bjuda in kolleger från andra kommuner.

Under 2020 kommer även Länsstyrelserna bjuda in till utbildning i ämnet digitalisering. De vänder sig då mot högre chefer och politiker i era län. Mer information kommer.

Maila ert intresse för en utbildning på plats hos er, eller via Skype, till: per-olof.oryd@lm.se eller ring på 072-211 60 89

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar