Publicerad den Lämna en kommentar

Geodata.se – Nyhetsbrev nr 1 – 2019

Geodataseminarium 2019 – Den digitala resan tar fart

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium med fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet.

Seminariet äger rum torsdag den 31 januari, kl. 10.00-15.00 på Norra Latin i Stockholm.

Program

09:30-10:00 Registrering och kaffe
10.00-10.15 Regeringsuppdrag av betydelse för nationell infrastruktur för geodata
10:15-10:45 Förväntningarna på en effektivare digital samhällsbyggnadsprocess
10:45-11:15 Myndigheten för digital förvaltning – Hur ser planen ut?
11:15-12:00 Nationell informationsstruktur som stödjer digitaliseringen
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:40 Status i Geodatarådets handlingsplan 2018–2020
13.40-14.40 Gruppdiskussioner kopplade till regeringsuppdragen och handlingsplanen för utveckling av infrastrukturen (inkl. Kaffe)
14:40-15:00 Summering av dagen

Ta del av hela programmet och anmäl ditt deltagande här.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar