Villkor

Att registrera sig på detta forum är gratis.

Du är själv ansvarig för allt du skriver! Oavsett om du är medlem eller tillfälligt postar i detta forum utan att registrera dig, förväntas du följa forumets regler såväl som Sveriges författningssamling, SFS.

Administratörer, Forumledare och Moderatorer har rätt att när som helst och utan förvarning redigera eller ta bort inlägg, bilder, utfärda varningar, utesluta och blockera användare. I vissa fall anmäls även regelbrott och överträdelser till användarens internetleverantör.

I de fall där regler bryts eller överträdelser är så grova att de kan leda till straff enligt SFS, anmäls detta till polis. Användaren avstängs omedelbart och anmäls även till sin internetleverantör.

 

§1

Du försäkrar att du är minst 15 år fyllda.

 

Vi tillåter bara ett användarkonto per användare.

 

En fungerande e-post adress skall anges vid registrering.

 

I regel tillåts inte organisationer och företag registrera sig som användare. I vissa fall godkänns dock undantag. I de fall där undantag godkänts skall det tydligt framgå att det rör sig som företag/organisation i val av namn samt i beskrivningen i användarens profil.

 

§2

Du accepterar att inte posta inlägg som innehåller hot. Ej heller inlägg som uttrycker missaktning eller nedvärdering för folkgrupp, eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, politisk tillhörighet, handikapp, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Det är heller inte tillåtet med personangrepp.

 

Svordomar och grovt språk undanbedes. Likaså inlägg som medvetet stör seriösa diskussioner och/eller inlägg, eller avsiktligt inte besvarar frågan.

 

§3

Annonsering av varor/tjänster är inte tillåtet om inte dessa specifikt har efterfrågats. Undantaget är privatannonser i för detta avsett forum.

 

§4

Så kallade klicklänkar, spam, korspostning, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel och utbjudning av sexuella tjänster är förbjudet.

 

§5

Det är inte tillåtet att publicera eller länka till sidor med pornografiskt innehåll och eller olaga våldsskildringar.

 

§6

Alla inlägg som postas på detta forum är skyddade av upphovsrättslagen och ingen förutom upphovsmannen äger rätt att publicera delar eller diskussioner i helhet på Internet eller i andra kommunikationsmedium. Om så önskas krävs skriftligt tillstånd från upphovsman. ”Sidans namn” äger ej heller rätt att tillåta publicering utan skriftligt tillstånd från upphovsman annat än i rättsliga ärenden.

 

Det är tillåtet att citera andras inlägg i sitt eget inlägg genom att använda forumets citatfunktion.

 

Det är inte tillåtet publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv.

 

§7

Det är användarens anvar att hålla sig uppdaterad med eventuella ändringar i reglerna. Ändringar kan ske utan förvarning men finns tillgängliga att läsa 10 dagar innan de träder i kraft. Om man motsätter sig de nya reglerna kan man välja att avsluta sitt medlemskap.

 

§8

Användare som är inaktiva under en lång period (f.n 4år) eller inte kan nås på sin angivna e-post kommer att raderas.

 

I övrigt för användare.

En god användare förväntas använda sitt sunda förnuft. Om många misslyckas med att ha ett sunt förnuft måste reglerna utökas, och det är ju synd i så fall.

 

Man bör skriva tydliga rubriker i de trådar man startar och hålla en god och kamratlig ton i sina inlägg. Innan man postar nya ämen/inlägg bör man använda sökfunktionen för att se att inte ämnet redan finns. När man postar nya ämnen/inlägg ska man i största möjliga mån hålla sig i rätt forum.

 

Administratrör, Forumledare och Moderatorer kommer i de fall det anses behövas, byta rubrik och flytta trådar till de forum de hör hemma.

 

Var aktiv på forumet, det gagnar alla och är en förutsättning för ett bra och levande forum.

 

Användare som känner sig kränkta eller upptäcker regelbrott bör anmäla detta genom att använda länken ”Kontakta” .

Hit kan också de användare anmäla om de anser sig blivit felaktigt behandlade av Adminstratörer, Forumledare eller Moderatorer

 

Användare kan när helst de önskar begära avslut på sitt medlemskap.