Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 6 – 2019

Inbjudan till seminarium – Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter

Vi riktar oss till dig som vill ha svar på följande frågor:

Vad kan jag använda geodata till? Vilka geodata finns tillgängliga för min utbildning, forskning eller min kulturverksamhet? Hur får jag tillgång till geodata? Hur ser villkoren för användning ut? Har min organisation tillgång till geodata?

Här presenterar vi exempel på praktisk användning av geodata, vilka geodata som är tillgängliga och hur du kan använda dessa för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Seminariet vänder sig till forsknings-, utbildnings- och kulturverksamheter som har tecknat eller önskar teckna avtal för tillgång till geodata.

Hur får vi tillgång till geodata?

Genom ett avtal får studenter och forskare vid utbildningsinstitutioner och medarbetare vid kulturinstitutioner tillgång till geodata från ett antal myndigheter. Geodata är digital information som kan kopplas till ett geografiskt läge. Till exempel kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jordarter från SGU samt befolkningsstatistik från SCB.

Arrangörer

Det är Lantmäteriet som nationell samordnare för geodataområdet som bjuder in till seminarium om geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter. Seminariet arrangeras tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. I programmet medverkar de myndigheter som erbjuder sin geodata: Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

Tid och plats

  • Tid: 8 oktober 2019, kl. 10.00 – ca 16.00
  • Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, lokal Ångdomen, Osquars backe 31, Stockholm

Anmälan

Anmäl ditt deltagande senast den 20 september 2019 via detta anmälningsformulär.

Detaljerat program kommer att skickas ut i september.

Fika på för- och eftermiddag samt lunch ingår. Seminariet är kostnadsfritt. Det är begränsat deltagarantal eftersom lokalen rymmer max 96 personer. Har ni frågor om seminariet kontakta geodatasekretariatet@lm.se

Välkomna!

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar