Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 4 – 2018

Sveriges vattenflöden har kartlagts

Lantmäteriet och SMHI har sedan 2010 tillsammans arbetat med att kartlägga sjöar och vattendrag i en finare kartskala än tidigare. Syftet har varit att få fram bättre digitalt underlag för arbete med geografisk miljöinformation och analyser av vattenflöden och dess miljöpåverkan. Läs mer här.

Ny tjänst för historiska ortofoton

Lantmäteriet har tagit fram och lanserat tjänsten – Historiska ortofoton Visning, den ger dig som användare tillgång till historiska ortofoton i upplösningen 0,5 meter per pixel och det tillhandahålls som öppna data. De historiska ortofotona finns tillgängliga i två lager:

  • ett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970, samt
  • ett lager för referensår 1975 som är under uppbyggnad, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.

Tjänsten kommer succesivt att uppdateras med fler ortofoton. Mer information och teknisk beskrivning finns på sidan för visningstjänster på lantmateriet.se.

112-utredningen föreslår uppdrag till Lantmäteriet

I slutet på mars presenterade 112-utredningen sitt betänkande ”En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser (SOU 2018:28). Det innehåller förslag som Lantmäteriet välkomnar och som kan trygga utvecklingen för de som bor och vistas i Sverige.

Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska fungera. Genom ett tilläggsdirektiv har uppdraget utvidgats med ytterligare två uppdrag, det ena omfattar en analys och förslag på hur blåljusaktörerna (den nationella alarmeringsfunktionen och hjälporganen) ska använda geodata för att säkerställa snabba och effektiva hjälpinsatser. Det andra är en analys och förslag på hur blåljusaktörerna ska dela information med varandra för att öka säkerheten för blåljuspersonalen och för att säkerställa effektivare hjälpinsatser.

Utredningen förslår att Lantmäteriet får i uppdrag att införa en gemensam geodatatjänst som möjliggör åtkomst av geodata för alla aktörer. Läs mer.

Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet – ska växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess

Regeringen har fattat beslut om att Lantmäteriet ska växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet får i uppdrag att ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner. Läs mer.

Intresserad av den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen?

Lantmäteriet erbjuder under 2018 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet. Genomförda seminar tar du del av här. Kommande informationstillfällen är:

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till träffar med information om nya avtalen kring digital registerkarta. På mötena deltar också systemleverantörer.
Träffarna, sammanlagt elva och som sker runt om i landet under våren och försommaren, riktar sig främst till personer som arbetar inom samhällsbyggnadsprocessen med kart och mät, bygglov samt planfrågor för kommuner som inte är kommunal lantmäterimyndighet.
ABT-samarbete samt kvalitetsfrågor kring mätning av gränser kommer också att diskuteras. 

Nyhetsbrev från Geodata.se

Här hittar du nyhetsbrev från Geodata.se. Vill du lägga till nyhetsbrevsprenumeration, fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar