Publicerad den Lämna en kommentar

Arbete och remisser gällande Nationella specifikationer

I Geodatarådets handlingsplan 2018–2020, är ett av fokusområdena Standardisering av grunddata, där ingår aktivitet 3b – Nationella specifikationer till samhällsbyggnadsprocessen

Ett arbete som tidigare drevs inom Svensk geoprocess.
Arbetet inom aktivitet 3b, omfattar totalt 14 teman, dessa är:

 • adress
 • byggnad
 • bild
 • höjd och djup
 • stompunkter
 • markdetaljer
 • vatten
 • markanvändning och marktäcke
 • väg/järnväg
 • ortnamn
 • planer
 • bestämmelser
 • lägenhet
 • fastighet

Specifikationerna har delats in i tre delar:

 • informationsspecifikation för lagring av information
 • dataproduktspecifikation för underhåll/ajourhållning
 • dataproduktspecifikation för tillgängliggörande av information.

Fokus just nu är att ta fram informationsspecifikationerna. Respektive tema som omnämns ovan, har en delprojektledare som kommer att kontakta berörda intressenter för medverkan i arbetet. Specifikationerna kommer också att gå ut på remiss.

För frågor eller vid intresse av att medverka i remissförfarandet kontakta Åsa Sjödin, asa.sjodin@lm.se, intern beställare på Lantmäteriet.
För mer information om aktivitet 3b, se lägesrapport av aktiviteter i handlingsplanen.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar