Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 1 – 2020

Inbjudan till Geodataseminarium

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 30 januari kl. 10-15 på Norra Latin i Stockholm.
Seminariet fokuserar på samverkan och samhällsnyttor med geodata. Under dagen får du bland annat ta dela av:

Status i Geodatarådets handlingsplan och information om uppdatering av den Nationella geodatastrategin.

Hur läget är i Lantmäteriets regeringsuppdrag – Smartare samhällsbyggnadsprocess och den pilot som genomförts under hösten, hur ser tidplanen ut?

Du får också ta del av vad slutrapporterna – Grunddata samt Säker och effektivt informationsutbyte, säger och Myndigheten för Digital Förvaltning:s erfarenheter och tankar kring förmågan att utför uppdrag i samverkan.

Program

09.30-10.00

Registrering och kaffe

10.00-10.15

Med samverkan och geodata skapar vi samhällsnyttor

10.15-10.45

Status i Geodatarådets handlingsplan 2019-2020 och arbetet med att uppdatera den Nationella geodatastrategin

10.45-11.15

Vad säger slutrapporten i regeringsuppdragen – Säker och effektiv tillgång till grunddata samt ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn?

11.15-11.40

Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först– En smartare samhällsbyggnadsprocess, vart befinner vi oss?

11.40-12.00

Samverkan en vinnande framdriftsfaktor?

12.00-13.00 

Lunch

13.00-13.30

Geodata som räddar liv

13.30-14.00

Örebros digitala tvilling proppfull med geodata

14.00-14.20 

kaffe

14.20-14.45

Gruppdiskussioner

14.45-15.00

Summering och avslut av dagen

Vi avslutar dagen med inspirerade föredrag samt en gruppdiskussion med frågor som du ger ditt svar på via din mobil. Läs mer och anmäl dig här (öppnas i nytt fönster).

Positiv stämning på Inspire arbetsgruppsmöte

Den 17 december genomfördes ett Inspire arbetsgruppsmöte i Sveriges Kommuner och Regioners mycket fina möteslokaler i Stockholm. Syfte med mötet var att sammanfatta arbetet med de prioriterade datamängderna och genomföra en uppstart inför arbetet med Inspire under 2020.

Två representanter från Miljödepartementet var på plats på mötet och 18 av de 24 informationsansvariga myndigheterna deltog. Dessutom bidrog två av de sex myndigheter som inte var på plats med material till mötet och från Sveriges Kommuner och Regioner deltog en person.

Lantmäteriets divisionschef för Geodata, Anders Sandin, och Gunilla Blomquist från Miljödepartementet inledde mötet och båda gav en positiv syn på hur arbetet med prioriterade datamängder genomförts. Båda framhöll vikten av fortsatt bra samarbete mellan inblandade aktörer. Inspire ska enligt gällande tidplan vara genomfört till oktober 2020 och Gunilla passade på att påminna om att Inspire därefter ska fortsätta förvaltas på ett bra sätt.

Under dagen presenterade respektive informationsansvarig myndighet status och planer gällande sitt genomförande av Inspire. Mötet avslutades med att Hannes Reuter från Eurostat, via Skype från Luxemburg, informerade om nyttjande av data på europeisk nivå.

17dec2019_Inspire_AG_deltagarna_lyssnar-500x300.jpg
17dec2019_Jordbruksverket_Inspire_AG_stockholm-600x500.jpg 17dec2019_SMHI_Inspire_AG_stockholm-600x500.jpg
Nyfikna deltagare på Inspire arbetsgruppsmöte. Bastian Berlin, Jordbruksverket, presenterar planer för 2020. Tomas Funquist, SMHI, presenterar status.

Mer om fokus på de prioriterade datamängderna går att läsa om i 2019 års Geodata.se – Nyhetsbrev 3 och 8.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar