Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 7 – 2019

Inbjudan till Geodataseminarium

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 30 januari kl. 10-15 på Norra Latin i Stockholm. Seminariet fokuserar på samverkan och samhällsnyttor med geodata.

Under dagen får du bland annat ta dela av:

  • Status i Geodatarådets handlingsplan och information om den uppdaterade Nationella geodatastrategin.
  • Hur läget är i Lantmäteriets regeringsuppdrag – Smartare samhällsbyggnadsprocess och den pilot som genomförts under hösten, hur ser tidplanen ut?
  • Du får också ta del av vad slutrapporterna – Grunddata samt Säker och effektivt informationsutbyte, säger och
  • DIGGs erfarenheter och tankar kring förmågan att utför uppdrag i samverkan.

Vi avslutar dagen med inspirerade föredrag samt en gruppdiskussion med frågor som du ger ditt svar på via din mobil. Läs mer och anmäl dig här.

Detaljerade leveransspecifikationer för Geodata-BIM i bygglovsprocessen – Kan Geodata och BIM samspela?

Smart Built-projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM, vilket även är en ingående del i Geodatarådets handlingsplans aktivitet 3c – Geodata i 3D och relationen geodata-BIM, går nu in i sin avslutningsfas.

Huvudrapporten, de tre arbetspaketsrapporterna, samt bilagor är ute på remiss och ett avslutningsseminarium är inplanerat.

Du som har ett intresse av att få höra mer är Välkommen till projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIMs avslutningsseminarium där vi kommer berätta om projektets resultat, verifierade genom tester, hur dagens ritningsbaserade nybyggnadskarta och situationsplan/planritning/fasadritning/sektionsritning samt relationsritningar kan ersättas med morgondagens digitalt maskinläsbara modeller.

Lite om projektet

Vad har Geodatamodell för nybyggnad, Bygglovsmodell BIM och en ny nationell byggnadsmodell i CityGML gemensamt? Jo, de är samtliga framtagna och praktiskt testade och utvärderade specifikationer inom Smart Built Environment-projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM.

Projektet har haft möjlighet att göra mer än så; bland annat ta fram testdata för de olika skedena, vilka är fria att användas av systemutvecklare till att testa mottagning och leverans av data enligt leveransspecifikationerna. Det är viktigt att skapa förutsättningar för aktörerna att ta del av digitaliseringens möjligheter!

Projektets genom tester verifierade lösningar, ger förutsättningar att underlätta framtida datautbyte genom enhetliga digitala leveranser av 3D-Geodata och BIM i bygglovsprocessen mellan privata företag, kommuner och myndigheter. Projektets resultat ger förutsättningar att effektivisera och vidareutveckla samhällsbyggandet där digitala geodata och BIM-data behövs och efterfrågas.

Mer precist: Projektets resultat bidrar till effektivisering av plan- och byggprocessen genom att skapa förutsättningar för att ersätta dagens ritningsbaserade leveranser i form av nybyggnadskarta och situationsplan/planritning/fasadritning/sektionsritning samt relationsritningar. Detta leder bland annat till förkortade tider vid bygglovsansökan, säkrare beslutsunderlag samt möjlighet till automatisk uppdatering av geodatabaser.

Välkommen att höra om våra resultat och vad som mer gjorts inom projektet!

Anmälan

Vi möts på Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm. 

Inbjudan är öppen för alla som har ett intresse av detta, och anmälan stänger senast 2019-11-08. Lokalen har en gräns för antal besökare, så ”först till kvarn”-principen gäller.

Anmälan görs här och är kostnadsfri.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar