Publicerad den Lämna en kommentar

112-utredningen föreslår uppdrag till Lantmäteriet

I slutet på mars presenterade 112-utredningen sitt betänkande ”En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser” (SOU 2018:28). Det innehåller förslag som Lantmäteriet välkomnar och som kan trygga utvecklingen för de som bor och vistas i Sverige.

Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska fungera. Genom ett tilläggsdirektiv har uppdraget utvidgats med ytterligare två uppdrag, det ena omfattar en analys och förslag på hur blåljusaktörerna (den nationella alarmeringsfunktionen och hjälporganen) ska använda geodata för att säkerställa snabba och effektiva hjälpinsatser. Det andra är en analys och förslag på hur blåljusaktörerna ska dela information med varandra för att öka säkerheten för blåljuspersonalen och för att säkerställa effektivare hjälpinsatser.

Utredningen förslår att Lantmäteriet får i uppdrag att införa en gemensam geodatatjänst som möjliggör åtkomst av geodata för alla aktörer. Läs mer.

Nyhet från geodata.se, orginal inlägg

Lämna ett svar