Publicerad den Lämna en kommentar

Slussen byggs utan ritningar

 • Mätteknikern Thomas Schreiner kontrollerar att sponten har hamnat på rätt plats. Informationen om var den ska vara har hämtats direkt från projektörens tredimensionella datormodell. Foto: Jörgen Appelgren

Stora delar av nya Slussen i Stockholm byggs utan pappersritningar. I stället utgår man från digitala modeller.Byggbranschen börjar bli digital på allvar, med hjälp av internet of things, samt virtuell och förstärkt verklighet.

Ombyggnaden av Slussen har öppnat ett stort hål mitt i centrala Stockholm.

Längst ner i gropen, vid foten av Katarinahissen, står mätteknikern Thomas Schreiner från Skanska.

I dag är hans uppgift att kontrollmäta stålsponten som har slagits ner i marken. Genom att hålla ett prisma intill stålkonstruktionen får han mätutrustningen att tala om ifall sponten hamnade där den skulle.

– Placeringen ser bra ut, konstaterar han.

Mätutrustningen, som kallas totalstation, har laddats med spontens exakta placering. Informationen hämtas direkt från projektörens tredimensionella datormodell.

Därmed slipper mätteknikerna dubbelkontrollera sitt arbete mot pappersritningar.

– Det sparar vi betydande tid på. Det kan handla om ett par timmar bara på sponten, säger Johan Jönsson, mätchef på Skanska.

I byggbranschen är pappersritningar fortfarande standard, framför allt i avtal.

Men i Slussenbyggets två största entreprenader är det de digitala modellerna som är juridiskt bindande. Det innebär att modellerna utgör skarpa bygghandlingar och arbetet sker utan pappersritningar.

Thomas Schreiner tycker att datormodellerna är lättare att överblicka än tvådimensionella pappersritningar.

– Det går så mycket snabbare att se vilka moment som ska göras i vilken ordning. Det är ovärderligt, säger han.

Även tidigare har mättekniker behövt information i digital form för att kunna mata in den i totalstationen. Men när informationen hämtas direkt från en juridiskt bindande datormodell slipper man ett moment där fel kan uppstå.

– Tidigare fick vi knappa in koordinater från ritningarna för hand för att få in dem i instrumentet. På det här sättet undviker vi en källa till fel, att man helt enkelt knappar in fel koordinater, säger Johan Jönsson.

Skälet till att Stockholms stad har valt att testa upplägget med juridiskt bindande datormodeller är att man bedömer att både kvalitet och effektivitet ökar, samtidigt som behovet av kontroller minskar.

– Nu har vi en källa till information, vilket gör att vi ser en mindre risk för att det ska bli fel. Jag sover ganska gott om nätterna, säger David Möller, som är VDC-strateg på Stockholms stad och arbetar med digitala informationsmodeller i byggandet.

Till exempel bedömer staden att det är mindre risk att något blir fel när byggentreprenören får alla mått i modellen och inte längre behöver mäta med tumstock på pappersritningen.

Samtidigt räknar Stockholms stad med att det blir enklare att hantera datormodellerna än att administrera de uppemot 20 000 pappersritningar som projektet skulle kräva.

En annan fördel är att det är enkelt att få fram exakta mängder material som kommer att gå åt under byggtiden, vilket underlättar vid inköp.

– I stället för att sitta och mäta på ritningar hur mycket betong eller armeringsjärn som krävs så kan datorn beräkna det och vi kan lita på att det stämmer, säger David Möller.

Läs mer: Grönt ljus för nya Slussen

Men även om de två största entreprenaderna kommer att byggas utan traditionella ritningar betyder det inte att byggena blir helt papperslösa.

– Vi kommer att använda utskrivna modellvyer, men det är inga riktiga ritningar utan används mer som ett komplement till 3d-modellen, säger Anders Stenvall, VDC-ansvarig på Skanska.

Slussenprojektet har också använt sig av virtual reality, vr, för att visualisera det som ska byggas. Både arkitekter och räddningstjänst har fått gå in i datormodellen med hjälp av vr-mask för att uppleva konstruktionerna i skala 1:1.

– Det togs emot väldigt bra. Arki-tekterna tänkte om lite med växtligheten när de fick uppleva hur stort allt var, berättar David Möller.

Även allmänheten kan ta hjälp av vr för att se hur Slussen ska se ut när ombyggnaden är klar. Modeller ska publiceras på byggprojektets webbplats i takt med att de blir färdiga. Den som är intresserad kan sedan titta på dem med hjälp av en vr-mask.

Slussenprojektet ligger i framkant när det gäller att använda digitala informationsmodeller i byggbranschen.

– I och med att vi hoppar över pappersritningar har vi tagit jättesteg. Dessutom har vi paketerat informationen på ett smart sätt i modellerna, säger David Möller.

Samtidigt har han respekt för den omställning som digitaliseringen innebär för människorna i byggbranschen.

– En äldre man jag träffade lyssnade på vad jag hade att säga om 3d-modeller. Sedan sa han: ”Jag inser att det blir effektivt, men du tar ifrån mig min yrkeskompetens.” Och det är ju sant, han var säkert jätteduktig på att tolka pappersritningar, men snart är det inte lika viktigt att kunna, säger David Möller.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

 

Byggs om på grund av sättningar

Slussenområdet byggs om för att trafikanläggningen är i dåligt skick och vissa delar sjunker. Problemen har bland annat orsakats av att fel grundläggningsmetod användes när Slussen byggdes på 1930-talet.

Samtidigt passar man på att öka kapaciteten för att avtappa vatten från Mälaren för att minska risken för översvämningar.

Ombyggnaden pågår mellan 2015 och 2025. Kostnaden beräknas bli ungefär 12 miljarder kronor.

Beställare av bygget är Stockholms stad, som finansierar projektet. Bussterminalen är också medfinansierad av landstinget och staten.

De två största entreprenaderna i Slussenprojektet rör ombyggnader på land (torg, park, handelsyta, t-baneuppgång) respektive intill vatten (slussanläggningen, kajer, kanalen, landfästen till bron). Kontrakten omfattar totalt två miljarder kronor.

Virtual Design Construction handlar om hela processen

I Slussenprojektet har man valt att använda VDC-begreppet, som står för virtual design construction, i stället för BIM (byggnadsinformationsmodeller). Båda termerna avser digitala 3d-modeller som bär information i byggprojekt.

VDC myntades för att poängtera att digitaliseringen inte bara handlar om modellerna i sig, utan om hela processen från projektering till byggande.

 

Content retrieved from: http://www.nyteknik.se/bygg/slussen-byggs-utan-ritningar-6840537.

Publicerad den Lämna en kommentar

Leica Geosystems nya, smarta sensorer i MSS400-serien hjälper dig att öka produktiviteten×

Leica Geosystems nya, smarta sensorer i MSS400-serien hjälper dig att öka produktiviteten

Pressmeddelande   •  Mar 09, 2017 12:44 CET


Leica Geosystems nya, smarta sensorer i MSS400-serien hjälper dig att öka produktiviteten” src=”http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/grp49ivz06iniss8ut1k.jpg”> MSS400-seriens nya sensorer med SP-teknik öppnar upp nya möjligheter. Nu kan du gräva effektivare och öka produktiviteten, utan att behöva kompromissa med precisionen, med hjälp av det nya grävsystemet.

Den integrerade SP-tekniken gör det möjligt att gräva snabbare utan att behöva kompromissa med precisionen vid högre hastigheter. Denna utveckling inom maskinstyrning ökar grävmaskiners produktivitet avsevärt.

“De nya sensorerna i MSS400-serien har så effektiv beräkning och precision, vilket i princip innebär att min panel uppdaterar sig i realtid. Det betyder att jag snabbare kan utföra noggranna grävarbeten med min maskin. Sensorerna är mycket effektiva, även när jag gräver 4-5 meter djupt,” säger Michael Madsen, grävmaskinist hos entreprenörsfirman Ollerup i Danmark.

Ökad produktivitet genom effektivitet

De nya sensorerna i MSS400-serien möjliggör att entreprenörerna också vid mycket noggranna uppdrag där produktiviteten är av högsta betydelse, kan arbeta snabbare med bibehållen precision, även vid snabba grävrörelser. Detta sparar både tid och bränsleförbrukning, som i sin tur leder till förbättrad lönsamhet för entreprenören. De nya sensorerna gör det möjligt att utföra noggrann mätning i 360°, vilket innebär att maskinföraren kan arbeta med Leicas grävsystem utan att få några avbrott.

Hög precision i alla hastigheter

IMU-tekniken (Inertial measurement) i kombination med gyroskop och accelerometer erbjuder de förmodligen snabbaste och mest noggranna sensorerna på marknaden. De förbättrar grävprecisionen och ökar arbetstakten för entreprenörerna, som därmed kan avsluta sina projekt fortare. Grävmaskinisten kan nu fortsätta jobba även vid tillfälligt avbruten signalmottagning. Denna innovativa lösning bidrar avsevärt till förbättrat jobbresultat, minskar kostsamma omarbeten och ökar driftstiden vid dålig GNSS-täckning eller vid tillfällig förlust av korrektionssignaler.

“Utrustning inom anläggningsbyggande kräver sensorer som kan leverera hög precision i alla typer av utmanande arbetsmiljöer. Rätt teknik kan utgöra en enorm skillnad för grävarbetet”, säger Nick Guadagnoli, Program Manager för Earth Moving Solutions på Leica Geosystems. ”Med tanke på att de är gjorda för grävmaskiner är sensorerna i MSS400-serien bland de mest kraftfulla, pålitliga och noggranna på marknaden, och möjliggör därmed för entreprenörerna att slutföra sina projekt före utsatt tid och under budget.”

För mer information om sensorerna i Leica MSS400-serien, besök gärna: www.leica-geosystems.com/mss400

Leica Geosystems – when it has to be right

I nästan 200 år har Leica Geosystems varit revolutionerande inom mätteknik och skapat helhetslösningar för professionellt bruk över hela världen. Leica Geosystems är kända för sina premiumprodukter och sin utveckling av innovativa lösningar. Branschfolk inom en mängd olika industrisegment, som flyg och försvar, säkerhet, bygg och tillverkning, förlitar sig på Leica Geosystems som leverantör av lösningar för alla geospatiala behov. Med produkter av hög precision och noggrannhet, sofistikerad programvara och pålitliga tjänster levererar Leica Geosystems värde varje dag för dem som formar framtiden för vår värld.

Leica Geosystems är en del av Hexagon – en ledande global leverantör av informationsteknologier som driver produktivitet och kvalitet med hjälp av geospatiala och industriella företagsövergripande lösningar. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, branschexpertis och kundens arbetsflöden i intelligenta informationsekosystem som skapar handlingsinriktade beslutsunderlag. Lösningarna används i ett brett spektrum av branscher.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har mer än 16 000 anställda i 46 länder och en nettoomsättning på omkring 3 miljarder euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB

 

Content retrieved from: http://www.mynewsdesk.com/se/leica-geosystems-ab/pressreleases/leica-geosystems-nya-smarta-sensorer-i-mss400-serien-hjaelper-dig-att-oeka-produktiviteten-1849782.

Publicerad den Lämna en kommentar

Leica Nova MS60 – världens första självlärande MultiStation

Den nya dimensionen inom mätningsteknologi

Leica MS60

För att möta kraven från vår ständigt föränderliga och allt snabbare värld, utvecklade vi världens första MultiStation, som kombinerar all tillgänglig mätteknik i ett överlägset instrument. Nu har vi gjort instrumentet ännu smartare. Leica Nova MS60 är världens första självlärande MultiStation, som automatiskt och kontinuerligt anpassar sig till alla miljöer, oberoende av utmaningarna.

Scanning med Leica Nova MS60 har gjorts enklare genom det direkta skapandet av punktmoln med överlagrade uppmätta punkter och 3D-modeller i en och samma vy. Visualiseringar är tydligare och lättare att se tack vare en helt ny 5″-skärm.

De unika funktionerna i Leica Nova MultiStation levererar verkligen en ny upplevelse i mätteknik.

Nova MS60 MultiStation levereras också med:

Engagerande mjukvara
Nova MS60 MultiStation levereras med den revolutionerande mjukvaran Captivate där du kan rotera komplexa data i de mest realistiska och lätthanterliga 3D-modeller. Med användarvänliga appar och välbekant touch-teknik kan du se alla former av uppmätta och konstruktionsdata i alla dimensioner. Leica Captivate spänner över industrier och applikationer med ett enkelt svep, oavsett om du arbetar med GNSS, totalstationer eller båda.

Oändliga möjligheter
Medan Leica Captivate samlar in och modellerar data i fält, processar Leica Infinity informationen åter på kontoret. En smidig dataöverföring säkerställer att projektet håller sig konsekvent under hela processen. Captivate och Infinity samarbetar för att samla ihop tidigare mätdata och hjälper dig med editering av projekt snabbare och effektivare.

Kundsupport endast ett klick bort
Genom Active Customer Care har du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna tekniker bara genom ett enkelt klick – deras expertis kan guida dig förbi de flesta hinder.

 • Eliminera ställstid genom överlägsen teknisk service
 • Slutför jobben snabbare med vår duktiga support
 • Undvik kostsamma återbesök till utmätningsplatsen genom att skicka och ta emot data online direkt till arbetsplatsen i fält.

Ta kontroll över dina kostnader genom våra CCP-paket – Customer Care Packages – skräddarsydda lösningar för service och support som gör dig trygg i vetskap om att din utrustning alltid är skyddad.

Kundanpassade paket
Vår portfölj av intuitiv mjukvara för varje tillämpning ger dig frihet att välja hur du vill arbeta. Leica MultiWorx för AutoCAD, Leica Cyclone, Leica GeoMoS, Leica Infinity, olika mjukvarupaket från Hexagon och speciellt utvalda samarbetspartners kan integreras i ditt arbetsflöde för att skapa en kundanpassad lösning för just dina specifika behov. Vad du än väljer så kan du njuta av en uppslukande upplevelse som går långt utöver de data du hanterar.

Dynamic Lock
Den nya Dynamic Lock-funktionen har på ett avgörande sätt förbättrat kapaciteten vid återlåsning med ATRplus i Leica Nova MS60 MultiStation. Få bättre resultat med ett större sökområde som kan riktas in på ett rörligt objekt. Nova MS60 MultiStation kan användas för traditionell mätning eller vid mätning inom tillämpningar med maskinkontroll med höga dynamiska rörelser.

Se filmen för tips om hur du använder Dynamic Lock-funktionen.

Content retrieved from: http://leica-geosystems.com/sv-se/products/total-stations/multistation/leica-nova-ms60.

Publicerad den Lämna en kommentar

Global Electronic Total Station Market 2017 – Leica, Topcon, Trimble, SOUTH, FOIF, TJOP

Global Electronic Total Station Market 2017 – Leica, Topcon, Trimble, SOUTH, FOIF, TJOP

April 10, 2017 By: Nakul Shirke

Global Electronic Total Station Market 2017

The Electronic Total Station Market 2017 Analysis Report examines a thorough also complete study on Electronic Total Station industry volume, market Share, market Trends, Electronic Total Station Growth aspects, a wide range of applications, Utilization ratio, Supply and demand analysis, manufacturing capacity, Price during the Forecast period from 2017 to 2022.The research report labeled Global Electronic Total Station Market 2017 presents the penetrating study of Electronic Total Station market globally, analyzing on a complete analysis of the present and past historical details of Electronic Total Station market. The competitive landscape view of the Electronic Total Station industry is also covered in this research document.

Do Inquiry Before Purchasing Report: https://market.biz/report/global-electronic-total-station-market-2017/73012/#inquiry

Competitive Study of Global Electronic Total Station Market 2017 Based on Key Vendors:

1 Leica
2 Topcon
3 Trimble
4 SOUTH
5 FOIF
6 TJOP
7 DAD
8 BOIF

The report organizes the Electronic Total Station market across the globe into distinct portion based on industry standards. It also recognizes the market based on geographical areas. The report mainly throws light on dominant players in the regions of (United States, EU, China, and Japan). Other regions can be added accordingly.

Discrete aspects of the Electronic Total Station industry like value chain analysis, Electronic Total Station industry rules and policies, the factors driving the growth of the market and the constraints hampering the growth are explained.

In next section, the Electronic Total Station report mentions the products that are currently available in the market along with their cost structures, manufacturing volume, requirement and supply analysis, import/export scenario and their overall contribution to the Electronic Total Station market revenue globally.

Buy Complete Report Here (To get Instant access): https://market.biz/report/global-electronic-total-station-market-2017/73012/

Further, the report analyzes the feasibility of investment, investment return analysis and shows a complete picture of market development scope and business strategies followed by leading Electronic Total Station industry players along with their company profile, market share and contact information.

Lastly, the report enlists the vital conclusions that will assist all individuals who have a keen interest in Electronic Total Station Market.

 

 

Content retrieved from: http://publicistreport.com/market-research/global-electronic-total-station-market-2017-2.html.

Publicerad den Lämna en kommentar

Drönare med kamera ska inte behöva tillstånd

Regeringen har nu kommit med sin utlovade lagrådsremiss där man föreslår att kamerautrustade drönare inte ska omfattas av kameraövervakningslagen.

Det innebär att företag och privatpersoner ska kunna använda drönare utrustade med en kamera utan att behöva söka de särskilda tillstånd som krävs idag. Myndigheter ska dock inte omfattas av undantaget.

Den som använder drönare utrustad med kamera måste se till att användningen sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.

”En mer ända­måls­enlig reglering”

– Med detta förslag löser vi företagens problem och får en mer ända­måls­enlig reglering, men ser samtidigt till att enskilda får ett fullgott skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Ändringen i lagen föreslås att träda i kraft den 1 augusti i år.

Läs hela lagrådsremissen på regeringen.se

Content retrieved from: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dronare-med-kamera-ska-inte-behova-tillstand.

Publicerad den Lämna en kommentar

Välkomna till MätKart18 och välkomna till Borås!

webblogo skmf 400px
 • Start
 • MätKart18
images/MatKart18/MätKart18_logo_Cerise.png

Välkomna till MätKart18 och välkomna till Borås!

MätKart18 blir ett arrangemang i vår egen regi.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.

Content retrieved from: http://www.skmf.nu/index.php/maetkart18.

Publicerad den Lämna en kommentar

Geodesidagarna 2018 i Sundsvall, 6-8 feb 2018.

Geodesidagarna

Hem

Tack till alla deltagare, föreläsare, utställare och samarbetspartners för ert bidrag till ännu ett väl genomfört arrangemang.

Geodesidagarna 2018 går av stapeln i Sundsvall, 6-8 feb 2018.mässa, utbildningar och massor av intressanta föredrag, allt i direkt förankring till mätbranschen. Dessutom så bjuds det till stora möjligheter för nätverkande och mingel med kollegor i mätbranschen!

 Mer information kommer inom kort!

facebook

Content retrieved from: http://geodesidagarna.com/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Denna version av Geo är en mindre uppdatering, framför allt buggfixar och stabilitetsfixar men även anpassning mot BH90.

Geo 2016.2.962

 • Posted on2017/03/28
 • by Kent Persson
 • in Nyheter

Nyheter och förändringar i version 2016.2.962 av Geo.

Generellt

Denna version av Geo är en mindre uppdatering, framför allt buggfixar och stabilitetsfixar men även anpassning mot BH90.

Anpassning mot bygghandling 90 (BH90)

I denna version har vi skapat nya kodlistor med cadlager enligt BH90, det är dessa kodlistor som ska användas vid export till (spara vy som) AutoCad. Filerna ska användas tillsammans med en mallfil (*.dwt) som styr lagerutseende och skala.

settingssparavy

Kodlistan sbg2z_BH90.cod används tillsammans med mallfilen sbg2z.dwt för önskat resultat. SBG2z är anpassad för export till 2d dwg medan kodlista sbg2_BH90.cod används med någon av sbg2_skala.dwt.

acad1

acad2

Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören. För en mer komplett lista av buggfixar se vår revisionslista där du laddar ner uppdateringen.
Ett stort tack till er användare som aktivt använder vår inbyggda felhanterare och skickar in felrapporter!

Content retrieved from: http://sbg.se/2017/03/geo-2016-2-962/.

Publicerad den Lämna en kommentar

Trimble SX10 Scanning Total Station

The Trimble® SX10 scanning total station redefines the capabilities of everyday survey equipment by providing the world’s most innovative solution for surveying, engineering, and scanning professionals. The Trimble SX10 will change the way you work. This new, versatile solution is capable of collecting any combination of high-density 3D scan data, enhanced Trimble VISION imaging, and high-accuracy total station data, allowing you to capture exactly what you need, saving you time and money on every job.

Trimble’s new Lightning 3DM enables the SX10 to capture both high-accuracy total station measurements and true high-speed 3D scans together in a single instrument providing a higher level of accuracy and measurement performance than ever before. The system is built on the stability of Trimble’s trusted MagDrive™ and Autolock® technologies and is designed from the ground up to deliver maximum accuracy, efficiency and detail. The complete integration of the SX10 with Trimble Access™ and Trimble Business Center software enable familiar and efficient survey workflows to get your crews up and running fast.

Features
 • Combines surveying, imaging and high speed 3D scanning in one revolutionary solution
 • Trimble’s high accuracy Lightning 3DM technology provides scanning range up to 600 m and the smallest spot size in the industry—a mere 14 mm at 100 m
 • Utilizes Trimble Lightning scanning technology to scan up to 26,600 points per second captures a full dome scan in as little as 12 minutes
 • Improved Trimble VISION™ technology allows for fast and easy capture of high resolution site imagery
 • Complete integration with familiar workflows of Trimble Access and Trimble Business Center Software