Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 6 – 2018

 

Geodataseminariet 

Vi har flyttat Geodataseminariet, som Lantmäteriet och Geodatarådet bjuder in till och som var planerat till den 29 november, nytt datum är torsdag den 31 januari på Norra Latin i Stockholm.

Anledningen är att vi inte vill ”krocka” med Smarta städer som genomförs den 28-29 november-2018.

Lantmäteriet bjuder in till workshop för framtiden

Inbjudan riktar sig till dig i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad som vill få inspiration, ökad kunskap och insikt i hur digitaliseringen gör processen snabbare, enklare och mer transparent.

Under dagen blandas teori med goda exempel, samtidigt som tid ges för nätverkande och reflektion. Allt för att du ska få stöd för att driva digitaliseringen i din kommun – oavsett var på resan ni befinner er. Läs mer och anmäl dig här.

Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet

Lantmäteriets Geodataråd lämnade den 27 juni skrivelsen Hög tid för öppna geodata från Lantmäteriet till Näringsdepartementet.Geodatarådet påtalade i en tidigare skrivelse i juni 2016 – att en ny finansieringsmodell för Lantmäteriets geodata bland annat leder till snabbare digitalisering och effektivisering av offentlig förvaltning, innovation, minskad negativ miljöpåverkan och bättre förutsättningar att rädda liv och egendom. Behovet av öppna geodata har sedan dess tydliggjorts ytterligare. För att uppmärksamma detta har en ny skrivelse gjorts. Läs mer här.

Nu finns friluftslivet som öppna data

Nu blir det lättare för besökare i Sveriges skyddade områden att se vilka leder och anordningar som finns just där. Informationen presenteras i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas kartverktyg och som öppna data som är fria att använd i egna applikationer av alla som vill visa informationen på kartor, webbplatser eller i appar. Länkar till data, tjänster och beskrivning av dessa finns i Miljödataportalen, ange ”friluftslivsdata” som sökord.

Nyhetsbrev från www.geodata.se

Vi firar att vi nu har över 1000 prenumeranter på nyhetsbrev från geodata.se. Här anmäler du dig själv som prenumerant för nyhetsbrevet eller om du vill avsluta din prenumeration.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar