Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 8 – 2018

 

Geodataseminarium – Den digitala resan tar fart

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 31 januari, kl. 10-15 på Norra latin i Stockholm. Seminariet fokuserar på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt på de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet. Ta del av programmet och anmäl dig här.

Framdriften i handlingsplanens aktiviteter

Här kan du ta del av läget och framdriften gällande aktiviteter, bemanning, arbetsinsatser mm inom de olika aktiviteterna i handlingsplanen för geodata 2018-2020.

Inspire Konferensen 2018

Årets Inspire konferens genomfördes den 18-21 september i Antwerpen, Belgien. Mottot för konferensen var: Gör det tillsammans!

I huvudsak var presentationerna inriktade på generella komponenter i nationella infrastrukturer för Geodata. Generella lösningar för att göra geodata, däribland Inspire-data, åtkomliga och användbara för användarna. Konferensen visade på flera goda exempel som vi nationellt kan ta med oss för att utveckla vår nationella infrastruktur. Du kan ta del av presentationerna här.

Enkät om datadelning

EU-kommissionen önskar via en enkät få ta del av erfarenheter och åsikter om datadelning för att få en tydligare bild av om det fortfarande finns hinder och begränsningar, såsom brist av information om hur man får tillgång till eller hur man kontaktar leverantörerna. Enkäten riktar sig till användare och leverantör av geodata, både offentliga myndigheter som privata sektorn.

Gränskartseminarium Sverige – Norge

Lantmäteriet och det norska Kartverket har slutit ett samverkansavtal där man arbetat fram norska data med svensk kodning och svenska data med norsk kodning. Avtalet gör det möjligt att använda geodata från grannlandet för offentliga uppgifter.
För att sprida information och utbyta erfarenheter om de möjligheter som finns gällande användning av geodata som samverkansavtalet ger, hölls ett välbesökt seminarium i Kongsvinger i Norge, den 18-19 september. Deltagarna kom främst från kommuner i gränstrakten, men även myndigheter och ideella föreningar var representerade. Du kan läs mer och ta del av presentationerna här.

Studiebesök på Statens Kartverk i Trondheim

Arbetsgruppen i aktivitet 4a – Nationell samverkan i geodatainsamling, i Geodatarådets handlingsplan 2018-2020, besökte den 3 oktober Statens Kartverk i Trondheim. Målet var att få en inblick i hur samverkan sker i Norge mellan statliga myndigheter och kommuner utifrån Geovekst, Norge Digitalt och Geonorge. Läs mer här.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

DIGG, är en ny myndighet som invigdes den 3 september och är skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Ta del av invigningen här,

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar