Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 2 – 2019

Lantmäteriet föreslår nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner – med sikte på 2021

Lantmäteriet föreslår att landets detaljplaner ska tillgängliggöras digitalt genom en nationell digital åtkomstpunkt. Lösningen ligger inte i att informationen lagras på ett ställe – det handlar om en modell för tillgängliggörande där informationen är ständigt uppdaterad och återbrukningsbar.

– Det finns fördelar för alla, vare sig du är planhandläggare, byggaktör eller en privatperson som söker information ur en detaljplan för ett visst område, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och författare till rapporten.

Rapporten lämnades in till regeringen den 31 januari och är en del i Lantmäteriets uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Bakgrunden är att dagens detaljplaner är analoga eller inte helt digitala på ett sätt som gör det möjligt att göra sökningar på enskilda datamängder. De finns inte samlade nationellt och detaljplanerna följer inte heller en gemensam standard. Där standarden har tillämpats så har resultaten blivit olika. Det går alltså inte att bygga nationella tjänster på informationen som den ser ut idag. Läs mer här.

Stort intresse för Geodatarådets arbete

Resan mot en väl fungerande nationell infrastruktur för geodataförsörjning går oförtrutet vidare – inte minst genom aktiviteterna kopplade till Geodatarådets handlingsplan. Det ligger också helt i linje med regeringens vilja att få en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Det blev mycket tydligt under det seminarium som Lantmäteriet och Geodatarådet bjöd in till i Stockholm den 31 januari. Seminariet, som var fullbokat, lockade fler än 100 deltagare, däribland tre generaldirektörer i Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet, Anders Sjelvgren, Boverket, samt Anna Eriksson, DIGG. Läs mer här. Ta del av dagens presentationer här.

Uppstartsmöte för projekt i aktivitet 3c – Geodata i 3D och relationen geodata-BIM, i Geodatarådets handlingsplan

I Geodatarådets handlingsplan för 2018 och fokusområde standardisering av grunddata ingår aktivitet 3c – Geodata i 3D och relationen geodata-BIM.
I aktiviteten 3c har tillsammans med Smart Built Environment ett projekt startats upp som heter Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Projektet blev under december 2018 beviljat och får delar av sin finansiering från VINNOVA, Energimyndigheten samt Formas som även utgör den administrerande parten.
I slutet av januari genomfördes ett uppstartsmöte och på kick-offen deltog ca 40 av projektets resurser. Projektet koordineras av Lantmäteriet och består av tre arbetspaket som har stöd av dels en expert- och teknikgrupp samt en referensgrupp. Läs mer här.

Lunchseminarium

Lantmäteriet erbjuder under 2019 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om hur arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En förutsättning för den nationella plattformen är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.
Här informerar vi även om de del- och slutrapporter som ska in till departementen samt slutrapporter och nya aktiviteter som ska in i handlingsplanen för 2019.

Torsdag den 14 mars, bjuder Lantmäteriet in till årets första lunchseminarium, kl. 12-13. Du ansluter dig till videokonferensen via din webbläsare

Position – För digitalt samhällsbyggande 2030

BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna, bjuder in dig som jobbar inom samhällsbyggnadsområdet att ta del av och diskutera hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Här får du kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt riskerna längs digitaliseringsvägen.

Lantmäteriet deltar i följande pass;

Tisdag den 19 mars

  • Panelsamtal: Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
  • Nationell plattform för geodataaccess – Grundläggande behov och kravställningar
  • Nationell plattform för geodataaccess – Rättsliga förutsättningar för ett effektivt datautbyte
  • Så ska vi säkerställa tillgång till öppna data för samhällsbyggnad
  • Utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata – Bred uppslutning kring gemensam handlingsplan

Onsdag den 20 mars

  • Kompetenssatsning inom digitalisering
  • Uppdrag enhetliga specifikationer för geodata
  • Fördjupning PoC för tillgängliggörande av detaljplaner på en nationell plattform för geodataaccess.

Läs mer här.

Kraften i geodata

Vad har självkörande bilar, sommarens skogsbränder och missing people gemensamt? För alla spelar geodata en avgörande roll.
Lantmäteriet är garanten för att Sverige har tillgång till rikstäckande geodata. Den hjälper organisationer att utveckla till exempel självkörande bilar och upptäcka outforskade platser.
Geodata är en förutsättning för samhällets utveckling och Lantmäteriet bidrar i allra högsta grad med aktuella och kvalitetssäkrade geodata. Se filmen om hur Lantmäteriets geodata bidrar till nya innovationer, upptäckter – och räddar liv.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar