Publicerad den Lämna en kommentar

Aktivitet påbörjad kring utbildning och forskning från geodatarådet

Den 11 september träffades den grupp som ska jobba med att undersöka och ta fram en rapport kring högre utbildningar, pågående forskning och befintliga professurer inom arbetsområdena geodesi, fotogrammetri/Laserscanning, teknisk GIS och satellitbaserad fjärranalys.

Arbetet i gruppen ska bland annat ge förståelse för hur många som utbildas i dag, vilken forskning som görs i dag och vilka professurer som finns. Den förståelsen ska sättas mot det behov som finns av kompetens, idag och fem år fram i tiden. Syftet med arbetet är att vid behov kunna agera mot lärosäte och departement.

Under dagen gjordes en handlingsplan där alla deltagare fick olika arbetsuppgifter att göra fram till nästa möte.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar